Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Akademik Kadro

Visam MANSUR
Prof. Dr. Visam MANSUR
visammansur@beykent.edu.tr
Dilek ÖNDER
Dr. Öğr. Üyesi Dilek ÖNDER
dilekonder@beykent.edu.tr
Merve ÖZENÇ KASIMOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Merve ÖZENÇ KASIMOĞLU
mervekasimoglu@beykent.edu.tr
Seval ARSLAN
Dr. Öğr. Üyesi Seval ARSLAN
sevalarslan@beykent.edu.tr
Uzay KILIÇ
Dr. Öğr. Üyesi Uzay KILIÇ
uzayk@beykent.edu.tr