Bölüm Mesajı
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Bölüm Mesajı

Araştırma Konuları: Tekli ya da çoklu kullanımlı iç mekan düzenlemelerinde çağdaş tasarım stratejileri, yatay düşey iç mekan yüzey elemanlarının tasarımında esnek ve sürekli geometrik sistemlerin metodolojisi, mobilya tasarımında doğanın etkisi, doğal/yapay iç mekan tasarımında çağdaş stratejiler,  esnek tasarım yaklaşımları, sürdürülebilir malzeme seçimindeki ilkeler

Kazanımlar: İç mekan düzenleme ve yüzey tasarımında çağdaş teknikleri araştırır, özümser ve özgün detaylar geliştirerek kullanır. Sürdürülebilir özelliklere sahip iç mimarlık malzemelerini amacına uygun olarak seçer ve kullanır, rüzgarı, gün ışığını, yer altı  soğuk sıcak su kaynaklarını mekan kalitesine ulaşmak için kullanır. Yeşil iç mimarlık ilkelerini uygular. İç mekan ve mobilya tasarımı araştırma konularında mevcut, çağdaş  yazılı ve görsel bilgiye ulaşır, etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar, grup ve bireysel araştırma etiğini, disiplinini ve kültürünü edinir.

İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı 

Kimler Yararlanabilir: İç Mimarlar, Mimarlar, Peyzaj Mimarları , Endüstri Ürünleri Tasarımcıları , Gemi İnşaat Mühendisleri , İnşaat Mühendisleri ,  Sanat Tasarım Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Tasarımı Bölümü mezunları. Farklı bölümlerden mezun olanlar için uygun bilimsel hazırlık programları yürütülür.

 Başvuru Koşulları: ALES sınavında sayısal ve ya eşit ağırlıklı puan türünde en az 55 puan ve üstü almak gereklidir. ALES belgesi olmayan adaylar özel öğrenci statüsünde kabul edilir.