Ekonomi ve Finans (İngilizce)
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Ekonomi ve Finans (İngilizce)

Kuruluş

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Ekonomi ve Finans (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı ----- tarihliYÖK izni ile yürütmektedir.

Ekonomi ve Finans (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programının, belirtilen bu hedefler doğrultusunda amacı, öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini takiben ulusal ve uluslararası sektörel gelişmeleri yakından takip ederek analiz edebilme ve karar alabilme yeteneklerine kavuşmalarıdır. Bu çerçevede, Ekonomi ve Finans (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan adayların ekonomi ve finans alanlarında küresel gereksinimleri sağlamış mezunlar olmasına ek olarak, analiz yöntemleri bakımından da gerekli donanımlara kavuşmaları hedeflenmiştir. Bu bağlamda, küreselleşen dünyada, mezunlarımızın kariyer hedeflerine ulaştırılması ve bu yönde desteklenmesi programın önemli bir amacıdır. Eğitim dili İngilizce'dir.

Kazanılan Derece

 • Ekonomi ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Programa başvurabilmek için adayların lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. 10 Mayıs 2018 tarihli 30417 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik uyarınca, tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmamaktadır. Bunun yanında adayın ÖSYM tarafından düzenlenen İngilizce dil sınavlarında (YDS, e-YDS, YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan an az 55’e denk bir puan alması gerekmektedir. Yabancı öğrencilerin İngilizce bir eğitim türünden mezun olması durumunda, yabancı dil şartı aranmaz.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Tezsiz:  1,5 yıl (maksimum 3 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS. 10 dersten (60 AKTS) ve yüksek lisans projesinden (30 AKTS) başarılı olmak.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Ekonomi ve Finans (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans programı zengin bir öğretim üyesi kadrosuna sahip olup ekonomi ve finans alanında belirli bir yetkinliğe sahip, analitik düşünebilen ve finansal olarak giderek artan küreselleşme ortamına uyum sağlayabilecek uzmanlar yetiştirmektir.

Ekonomi ve Finans (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı temel iktisat ve finans derslerine ek olarak, uygulamalı finansal ekonometri, finansal kantitatif analiz teknikleri, şirket değerleme teknikleri, finansal piyasa ve kurumlar dersleri ile gerek teorik gerek uygulama bakımından zenginleştirilmiştir.

Programımız, iş hayatına devam eden yüksek lisans  adaylarını, ekonomi ve finans alanlarında küresel bilgi ve donanıma ulaşmaları bakımından destekleyerek kariyer hedeflerine ulaşmalarını hedeflemektedir. Buna ek olarak, yeni gelişmeleri yakından takip ederek analitik düşünmeye ek olarak analiz tekniklerine de hakim yönetici ve araştırmacıların yetiştirilmesi programın başlıca hedeflerindendir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Program mezunları, sağlam bir ulusal ve uluslararası finans bilgisine sahip olarak teorik bilgileri uygulamaya aktarabilen ve küresel ticaret süreçleri ile uluslararası ekonomi ve finans boyutları arasındaki etkileşimi kavrayabilecek ve çeşitli öngörüler üretebilecek nitelikte uzmanlaşacaklardır. Ayrıca, günümüzün küresel ekonomik araçlarını yönetebilecek, kısa vadeli ve uzun vadeli borçlanma araçları, hisse senetleri ve finansal türev araçları gibi enstrümanları kullanabilir ve yönetebilir hale geleceklerdir. Bu Programda yüksek lisans yapmış olmak birçok işletme, kamu ve özel kuruluş ve bankalar için tercih nedeni olarak kabul edilmektedir. 

Programın Temel Kazanımları,

 1. İşletmenin risk analizini yapabilir ve finans süreçleri konusunda bilgi sahibi olur. Sorunların tespiti ve atılacak adımlar konusunda analitik bir öngörü kazanır,
 2. Sosyal Bilimler metodoloji ve araştırma yöntemlerini kullanarak analiz tekniklerinin uygulanması gerçekleştirirler,
 3. Çeşitli projelerin finansal boyutu konusunda kapsamlı çözümleme ve raporlama yaparak yapılabilirliğini ortaya koyar,
 4. Güncel finans araçlarının kullanımına dair bilgi ve strateji sahibi olur,
 5. Klasik ve modern finans kuramları ışığında stratejik yönetim anlayışına katkı sunar,
 6. Akademik ve sektörel ortamlarda tespit, argüman ve öngörü üretebilecek düzeyde teorik ve pratik finansal uzmanlığa sahip olur,
 7. Finansa alanında yaygın olan bilgi teknolojilerini kullanma ve içerik olarak kişiselleştirebilme yetisi kazanır,
 8. Teorik ve pratik olarak toplumsal fayda anlayışını finans disiplini bağlamında pekiştirir,
 9. Farklı altyapılardan gelen öğrencilerin ekonomi biliminde kullanılan araştırmaları anlama, kullanma ve yorumlama yetileri genişler,
 10. Program kapsamında güncel ekonomik sorunları analiz ederken ekonomi kuramları ve kavramlarını yetkin ve özgün bir şekilde kullanma becerisi edinirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezsiz programlardan mezun olunması durumunda 20.04.2016 tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre doktora eğitimine devam etme şansı bulunmamaktadır.