Proje/Tez Teslimleri
yerleskeler-1920x400

Proje/Tez Teslimleri

DOKTORA/SANATTA YETERLİK TEZ TESLİMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Akademik takvimde belirtilen https://lisansustu.beykent.edu.tr/akademik-takvim  (Tez ve Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları İçin Son Tarih) tarih içerisinde danışman onayları alınarak yine akademik takvimde belirtilen (Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih) tarihte teslimlerin gerçekleşmesi gerekmektedir.

 • SAVUNMA ÖNCESİ
  1. Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Savunma İstek Formu (Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı ve Danışman İmzalı)
  2. Spiralli Tez (Bir Adet)
  3. Bir (1) adet pdf CD (Sanatta Yeterlik programı öğrencileri ayrıca filmlerini kartvizit bellek olarak teslim etmelidir.)
  4. Turnitin Raporu (Danışman İmzalı)

   -Benzerlik oranının en fazla %20, tek kaynak benzerlik oranının en fazla %5 olması gerekmektedir.

  5. Orijinallik Raporu (Danışman İmzalı)

  *Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için, tezi ile ilgili, ilk yazarının kendisinin olduğu en az bir makalesini, ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlaması veya yayıma kabul yazısını enstitü yönetim kuruluna sunması gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.

  *Sanatta yeterlik programlarında kayıtlı öğrencilerin, tez savunma sınavına girebilmeleri için, tezi/yeterlik çalışması ile ilgili, ilk yazarının kendisi olduğu en az bir adet makalesinin ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olması veya kişisel bir etkinlik (dinleti, performans, sergi, defile, çalıştay, proje uygulamaları gibi) yapmış olması ön şart olarak aranır. Söz konusu yayında tez danışmanları ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.

  -Tezinin ilk halini teslim eden öğrenciler teslim ettikleri tarih itibariyle en erken 10 gün sonra olmak üzere bir (1) ay içerisinde savunmaya girmelidir.

  -Savunma tarihinden en geç 10 gün önce savunma gün, saat ve jüri iletişim bilgilerini içeren sekreterliğine mail iletilmesi gerekmektedir leesekreterlik@beykent.edu.tr mail adresine iletilmesi gerekmektedir.

  -Savunma soncunu enstitü sekreterliğine bildirerek savunma tutanağını sekreterlikten teslim alıp jüri üyelerinin imzalarının tamamlanması gerekmektedir. Islak imzalı olarak savunma sonrası üç  (3) gün içerisinde enstitü sekreterliğine teslim edilmelidir.

 • SAVUNMADAN DÜZELTME ALMA DURUMUNDA
  1. Öğrenci savunma sonucuna istinaden enstitü sekreterliğinden savunma tutanağını “DÜZELTME” olarak teslim alır ve jüri üyelerinin imzalarını tamamlayarak ıslak imzalı olarak sekreterliğe teslim eder.
  2. Savunmadan düzeltme alan öğrenci altı (6) ay içerisinde düzeltmelerini yaparak tekrar savunmaya girmelidir.
  3. Savunma tarihinden en geç 10 gün önce savunma gün, saat ve jüri iletişim bilgileri enstitü sekreterliğine leesekreterlik@beykent.edu.tr mail adresine iletilmesi gerekmektedir.
  4. Düzeltme savunmasından başarılı olan öğrenci savunma sonrası yapması gereken işlemlerle süreci devam ettirmelidir.
  5. Düzeltme savunmasından başarısız olan öğrenci enstitü sekreterliğine durumu bildirerek “RET” olarak hazırlanan alarak jüri üyelerinin imzalarının bulunduğu savunma tutanağını ıslak imzalı olarak savunma sonrası üç gün içerisinde sekreterliğe teslim eder.

    

 • SAVUNMA SONRASI
 1. Enstitüye teslime edilen imzalı tutanaklar ve iki (2) adet maskeli tutanak enstitü sekreterliğinden telim alınır.
 2. Bir (1) adet maskesiz iki (2) adet maskeli ciltlenmiş tez
 3. Bir (1) adet maskeli CD bir (1) adet maskesiz CD (cd içerisinde tezin pdf hali olmalıdır) (Sanatta Yeterlik programı öğrencileri ayrıca filmlerini kartvizit bellek olarak teslim etmelidir.)
 4. Turnitin Raporu (Danışman İmzalı) (Savunma öncesi teslimde teslim edilen rapordaki benzerlik oranı değişti ise teslim edilmeli)
 5. Orijinallik Raporu (Danışman İmzalı) (Savunma öncesi teslimde teslim edilen rapordaki benzerlik oranı değişti ise teslim edilmeli)
 6. Basılı tez harici elden teslime edilecek dış kapak, iç kapak, öz, abstract ve özgeçmiş çıktı olarak verilmeli.

Önemli Notlar

Hazırlanan tezler İstanbul Beykent Üniversitesi Tez ve Proje Yazım Kılavuzuna göre etik kurul tarafından değerlendirilmektedir.

Yazım Kılavuzu için https://lisansustu.beykent.edu.tr/tez-yazim-kilavuzu

Değerlendirme süresi iki (2) ay olup bu süre içerisinde düzeltme ya da revizyon istenilmesi durumunda bilgilendirme öğrenci mail adreslerine yapılmaktadır. Düzeltme olmaması durumunda mezuniyet işlemlerine başlanacak olup yine en geç iki ayın sonunda e-devlet siteminde görüntülenebilecektir.

Teslimler hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında Taksim Yerleşkesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sekreterliğine yapılmalıdır.

Diploma süreçleri ile ilgili Taksim Yerleşkesi Öğrenci İşlerinden bilgi alınabilir.

Doktora / Sanatta Yeterlik Tez Teslimlerinde Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar

YÜKSEK LİSANS TEZ TESLİMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Akademik takvimde belirtilen https://lisansustu.beykent.edu.tr/akademik-takvim  (Tez ve Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları İçin Son Tarih) tarih içerisinde danışman onayları alınarak yine akademik takvimde belirtilen (Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih) tarihte teslimlerin gerçekleşmesi gerekmektedir.

 • SAVUNMA ÖNCESİ
  1. Spiralli tez (Bir Adet)
  2. Bir (1) adet pdf Cd (Sinema-Tv Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programı öğrencileri ayrıca filmlerini kartvizit bellek olarak teslim etmelidir.)
  3. Tez Teslim Formu (Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı ve Danışman İmzalı)
  4. Turnitin Raporu (Danışman İmzalı)

   -Benzerlik oranının en fazla %20, tek kaynak benzerlik oranının en fazla %5 olması gerekmektedir.

  5. Orijinallik Raporu (Danışman İmzalı)

  - Tezinin ilk halini teslim eden öğrenciler teslim ettikleri tarih itibariyle en erken 10 gün sonra olmak üzere bir (1) ay içerisinde savunmaya girmelidir.

  -Savunma tarihinden en geç 10 gün önce savunma gün, saat ve jüri iletişim bilgileri içeren savunma bilgi formu doldurularak enstitü sekreterliğine leesekreterlik@beykent.edu.tr mail adresine iletilmesi gerekmektedir.

  -Savunma soncunu enstitü sekreterliğine bildirerek savunma tutanağını sekreterlikten teslim alıp jüri üyelerinin imzalarının tamamlanması gerekmektedir. Islak imzalı olarak savunma sonrası üç gün içerisinde enstitü sekreterliğine teslim edilmelidir.

  SAVUNMADAN DÜZELTME ALMA DURUMUNDA

  1. Öğrenci savunma sonucuna istinaden enstitü sekreterliğinden savunma tutanağını “DÜZELTME” olarak teslim alır ve jüri üyelerinin imzalarını tamamlayarak savunma tutanağını ıslak imzalı olarak savunma sonrası üç gün içerisinde sekreterliğe teslim eder.
  2. Savunmadan düzeltme alan öğrenci üç (3) ay içerisinde düzeltmelerini yaparak tekrar savunmaya girmelidir.
  3. Savunma tarihinden en geç 10 gün önce savunma gün, saat ve jüri iletişim bilgileri enstitü sekreterliğine leesekreterlik@beykent.edu.tr mail adresine iletilmesi gerekmektedir.
  4. Düzeltme savunmasından başarılı olan öğrenci savunma sonrası yapması gereken işlemlerle süreci devam ettirmelidir.
  5. Düzeltme savunmasından başarısız olan öğrenci enstitü sekreterliğine durumu bildirerek “RET” olarak hazırlanan alarak jüri üyelerinin imzalarının bulunduğu savunma tutanağını ıslak imzalı olarak savunma sonrası üç gün içerisinde sekreterliğe teslim eder.
 • SAVUNMA SONRASI
 1. Enstitüye teslime edilen imzalı tutanaklar ve iki (2) adet maskeli tutanak enstitü sekreterliğinden telim alınır.
 2. Bir (1) adet maskesiz iki (2) adet maskeli ciltlenmiş tez
 3. Bir (1) adet maskeli CD bir (1) adet maskesiz CD (CD içerisinde tezin pdf hali olmalıdır) (Sinema-Tv Yüksek Lisans programı öğrencileri ayrıca filmlerini kartvizit bellek olarak teslim etmelidir.)
 4. Turnitin Raporu (Danışman İmzalı) (Savunma öncesi teslimde teslim edilen rapordaki benzerlik oranı değişti ise teslim edilmeli)
 5. Orijinallik Raporu (Danışman İmzalı) (Savunma öncesi teslimde teslim edilen rapordaki benzerlik oranı değişti ise teslim edilmeli)
 6. Basılı tez harici elden teslime dilecek dış kapak, iç kapak, öz, abstract ve özgeçmiş çıktı olarak verilmeli.
 7. Tez Veri Giriş Formu tez.yok.gov.tr doldurulmaktadır.

Önemli Notlar

Hazırlanan tezler İstanbul Beykent Üniversitesi Tez ve Proje Yazım Kılavuzuna göre etik kurul tarafından değerlendirilmektedir.

Yazım Kılavuzu için https://lisansustu.beykent.edu.tr/tez-yazim-kilavuzu

Değerlendirme süresi 2 ay olup bu süre içerisinde düzeltme ya da revizyon istenilmesi durumunda bilgilendirme öğrenci mail adreslerine yapılmaktadır. Düzeltme olmaması durumunda mezuniyet işlemlerine başlanacak olup yine en geç iki ayın sonunda e-devlet siteminde görüntülenebilecektir.

Teslimler hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında Taksim Yerleşkesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sekreterliğine yapılmalıdır.

Diploma süreçleri ile ilgili olarak Taksim Yerleşkesi Öğrenci İşlerinde bilgi alınabilir.

Yüksek Lisans Tez Teslimlerinde Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar

PROJE TESLİMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Akademik takvimde belirtilen https://lisansustu.beykent.edu.tr/akademik-takvim  (Tez ve Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları İçin Son Tarih) tarih içerisinde danışman onayları alınarak yine akademik takvimde belirtilen (Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih) tarihte teslimlerin gerçekleşmesi gerekmektedir.

 • TESLİM EVRAKLARI
 1. Ciltlenmiş proje
 2. İki (2) Adet CD
 3. Proje Teslim Formu
 4. Proje Değerlendirme Tutanağı Üç (3) Adet (Danışman İmzalı) (Bir tanesi projenin içerisinde yer alacak)
 5. Turnitin Raporu (Danışman İmzalı)

  -Benzerlik oranının en fazla %25, tek kaynak benzerlik oranının en fazla %5 olması gerekmektedir.

 6. Orijinallik Raporu (Danışman İmzalı)
 7. Veri Giriş Formu
 8. Basılı proje harici elden teslime dilecek dış kapak, iç kapak, öz, abstract ve özgeçmiş çıktı olarak verilmeli.

Önemli Notlar

Hazırlanan projeler İstanbul Beykent Üniversitesi Tez ve Proje Yazım Kılavuzuna göre etik kurul tarafından değerlendirilmektedir.

Yazım Kılavuzu için https://lisansustu.beykent.edu.tr/tez-yazim-kilavuzu

Değerlendirme süresi İki (2) ay olup bu süre içerisinde düzeltme ya da revizyon istenilmesi durumunda bilgilendirme öğrenci mail adreslerine yapılmaktadır. Düzeltme olmaması durumunda mezuniyet işlemlerine başlanacak olup, yine en geç iki ayın sonunda e-devlet siteminde görüntülenebilecektir.

Teslimler hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında Taksim Yerleşkesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sekreterliğine yapılmalıdır.

Diploma süreçleri ile ilgili Taksim Yerleşkesi Öğrenci İşlerinden bilgi alınabilir.

Proje Teslimlerinde Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar