Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Akademik Kadro

Nazan ALİOĞLU
Prof. Dr. Nazan ALİOĞLU
nazanalioglu@beykent.edu.tr
Barış Tolga EKİNCİ
Doç. Dr. Barış Tolga EKİNCİ
tolgaekinci@beykent.edu.tr
Gökhan UĞUR
Doç. Dr. Gökhan UĞUR
gokhanu@beykent.edu.tr
Gizem PAMUKÇU
Dr. Öğr. Üyesi Gizem PAMUKÇU
gizempamukcu@beykent.edu.tr
Merve Zeynep SARIBEK
Dr. Öğr. Üyesi Merve Zeynep SARIBEK
zeynepsaribek@beykent.edu.tr
Nihan AYTEKİN
Dr. Öğr. Üyesi Nihan AYTEKİN
nihanaytekin@beykent.edu.tr
Ruhiye ONUREL
Dr. Öğr. Üyesi Ruhiye ONUREL
ruhiyeonurel@beykent.edu.tr
Tuğçe Mine AKTULAY ÇAKIR
Doç. Dr. Tuğçe Mine AKTULAY ÇAKIR
tugcecakir@beykent.edu.tr
Özge ULUĞ YURTTAŞ
Doç. Dr. Özge ULUĞ YURTTAŞ
ozgeyurttas@beykent.edu.tr