Akademik Takvim / Ders Programı
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Ders Programı

 

Akademik Takvim

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
2023 - 2024 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
29.05.2023 29.09.2023 Tezli Programlar İçin Başvuru Tarihleri
29.05.2023-29.09.2023 Tezsiz Programlar İçin Başvuru ve Kayıt Tarihleri
29.05.2023-29.09.2023 Uzaktan Eğitim Programları İçin Başvuru ve Kayıt Tarihleri
05.06.2023-06.10.2023 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri
05.06.2023-06.10.2023 Tezli Programlar İçin Kesin Kayıt Tarihleri (Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler İçin)
02.10.2023-20.10.2023 Boş kontenjan başvuruları ve kayıt hakkı kazanan öğrenciler için son kayıt tarihleri (Tezli - Tezsiz programlar)
2.10.2023 Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
2.10.2023 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
20.10.2023 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
20.10.2023 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
20.10.2023 Bölümler arası Yatay Geçiş için Son Tarih
20.10.2023 2022-2023 Girişli Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri ile Daha Önce Kayıt Dondurmuş Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin Ders Ekle-Çıkar İşlemi İçin Son Tarih
20.11.2023-03.12.2023 Örgün ve Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri
8.12.2023 Örgün ve Uzaktan Eğitim Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
22.12.2023 Tez ve Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları İçin Son Tarih
5.01.2024 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih(En az 4.Dönem ve sonrası olan öğrenciler,2023-2024 Güz Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
5.01.2024 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih
7.01.2024 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
7.01.2024 Devamsızlıkların Sisteme Giriş için Son Tarih
7.01.2024 Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
7.01.2024 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
08.01.2024-21.01.2024 Final Sınav Tarihleri
20.01.2024-21.01.2024 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Final Sınav Tarihleri
24.01.2024 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
29.01.2024-04.02.2024 Bütünleme Sınav Tarihleri
03.02.2024-04.02.2024 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Bütünleme Sınav Tarihleri
7.02.2024 Bütünleme Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
GÜZ DÖNEMİ DOKTORA / SANATTA YETERLİK
29.05.2023-29.09.2023 Ön Kayıt Tarihleri
05.06.2023-06.10.2023 Kesin Kayıt Tarihleri (Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler İçin)
05.06.2023-06.10.2023 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri
02.10.2023-20.10.2023 Boş kontenjan başvuruları ve kayıt hakkı kazananlar için son kayıt tarihleri
2.10.2023 Doktora Derslerinin Başlangıç Tarihi
20.10.2023 Ders Ekle-Çıkar İşlemi İçin Son Tarih
20.10.2023 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
20.10.2023 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
Ara.22 Güz Dönemi Doktora Yeterlilik Sınavı (Sınav Gün ve Saati Enstitümüzün WEB sayfasında ilan Edilecektir)
29.12.2023 2023-2024 Güz Döneminde Azami Eğitim-Öğretim Süresini Dolduran Aktif Kayıtlı Öğrencilerin ,Tezlerini Teslim Etmeleri İçin Son Tarih
29.12.2023 2023-2024 Güz Dönemi Aktif Kayıtlı Öğrencilerin Temmuz-Aralık Dönemi Tez İzleme Komitesi Raporunun Enstitüye Tesliminin Son Tarihi (Raporu Teslim Edemeyen Öğrencinin, Dönemi Başarısız Olarak Kabul Edilecektir.)
20.11.2023-03.12.2023 Ara Sınav Tarihleri
8.12.2023 Ara Sınav Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
7.01.2024 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
7.01.2024 Devamsızlıkların Sisteme Giriş için Son Tarih
7.01.2024 Doktora Derslerin Son Günü
08.01.2024-21.01.2024 Final Sınav Tarihleri
21.01.2024 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
29.01.2024- 04.02.2024 Bütünleme Sınav Tarihleri
7.02.2024 Bütünleme Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
BAHAR DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
18.12.2023-04.03.2024 Tezli Programlar İçin Başvuru Tarihleri
18.12.2023-04.03.2024 Tezsiz Programlar İçin Başvuru Tarihleri
18.12.2023-04.03.2024 Uzaktan Eğitim Programları İçin Başvuru Tarihleri
02.01.2024-15.03.2024 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri
02.01.2024-15.03.2024 Tezli - Tezsiz Programlar İçin Kesin Kayıt Tarihleri (Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler İçin)
12.02.2024-08.03.2024 Boş kontenjan başvuruları ve kayıt hakkı kazanan öğrenciler için son kayıt tarihleri (Tezli - Tezsiz programlar)
12.02.2024 Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
12.02.2024 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
11.03.2024 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
11.03.2024 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
11.03.2024 Bölümler arası Yatay Geçiş için Son Tarih
11.03.2024 2023-2024 Güz Girişli Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri ile Daha Önce Kayıt Dondurmuş Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin Ders Ekle-Çıkar İşlemi İçin Son Tarih
25.03.2024-21.04.2024 Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri
20.04.2024-21.04.2024 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri
26.04.2024 Yüksek Lisans Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
10.05.2024 Tez ve Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları İçin Son Tarih
24.05.2024 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
24.05.2024 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih(En az 4.Dönem ve sonrası olan,2023-2024 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
24.05.2024 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih
26.05.2024 Devamsızlıkların Sisteme Giriş için Son Tarih
26.05.2024 Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
26.05.2024 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
27.05.2024-09.06.2024 Final Sınav Tarihleri
08.06.2024-09.06.2024 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Final Sınav Tarihleri
14.06.2024 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
24.06.2024-30.06.2024 Bütünleme Sınav Tarihleri
29.06.2024-30.06.2024 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Bütünleme Sınav Tarihleri
3.07.2024 Bütünleme Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
BAHAR DÖNEMİ DOKTORA / SANATTA YETERLİK
18.12.2023-04.03.2024 Doktora / Sanatta Yeterlik Programlar İçin Başvuru Tarihleri
02.01.2024-15.03.2024 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri
02.01.2024-15.03.2024 Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler İçin Kesin Kayıt Tarihleri
12.02.2024-08.03.2024 Boş kontenjan başvuruları ve kayıt hakkı kazanan öğrenciler için son kayıt tarihleri
12.02.2024 Doktora Derslerin Başlangıç Tarihi
11.03.2024 Ders Ekle-Çıkar İşlemi İçin Son Tarih
11.03.2024 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
11.03.2024 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
25.03.2024-21.04.2024 Doktora / Sanatta Yeterlik Ara Sınav Tarihleri
26.04.2024 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
24.05.2024 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
26.05.2024 Devamsızlıkların Sisteme Giriş için Son Tarih
26.05.2024 Doktora Derslerin Son Günü
27.05.2024-09.06.2024 Final Sınav Tarihleri
Haziran.2024 Bahar Dönemi Doktora Yeterlilik Sınavı (Sınav Gün ve Saati Enstitümüzün WEB sayfasında ilan Edilecektir)
24.05.2024 2023-2024 Bahar Döneminde Azami Eğitim-Öğretim Süresini Dolduran Aktif Kayıtlı Öğrencilerin,Tezlerini Teslim Etmeleri İçin Son Tarih
24.06.2024 2023-2024 Bahar Dönemi Aktif Kayıtlı Öğrencilerin Ocak-Haziran Dönemi Tez İzleme Komitesi Raporunun Enstitüye Tesliminin Son Tarihi (Raporu Teslim Edemeyen Öğrencinin, Dönemi Başarısız Olarak Kabul Edilecektir.)
14.06.2024 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
24.06.2024-30.06.2024 Bütünleme Sınav Tarihleri
3.07.2024 Bütünleme Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
2024 RESMİ TATİLLER
TATİL GÜNÜNÜN İSMİ AY
CUMHURİYET BAYRAMI 28 Ekim 2023 Cumartesi (Arife)
29 Ekim 2023 Pazar
YILBAŞI 1 Ocak 2024 Pazartesi
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ 09 Nisan 2024 Salı
RAMAZAN BAYRAMI 10 Nisan 2024 Çarşamba
RAMAZAN BAYRAMI 11 Nisan 2024 Perşembe
RAMAZAN BAYRAMI 12 Nisan 2024 Cuma
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 23 Nisan 2024 Salı
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ* 1 Mayıs 2024 Çarşamba
ATATÜRK´Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 19 Mayıs 2024 Pazar
KURBAN BAYRAMI AREFESİ 15 Haziran 2024 Cumartesi
KURBAN BAYRAMI 16 Haziran 2024 Pazar
KURBAN BAYRAMI 17 Haziran 2024 Pazartesi
KURBAN BAYRAMI 18 Haziran 2024 Salı
KURBAN BAYRAMI 19 Haziran 2024 Çarşamba
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ* 15 Temmuz 2024 Pazartesi
ZAFERBAYRAMI 30 Ağustos 2024 Cuma
CUMHURİYET BAYRAMI 28 Ekim 2024 Pazartesi (Arife)
29 Ekim 2024 Salı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
2022 - 2023 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
30.05.2022-30.09.2022 Tezli Programlar İçin Başvuru Tarihleri
30.05.2022-30.09.2022 Tezsiz Programlar İçin Başvuru ve Kayıt Tarihleri
30.05.2022-30.09.2022 Uzaktan Eğitim Programları İçin Başvuru ve Kayıt Tarihleri
06.06.2022-07.10.2022 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri
06.06.2022-07.10.2022 Tezli Programlar İçin Kesin Kayıt Tarihleri (Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler İçin)
03.10.2022-21.10.2022 Boş kontenjan başvuruları ve kayıt hakkı kazanan öğrenciler için son kayıt tarihleri (Tezli - Tezsiz programlar)
3.10.2022 Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
3.10.2022 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
21.10.2022 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
21.10.2022 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
21.10.2022 Bölümler arası Yatay Geçiş için Son Tarih
21.10.2022 2021-2022 Girişli Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri ile Daha Önce Kayıt Dondurmuş Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin Ders Ekle-Çıkar İşlemi İçin Son Tarih
21.11.2022-04.12.2022 Örgün ve Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri
9.12.2022 Örgün ve Uzaktan Eğitim Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
23.12.2022 Tez ve Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları İçin Son Tarih
6.01.2023 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih(En az 4.Dönem ve sonrası olan öğrenciler,2022-2023 Güz Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
6.01.2023 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih
8.01.2023 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
8.01.2023 Devamsızlıkların Sisteme Giriş için Son Tarih
8.01.2023 Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
8.01.2023 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
9.01.2023-22.01.2023 Final Sınav Tarihleri
21.01.2023-22.01.2023 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Final Sınav Tarihleri
25.01.2023 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
30.01.2023-5.02.2023 Bütünleme Sınav Tarihleri
4.02.2023-5.02.2023 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Bütünleme Sınav Tarihleri
8.02.2023 Bütünleme Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
GÜZ DÖNEMİ DOKTORA / SANATTA YETERLİK
30.05.2022-30.09.2022 Ön Kayıt Tarihleri
06.06.2022-07.10.2022 Kesin Kayıt Tarihleri (Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler İçin)
06.06.2022-07.10.2022 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri
03.10.2022-21.10.2022 Boş kontenjan başvuruları ve kayıt hakkı kazananlar için son kayıt tarihleri
3.10.2022 Doktora Derslerinin Başlangıç Tarihi
21.10.2022 Ders Ekle-Çıkar İşlemi İçin Son Tarih
21.10.2022 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
21.10.2022 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
Aralık 2022 Güz Dönemi Doktora Yeterlilik Sınavı (Sınav Gün ve Saati Enstitümüzün WEB sayfasında ilan Edilecektir)
31.12.2022 2022-2023 Güz Döneminde Azami Eğitim-Öğretim Süresini Dolduran Aktif Kayıtlı Öğrencilerin ,Tezlerini Teslim Etmeleri İçin Son Tarih
31.12.2022 2022-2023 Güz Dönemi Aktif Kayıtlı Öğrencilerin Temmuz-Aralık Dönemi Tez İzleme Komitesi Raporunun Enstitüye Tesliminin Son Tarihi (Raporu Teslim Edemeyen Öğrencinin, Dönemi Başarısız Olarak Kabul Edilecektir.)
21.11.2022-04.12.2022 AraSınav Tarihleri
9.12.2022 AraSınav Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
8.01.2023 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
8.01.2023 Devamsızlıkların Sisteme Giriş için Son Tarih
8.01.2023 Doktora Derslerin Son Günü
9.01.2023-22.01.2023 Final Sınav Tarihleri
22.01.2023 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
30.01.2023-5.02.2023 Bütünleme Sınav Tarihleri
8.02.2023 Bütünleme Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
BAHAR DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
02.01.2023-03.03.2023 Tezli Programlar İçin Başvuru Tarihleri
02.01.2023-03.03.2023 Tezsiz Programlar İçin Başvuru ve Kayıt Tarihleri
02.01.2023-03.03.2023 Uzaktan Eğitim Programları İçin Başvuru ve Kayıt Tarihleri
09.01.2023-17.03.2023 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri
09.01.2023-11.02.2023 Tezli Programlar İçin Kesin Kayıt Tarihleri (Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler İçin)
13.02.2023-10.03.2023 Boş kontenjan başvuruları ve kayıt hakkı kazanan öğrenciler için son kayıt tarihleri (Tezli - Tezsiz programlar)
20.02.2023 Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
20.02.2023 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
12.03.2023 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
5.03.2023 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
12.03.2023 Bölümler arası Yatay Geçiş için Son Tarih
5.03.2023 2022-2023 Güz Girişli Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri ile Daha Önce Kayıt Dondurmuş Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin Ders Ekle-Çıkar İşlemi İçin Son Tarih
03.04.2023-16.04.2023 Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri
03.04.2023-16.04.2023 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri
20.04.2023 Yüksek Lisans Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
12.05.2023 Tez ve Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları İçin Son Tarih
26.05.2023 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
26.05.2023 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih(En az 4.Dönem ve sonrası olan,2022-2023 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
26.05.2023 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih
28.05.2023 Devamsızlıkların Sisteme Giriş için Son Tarih
28.05.2023 Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
28.05.2023 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
29.05.2023-11.06.2023 Final Sınav Tarihleri
10.06.2023-11.06.2023 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Final Sınav Tarihleri
14.06.2023 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
17.06.2023-23.06.2023 Bütünleme Sınav Tarihleri
17.06.2023-18.06.2023 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Bütünleme Sınav Tarihleri
26.06.2023 Bütünleme Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
BAHAR DÖNEMİ DOKTORA / SANATTA YETERLİK
02.01.2023-03.03.2023 Doktora/Sanatta Yeterlik Programları İçin Başvuru Tarihleri
09.01.2023-17.03.2023 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri
09.01.2023-11.02.2023 Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler İçin Kesin Kayıt Tarihleri
13.02.2023-10.03.2023 Boş kontenjan başvuruları ve kayıt hakkı kazanan öğrenciler için son kayıt tarihleri
20.02.2023 Doktora Derslerin Başlangıç Tarihi
5.03.2023 Ders Ekle-Çıkar İşlemi İçin Son Tarih
12.03.2023 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
5.03.2023 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
03.04.2023-16.04.2023 Doktora / Sanatta Yeterlik Ara Sınav Tarihleri
20.04.2023 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
26.05.2023 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
28.05.2023 Devamsızlıkların Sisteme Giriş için Son Tarih
28.05.2023 Doktora Derslerin Son Günü
29.05.2023-11.06.2023 Final Sınav Tarihleri
23.06.2023 Bahar Dönemi Doktora Yeterlilik Sınavı (Sınav Gün ve Saati Enstitümüzün WEB sayfasında ilan Edilecektir)
23.06.2023 2022-2023 Bahar Döneminde Azami Eğitim-Öğretim Süresini Dolduran Aktif Kayıtlı Öğrencilerin, Tezlerini Teslim Etmeleri İçin Son Tarih
23.06.2023 2022-2023 Bahar Dönemi Aktif Kayıtlı Öğrencilerin Ocak-Haziran Dönemi Tez İzleme Komitesi Raporunun Enstitüye Tesliminin Son Tarihi (Raporu Teslim Edemeyen Öğrencinin, Dönemi Başarısız Olarak Kabul Edilecektir.)
14.06.2023 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
17.06.2023-23.06.2023 Bütünleme Sınav Tarihleri
26.06.2023 Bütünleme Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
2023 RESMİ TATİLLER
TATİL GÜNÜNÜN İSMİ AY
YILBAŞI 1 Ocak 2023 Pazar
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ 20 Nisan 2023 Perşembe
RAMAZAN BAYRAMI 21 Nisan 2023 Cuma
RAMAZAN BAYRAMI 22 Nisan 2023 Cumartesi
RAMAZAN BAYRAMI 23 Nisan 2023 Pazar
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 23 Nisan 2023 Pazar
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ* 1 Mayıs 2023 Pazartesi
ATATÜRK´Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 19 Mayıs 2023 Cuma
KURBAN BAYRAMI AREFESİ 27 Haziran 2023 Salı
KURBAN BAYRAMI 28 Haziran 2023 Çarşamba
KURBAN BAYRAMI 29 Haziran 2023 Perşembe
KURBAN BAYRAMI 30 Haziran 2023 Cuma
KURBAN BAYRAMI 1 Temmuz 2023 Cumartesi
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ* 15 Temmuz 2023 Cumartesi
ZAFERBAYRAMI 30 Ağustos 2023 Çarşamba
CUMHURİYET BAYRAMI 28 Ekim 2023 Cumartesi
29 Ekim 2023 Pazar

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
2021 - 2022 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS

31.05.2021-23.10.2021 Tezli Programlar İçin Başvuru Tarihleri
31.05.2021-23.10.2021 Tezsiz Programlar İçin Başvuru ve Kayıt Tarihleri
31.05.2021-23.10.2021 Uzaktan Eğitim Programları İçin Başvuru ve Kayıt Tarihleri
07.06.2021-08.10.2021 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri
07.06.2021-23.10.2021 Tezli Programlar İçin Kesin Kayıt Tarihleri (Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler İçin)
03.10.2021-23.10.2021 Boş kontenjan başvuruları ve kayıt hakkı kazanan öğrenciler için son kayıt tarihleri (Tezli - Tezsiz programlar)
11.10.2021 Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
11.10.2021 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
25.10.2021 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
25.10.2021 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
25.10.2021 Bölümler arası Yatay Geçiş için Son Tarih
25.10.2021 2020-2021 Girişli Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri ile Daha Önce Kayıt Dondurmuş Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin Ders Ekle-Çıkar İşlemi İçin Son Tarih
29.11.2021-05.12.2021 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri
12.12.2021 Uzaktan Eğitim Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
12.12.2021 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
19.12.2021 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
30.12.2021

Tez ve Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları İçin Son Tarih

9.01.2022

Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)

14.01.2022

Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih(En az 4.Dönem ve sonrası olan öğrenciler,2021-2022 Güz Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
14.01.2022 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih
16.01.2022 Devamsızlıkların Sisteme Giriş için Son Tarih
16.01.2022 Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
16.01.2022 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
17.01.2022-30.01.2022 Final Sınav Tarihleri
29.01.2022-30.01.2022 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Final Sınav Tarihleri
4.02.2022 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
14-20.02.2022 Bütünleme Sınav Tarihleri
19-20.02.2022 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Bütünleme Sınav Tarihleri
23.02.2022 Bütünleme Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih

GÜZ DÖNEMİ DOKTORA / SANATTA YETERLİK

31.05.2021-02.10.2021 Ön Kayıt Tarihleri
31.05.2021-02.10.2021 Kesin Kayıt Tarihleri (Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler İçin)
03.10.2021-08.10.2021 Boş kontenjan başvuruları ve kayıt hakkı kazananlar için son kayıt tarihleri
07.06.2021-08.10.2021 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri
11.10.2021 Doktora Derslerinin Başlangıç Tarihi
25.10.2021 Ders Ekle-Çıkar İşlemi İçin Son Tarih
25.10.2021 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
25.10.2021 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
12.12.2021 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
19.12.2021 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
Aralık 2021 Güz Dönemi Doktora Yeterlilik Sınavı (Sınav Gün ve Saati Enstitümüzün WEB sayfasında ilan Edilecektir)

31.12.2021

2021-2022 Güz Dönemi Aktif Kayıtlı Öğrencilerin Temmuz-Aralık Dönemi Tez İzleme Komitesi Raporunun Enstitüye Tesliminin Son Tarihi (Raporu Teslim Edemeyen Öğrencinin, Dönemi Başarısız Olarak Kabul Edilecektir.)
9.01.2022 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
16.01.2022 Devamsızlıkların Sisteme Giriş için Son Tarih
16.01.2022 Doktora Derslerin Son Günü
17.01.2022-30.01.2022 Final Sınav Tarihleri
4.02.2022 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
07.02-13.02.2022 Bütünleme Sınav Tarihleri
20.02.2022 Bütünleme Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
BAHAR DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
20.12.2021-11.03.2022 Tezli Programlar İçin Başvuru Tarihleri
20.12.2021-11.03.2022 Tezsiz Programlar İçin Başvuru ve Kayıt Tarihleri
20.12.2021-11.03.2022 Uzaktan Eğitim Programları İçin Başvuru ve Kayıt Tarihleri
20.12.2021-11.03.2022 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri
20.12.2021-11.03.2022 Tezli Programlar İçin Kesin Kayıt Tarihleri (Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler İçin)
21.02.2022 Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
21.02.2022 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
7.03.2022 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
7.03.2022 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
7.03.2022 Bölümler arası Yatay Geçiş için Son Tarih
7.03.2022 2021-2022 Güz Girişli Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri ile Daha Önce Kayıt Dondurmuş Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin Ders Ekle-Çıkar İşlemi İçin Son Tarih
11.04.2022-24.04.2022 Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri
11.04.2022-24.04.2022 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri
29.04.2022 Yüksek Lisans Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
13.05.2022 Tez ve Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları İçin Son Tarih
22.05.2022 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
27.05.2022 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (En az 4.Dönem ve sonrası olan,2021-2022 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
27.05.2022 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih
04.06.2022 Devamsızlıkların Sisteme Giriş için Son Tarih
04.06.2022 Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
03.06.2022 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
06.06.2022-19.06.2022 Final Sınav Tarihleri
11.06.2022-12.06.2022 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Final Sınav Tarihleri
22.06.2022 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
27.06.2022-03.07.2022 Bütünleme Sınav Tarihleri
02.07.2022-03.07.2022 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Bütünleme Sınav Tarihleri
06.07.2022 Bütünleme Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
BAHAR DÖNEMİ DOKTORA / SANATTA YETERLİK
20.12.2021-12.02.2022 Ön Kayıt Tarihleri
20.12.2021-11.03.2022 Kesin Kayıt Tarihleri (Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler İçin)
20.12.2021-11.03.2022 Boş kontenjan başvuruları ve kayıt hakkı kazananlar için son kayıt tarihleri
20.12.2021-11.03.2022 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri
21.02.2022 Doktora Derslerin Başlangıç Tarihi
7.03.2022 Ders Ekle-Çıkar İşlemi İçin Son Tarih
7.03.2022 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
7.03.2022 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
11.04.2022-24.04.2022 Doktora / Sanatta Yeterlik Ara Sınav Tarihleri
29.04.2022 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
22.05.2022

Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)

04.06.2022 Devamsızlıkların Sisteme Giriş için Son Tarih
04.06.2022 Doktora Derslerin Son Günü
06.06.2022-19.06.2022 Final Sınav Tarihleri
HAZİRAN 2022 Bahar Dönemi Doktora Yeterlilik Sınavı (Sınav Gün ve Saati Enstitümüzün WEB sayfasında ilan Edilecektir)

 

30.06.2022

2021-2022 Bahar Dönemi Aktif Kayıtlı Öğrencilerin Ocak-Haziran Dönemi Tez İzleme Komitesi Raporunun Enstitüye Tesliminin Son Tarihi (Raporu Teslim Edemeyen Öğrencinin, Dönemi Başarısız Olarak Kabul Edilecektir.)
22.06.2022 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
27.06.2022-03.07.2022 Bütünleme Sınav Tarihleri
06.07.2022 Bütünleme Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
2021-2022 RESMİ TATİLLER
15.07.2021 Demokrasi ve Milli Birlik Günü

19 Temmuz2021(Arife

½Gün)20Temmuz-23

Temmuz 2021

Kurban Bayramı

30.08.2021 Zafer Bayramı

28.10.2021 ½ Gün-

29.10.2021

Cumhuriyet Bayramı
1.01.2022 Yılbaşı
23.04.2022 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1.05.2022 Emek ve Dayanışma Günü

Arife ½ Gün (1 Mayıs)-

02-04.05.2022

Ramazan Bayramı
19.05.2022 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Arife ½ Gün(8 Temmuz) 09-12.07.2022 Kurban Bayramı
15.07.2022 Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30.08.2022 Zafer Bayramı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

2020 - 2021 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS

01 Temmuz 2020- 28 Eylül 2020

Tezli Programlar İçin Başvuru Tarihleri

01 Temmuz 2020- 02 Ekim 2020

Tezsiz Programlar İçin Başvuru ve Kayıt Tarihleri

01 Temmuz 2020- 02 Ekim 2020

Uzaktan Eğitim Programları İçin Başvuru ve Kayıt Tarihleri

01 Temmuz 2020- 02 Ekim 2020

Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri

01 Eylül 2020-02 Ekim 2020

Tezli Programlar İçin Kesin Kayıt Tarihleri (Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler İçin

05 Ekim 2020

Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi

05 Ekim 2020

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi

16 Ekim 2020

Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih

16 Ekim 2020

İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi

16 Ekim 2020

Bölümler arası Yatay Geçiş için Son Tarih

16 Ekim 2020

2018-2019 Girişli Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri ile Daha Önce Kayıt Dondurmuş Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin Ders Ekle-Çıkar İşlemi İçin Son Tarih

23 Kasım–29 Kasım 2020

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri

06 Aralık 2020

Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih

13 Aralık 2020

Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih

10 Ocak 2021

Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)

10 Ocak 2021

Devamsızlıkların Sisteme Giriş için Son Tarih

10 Ocak 2021

Yüksek Lisans Derslerin Son Günü

10 Ocak 2021

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Son Günü

11 Ocak - 24 Ocak 2021

Final Sınav Tarihleri

23-24 Ocak 2021

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Final Sınav Tarihleri

31 Ocak 2021

Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih

01 Şubat-07 Şubat 2021

Bütünleme Sınav Tarihleri

14 Şubat 2021

Bütünleme Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih

19 Mart 2021

Tez ve Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları İçin Son Tarih

26 Mart 2021

Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih(En az 4.Dönem

ve sonrası olan,2019-2020 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)

26 Mart 2021

Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih

GÜZ DÖNEMİ DOKTORA / SANATTA YETERLİK

01 Temmuz 2020- 28 Eylül 2020

Ön Kayıt Tarihleri

01 Temmuz 2020- 28 Eylül 2020

Kesin Kayıt Tarihleri (Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler İçin)

01 Temmuz 2020- 28 Eylül 2020

Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri

05 Ekim 2020

Doktora Derslerin Başlangıç Tarihi

16 Ekim 2020

Ders Ekle-Çıkar İşlemi İçin Son Tarih

16 Ekim 2020

İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi

16 Ekim 2020

Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih

06 Aralık 2020

Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih

13 Aralık 2020

Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih

Aralık 2020

Güz Dönemi Doktora Yeterlilik Sınavı (Sınav Gün ve Saati Enstitümüzün WEB sayfasında ilan Edilecektir)

31Aralık 2020

2019-2020 Bahar Dönemi Aktif Kayıtlı Öğrencilerin Temmuz-Aralık Dönemi Tez İzleme Komitesi Raporunun Enstitüye Tesliminin Son Tarihi (Raporu Teslim Edemeyen Öğrencinin, Dönemi Başarısız Olarak Kabul Edilecektir.)

10 Ocak 2021

Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)

10 Ocak 2021

Devamsızlıkların Sisteme Giriş için Son Tarih

10 Ocak 2021

Doktora Derslerin Son Günü

11 Ocak - 24 Ocak 2021

Final Sınav Tarihleri

31 Ocak 2021

Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih

01 Şubat-07 Şubat 2021

Bütünleme Sınav Tarihleri

14 Şubat 2021

Bütünleme Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih

BAHAR DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS

04 Ocak -01 Şubat 2021

Tezli Programlar İçin Başvuru Tarihleri

18 Ocak -19 Şubat 2021

Tezsiz Programlar İçin Başvuru ve Kayıt Tarihleri

18 Ocak -19 Şubat 2021

Uzaktan Eğitim Programları İçin Başvuru ve Kayıt Tarihleri

18 Ocak -19 Şubat 2021

Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri

27 Ocak -20 Şubat 2021

Tezli Programlar İçin Kesin Kayıt Tarihleri (Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler İçin

22 Şubat 2021

Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi

22 Şubat 2021

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi

05 Mart 2021

Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih

05 Mart 2021

İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi

05 Mart 2021

Bölümler arası Yatay Geçiş için Son Tarih

05 Mart 2021

Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih (Tezli Yüksek Lisans Programları İçin)

12-18 Nisan 2021

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri

25 Nisan 2021

Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih

02 Mayıs 2021

Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih

28 Mayıs 2021

Tez ve Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları İçin Son Tarih

28 Mayıs 2021

Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)

30 Mayıs 2021

Devamsızlıkların Sisteme Giriş için Son Tarih

30 Mayıs 2021

Yüksek Lisans Derslerin Son Günü

30 Mayıs 2021

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Son Günü

04 Haziran 2021

Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih(En az 4.Dönem ve sonrası olan,2019-2020 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)

04 Haziran 2021

Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih

31 Mayıs -13 Haziran 2021

Final Sınav Tarihleri

12-13 Haziran 2021

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Final Sınav Tarihleri

20 Haziran 2021

Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih

21 Haziran -27 Haziran 2021

Bütünleme Sınav Tarihleri

04 Temmuz 2021

Bütünleme Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih

BAHAR DÖNEMİ DOKTORA / SANATTA YETERLİK

04 Ocak -01 Şubat 2021

Ön Kayıt Tarihleri

18 Ocak -19 Şubat 2021

Kesin Kayıt Tarihleri (Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler İçin)

18 Ocak -19 Şubat 2021

Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri

22 Şubat 2021

Doktora Derslerin Başlangıç Tarihi

05 Mart 2021

Ders Ekle-Çıkar İşlemi İçin Son Tarih

05 Mart 2021

Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih

05 Mart 2021

İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi

25 Nisan 2021

Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih

02 Mayıs 2021

Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih

28 Mayıs 2021

Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)

30 Mayıs 2021

Devamsızlıkların Sisteme Giriş için Son Tarih

30 Mayıs 2021

Doktora Derslerin Son Günü

31 Mayıs- 13 Haziran 2021

Final Sınav Tarihleri

20 Haziran 2021

Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih

21 Haziran -27 Haziran 2021

Bütünleme Sınav Tarihleri

04 Temmuz 2021

Bütünleme Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih

Haziran 2021

Bahar Dönemi Doktora Yeterlilik Sınavı (Sınav Gün ve Saati Enstitümüzün WEB sayfasında ilan Edilecektir)

2020-2021 Resmi Tatiller

15 Temmuz 2020

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

31 Temmuz(Arife ½ Gün)-3 Ağustos 2020

Kurban Bayramı

30Ağustos 2020

Zafer Bayramı

28 Ekim 2020 (½ Gün)- 29 Ekim 2020

Cumhuriyet Bayramı

01 Ocak 2021

Yılbaşı

23 Nisan 2021

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2021

Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2021

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

13 Mayıs 2021 (Arife ½ Gün)- 16 Mayıs 2021

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2021

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

19 Temmuz 2021 (Arife ½ Gün) 20 Temmuz- 23 Temmuz 2021

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2021

Zafer Bayramı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

2019 - 2020 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS

10 Haziran 2019 - 13 Eylül 2019

Tezli Programlar İçin Ön Kayıt Tarihleri

10 Haziran 2019- 12 Ekim 2019

Tezsiz Programlar İçin Başvuru ve Kayıt Tarihleri

10 Haziran 2019- 12 Ekim 2019

Uzaktan Eğitim Programları İçin Başvuru ve Kayıt Tarihleri

10 Haziran 2019- 12 Ekim 2019

Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri

01 Temmuz 2019- 12 Ekim 2019

Tezli Programlar İçin Kesin Kayıt Tarihleri (Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler İçin)

07 Ekim 2019

İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi

11 Ekim 2019

"Özel Öğrenci" Statüsünde Ders Almak İçin Son Başvuru Tarihi

14 Ekim 2019

Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi

14 Ekim 2019

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi

25 Ekim 2019

Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih

25 Ekim 2019

Bölümlerarası Yatay Geçiş için Son Tarih

25 Ekim 2019

2017-2018 Girişli Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri ile Daha Önce Kayıt Dondurmuş Tezli Yüksek Lisans

Öğrencilerinin Ders Ekle-Çıkar İşlemi İçin Son Tarih

02 Aralık – 08 Aralık 2019

 

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri

15 Aralık 2019

Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih

22 Aralık 2019

Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih

 

17 Ocak 2020

Tez ve Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları İçin Son Tarih

 

24 Ocak 2020

Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih(En az 4.Dönem ve sonrası olan,

2019-2020 Güz Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)

24 Ocak 2020

Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih

 

26 Ocak 2020

Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)

26 Ocak 2020

Devamsızlıkların Sisteme Giriş için Son Tarih

26 Ocak 2020

Yüksek Lisans Derslerin Son Günü

26 Ocak 2020

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Son Günü

27 Ocak - 09 Şubat 2020

Final Sınav Tarihleri

08-09 Şubat 2020

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Final Sınav Tarihleri

14 Şubat 2020

Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih

DOKTORA / SANATTA YETERLİK

10 Haziran 2019 - 13 Eylül 2019

Ön Kayıt Tarihleri

01 Temmuz 2019 - 12 Ekim 2019

Kesin Kayıt Tarihleri (Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler İçin)

01 Temmuz 2019- 12 Ekim 2019

Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri

09 Ekim 2019

İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi

11 Ekim 2019

"Özel Öğrenci" Statüsünde Ders Almak İçin Son Başvuru Tarihi

14 Ekim 2019

Doktora Derslerin Başlangıç Tarihi

25 Ekim 2019

Ders Ekle-Çıkar İşlemi İçin Son Tarih

25 Ekim 2019

Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih

15 Aralık 2019

Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih

22 Aralık 2019

Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih

Aralık 2019

 

Güz Dönemi Doktora Yeterlilik Sınavı (Sınav Gün ve Saati Enstitümüzün WEB sayfasında ilan Edilecektir)

30 Aralık 2019

2019-2020 Güz Dönemi Aktif Kayıtlı Öğrencilerin Temmuz-Aralık Dönemi Tez İzleme Komitesi Raporunun Enstitüye Tesliminin Son Tarihi (Raporu Teslim Edemeyen Öğrencinin, Dönemi Başarısız Olarak Kabul Edilecektir.)

 

26 Ocak 2020

Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)

26 Ocak 2020

Devamsızlıkların Sisteme Giriş için Son Tarih

26 Ocak 2020

Doktora Derslerin Son Günü

27 Ocak - 09 Şubat 2020

Final Sınav Tarihleri

14 Şubat 2020

Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih

BAHAR DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS

06 Ocak -07 Şubat 2020

Tezli Programlar İçin Ön Kayıt Tarihleri

20 Ocak -28 Şubat 2020

Tezsiz Programlar İçin Başvuru ve Kayıt Tarihleri

20 Ocak -28 Şubat 2020

Uzaktan Eğitim Programları İçin Başvuru ve Kayıt Tarihleri

20 Ocak -28 Şubat 2020

Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri

27 Ocak -28 Şubat 2020

Tezli Programlar İçin Kesin Kayıt Tarihleri (Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler İçin)

21 Şubat 2020

İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi

02 Mart 2020

Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi

02 Mart 2020

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi

13 Mart 2020

Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih

13 Mart 2020

Bölümlerarası Yatay Geçiş için Son Tarih

13 Mart 2020

Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih (Tezli Yüksek Lisans Programları İçin)

20-26 Nisan 2020

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri

03 Mayıs 2020

Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih

08 Mayıs 2020

Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih

05 Haziran 2020

Tez ve Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları İçin Son Tarih

05 Haziran 2020

Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)

07 Haziran 2020

Devamsızlıkların Sisteme Girişi İçin Son Tarih

07 Haziran 2020

Yüksek Lisans Derslerin Son Günü

07 Haziran 2020

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Son Günü

12 Haziran 2020

Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih(En az 4.Dönem ve sonrası olan,

2019-2020 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)

12 Haziran 2020

Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih

08-21 Haziran 2020

Final Sınav Tarihleri

20-21 Haziran 2020

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Final Sınav Tarihleri

28 Haziran 2020

Final Sınav Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih

DOKTORA / SANATTA YETERLİK

06 Ocak -07 Şubat 2020

Ön Kayıt Tarihleri

27 Ocak -28 Şubat 2020

Kesin Kayıt Tarihleri (Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler İçin)

20 Ocak -28 Şubat 2020

Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri

21 Şubat 2020

İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi

02 Mart 2020

Doktora Derslerin Başlangıç Tarihi

13 Mart 2020

Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih

13 Mart 2020

Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih

03 Mayıs 2020

Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih

08 Mayıs 2020

Ara Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih

05 Haziran 2020

Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)

07 Haziran 2020

Devamsızlıkların Sisteme Girişi İçin Son Tarih

07 Haziran 2020

Doktora Derslerin Son Günü

08 - 21 Haziran 2020

Final Sınav Tarihleri

28 Haziran 2020

Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih

 

Haziran 2020

Bahar Dönemi Doktora Yeterlilik Sınavı (Sınav Gün ve Saati Enstitümüzün WEB sayfasında ilan

Edilecektir)

2019-2020 Resmi Tatiller

03 Haziran 2019 (Arife ½ Gün)

04 - 06 Haziran 2019

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2019

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

10 Ağustos 2019 (Arife ½ Gün)

11 - 14 Ağustos 2019

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2019

Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 (½ Gün)

Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim 2019

01 Ocak 2020

Yılbaşı

23 Nisan 2020

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2020

Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

23 Mayıs 2020 (Arife ½ Gün)

24 - 26 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Temmuz 2020 (Arife ½ Gün)

31 Temmuz - 03 Ağustos 2020

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020

Zafer Bayramı

GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
16 Temmuz 2018- 28 Eylül 2018 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri
5 Ekim 2018 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
15 Ekim 2018 Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
15 Ekim 2018 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
2 Kasım 2018 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih (Tezli Yüksek Lisans Programları İçin)
2 Kasım 2018 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
2 Kasım 2018 Bölümlerarası Geçiş için Son Tarih
2 Kasım 2018 Tezli/Tezsiz Programlar Arası Geçiş için Son Tarih (Tezli Program için Geçerli ALES Puanı
Gerekecektir)
10 Aralık 2018 - 16 Aralık 2018 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri
16 Aralık 2018 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
21 Aralık 2018 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
11 Ocak 2019 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları için Son Tarih(En az 3.Dönem ve sonrası, 2018-2019 Güz Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
13 Ocak 2019 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
18 Ocak 2019 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih(En az 4.Dönem ve sonrası olan, 2018- 2019 Güz Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
18 Ocak 2019 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih(En az 3.Dönemi olan ve 2018- 2019 Güz Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
20 Ocak 2019 Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
20 Ocak 2019 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
21 Ocak 2019 - 03 Şubat 2019 Final Sınav Tarihleri
02 Şubat 2019 -03 Şubat 2019 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Final Sınav Tarihleri
8 Şubat 2019 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
GÜZ DÖNEMİ DOKTORA / SANATTA YETERLİK
16 Temmuz 2018 - 28 Eylül 2018 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri Tarihleri
5 Ekim 2018 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
15 Ekim 2018 Doktora Derslerin Başlangıç Tarihi
2 Kasım 2018 Ders Ekle-Çıkar İşlemi İçin Son Tarih
2 Kasım 2018 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
16 Aralık 2018 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
21 Aralık 2018 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
Aralık 2018 Güz Dönemi Doktora Yeterlilik Sınavı (Sınav Gün ve Saati Enstitümüzün WEB sayfasında ilan Edilecektir)
31 Aralık 2018 2018-2019 Güz Dönemi Aktif Kayıtlı Öğrencilerin Temmuz-Aralık Dönemi Tez İzleme Komitesi Raporunun Enstitüye Tesliminin Son Tarihi (Raporu Teslim Edemeyen Öğrencinin,Dönemi Başarısız Olarak Kabul Edilecektir)
11 Ocak 2019 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
20 Ocak 2019 Doktora Derslerin Son Günü
21 Ocak 2019 - 03 Şubat 2019 Final Sınav Tarihleri
8 Şubat 2019 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
BAHAR DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
07 Ocak 2019 - 15 Şubat 2019 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri(1.Dönem Öğrencilerine Otomatik Atanacaktır)
8 Şubat 2019 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
18 Şubat 2019 Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
18 Şubat 2019 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
8 Mart 2019 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih (Tezli Yüksek Lisans Programları İçin)
8 Mart 2019 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
8 Mart 2019 Bölümlerarası Geçiş için Son Tarih
8 Mart 2019 Tezli/Tezsiz Programlar Arası Geçiş için Son Tarih(Tezli Program için Geçerli ALES Puanı
Gerekecektir)
15 Nisan 2019 - 21 Nisan 2019 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri
21 Nisan 2019 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
26 Nisan 2019 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
17 Mayıs 2019 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları için Son Tarih (En az 3.Dönem ve sonrası,
2018-2019 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
18 Mayıs 2019 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
24 Mayıs 2019 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (En az 4.Dönem ve sonrasında olan, 2018-2019 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
24 Mayıs 2019 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (En az 3.Dönemi olan ve 2018- 2019 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
26 Mayıs 2019 Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
26 Mayıs 2019 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
27 Mayıs 2019 - 16 Haziran 2019 Final Sınav Tarihleri
15 Haziran 2019 - 16 Haziran 2019 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Final Sınav Tarihleri
21 Haziran 2019 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
BAHAR DÖNEMİ DOKTORA / SANATTA YETERLİK
07 Ocak 2019 - 15 Şubat 2019 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri Tarihleri
10 Şubat 2019 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
18 Şubat 2019 Doktora Derslerin Başlangıç Tarihi
8 Mart 2019 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih
8 Mart 2019 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
21 Nisan 2019 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
26 Nisan 2019 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
18 Mayıs 2019 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişlerin İçin Kapatılacaktır)
26 Mayıs 2019 Doktora Derslerin Son Günü
27 Mayıs 2019 - 16 Haziran 2019 Final Sınav Tarihleri
21 Haziran 2019 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
Haziran 2019 Bahar Dönemi Doktora Yeterlilik Sınavı (Sınav Gün ve Saati Enstitümüzün WEB sayfasında ilan Edilecektir)
28 Haziran 2019 2018-2019 Bahar Dönemi Aktif Kayıtlı Öğrencilerin Ocak-Haziran Dönemi Tez İzleme Komitesi Raporunun
Enstitüye Tesliminin Son Tarihi (Raporu Teslim Edemeyen Öğrencinin,Dönemi Başarısız Olarak Kabul Edilecektir)
RESMİ TATİLLER
1 Ocak 2019 Yılbaşı
23 Nisan 2019 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2019 Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
03 Haziran 2019 (Arife ½ Gün)
04 - 06 Haziran 2019
Ramazan Bayramı
15 Temmuz 2019 Demokrasi Bayramı
10 Ağustos 2019 (Arife ½ Gün)
11 - 14 Ağustos 2019
Kurban Bayramı
30 Ağustos 2019 Zafer Bayramı
28 Ekim 2019 (½ Gün) Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim 2019

GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
16 Temmuz 2018- 28 Eylül 2018 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
16 Temmuz 2018- 28 Eylül 2018 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans İçin Kesin Kayıt Tarihleri
16 Temmuz 2018- 28 Eylül 2018 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri
5 Ekim 2018 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
15 Ekim 2018 Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
2 Kasım 2018 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih (Tezli Yüksek Lisans Programları İçin)
2 Kasım 2018 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
2 Kasım 2018 Bölümlerarası Geçiş için Son Tarih
2 Kasım 2018 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
2 Kasım 2018 Tezli/Tezsiz Programlar Arası Geçiş için Son Tarih (Tezli Program için Geçerli ALES Puanı Gerekecektir)
16 Aralık 2018 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
21 Aralık 2018 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
11 Ocak 2019 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları için Son Tarih(En az 3.Dönem ve sonrası, 2018-2019 Güz Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
13 Ocak 2019 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
18 Ocak 2019 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih(En az 4.Dönem ve sonrası olan,
2018-2019 Güz Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
18 Ocak 2019 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih(En az 3.Dönemi olan ve 2018-
2019 Güz Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
20 Ocak 2019 Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
21 Ocak 2019 - 03 Şubat 2019 Final Sınav Tarihleri
8 Şubat 2019 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
GÜZ DÖNEMİ DOKTORA
3 Eylül 2018 - 28 Eylül 2018 Kesin Kayıt Tarihleri
16 Temmuz 2018 - 28 Eylül 2018 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri Tarihleri
5 Ekim 2018 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
15 Ekim 2018 Doktora Derslerin Başlangıç Tarihi
2 Kasım 2018 Ders Ekle-Çıkar İşlemi İçin Son Tarih
2 Kasım 2018 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
2 Kasım 2018 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
16 Aralık 2018 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
21 Aralık 2018 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
Aralık 2018 Güz Dönemi Doktora Yeterlilik Sınavı (Sınav Gün ve Saati Enstitümüzün WEB sayfasında ilan Edilecektir)
31 Aralık 2018 2018-2019 Güz Dönemi Aktif Kayıtlı ÖğrencilerinTemmuz-Aralık Dönemi Tez İzleme Komitesi Raporunun
Enstitüye Tesliminin Son Tarihi (Raporu Teslim Edemeyen Öğrencinin,Dönemi Başarısız Olarak Kabul Edilecektir)
11 Ocak 2019 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
20 Ocak 2019 Doktora Derslerin Son Günü
21 Ocak 2019 - 03 Şubat 2019 Final Sınav Tarihleri
8 Şubat 2019 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
BAHAR DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
02 Ocak 2019 - 18 Ocak 2019 Tezli Programlar İçin Ön Kayıt Tarihleri
07 Ocak 2019 - 15 Şubat 2019 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
07 Ocak 2019 - 15 Şubat 2019 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans İçin Kesin Kayıt Tarihleri
07 Ocak 2019 - 15 Şubat 2019 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri (1.Dönem Öğrencilerine Otomatik Atanacaktır)
8 Şubat 2019 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
18 Şubat 2019 Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
8 Mart 2019 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih (Tezli Yüksek Lisans Programları İçin)
8 Mart 2019 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
8 Mart 2019 Bölümlerarası Geçiş için Son Tarih
8 Mart 2019 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
8 Mart 2019 Tezli/Tezsiz Programlar Arası Geçiş için Son Tarih (Tezli Program için Geçerli ALES Puanı Gerekecektir)
21 Nisan 2019 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
26 Nisan 2019 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
17 Mayıs 2019 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları için Son Tarih (En az 3.Dönem ve sonrası, 2018-2019 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
18 Mayıs 2019 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
24 Mayıs 2019 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (En az 4.Dönem ve sonrasında olan, 2018-2019 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
24 Mayıs 2019 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (En az 3.Dönemi olan ve 2018- 2019 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
26 Mayıs 2019 Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
27 Mayıs 2019 - 16 Haziran 2019 Final Sınav Tarihleri
21 Haziran 2019 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
BAHAR DÖNEMİ DOKTORA
02 Ocak 2019 - 18 Ocak 2019 Ön Kayıt Tarihleri
07 Ocak 2019 - 15 Şubat 2019 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
07 Ocak 2019 - 15 Şubat 2019 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri Tarihleri
10 Şubat 2019 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
18 Şubat 2019 Doktora Derslerin Başlangıç Tarihi
8 Mart 2019 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih
8 Mart 2019 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
8 Mart 2019 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
21 Nisan 2019 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
26 Nisan 2019 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
18 Mayıs 2019 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişlerin İçin Kapatılacaktır)
26 Mayıs 2019 Doktora Derslerin Son Günü
27 Mayıs 2019 - 16 Haziran 2019 Final Sınav Tarihleri
21 Haziran 2019 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
Haziran 2019 Bahar Dönemi Doktora Yeterlilik Sınavı (Sınav Gün ve Saati Enstitümüzün WEB sayfasında ilan Edilecektir)
28 Haziran 2019 2018-2019 Bahar Dönemi Aktif Kayıtlı Öğrencilerin Ocak-Haziran Dönemi Tez İzleme Komitesi Raporunun
Enstitüye Tesliminin Son Tarihi (Raporu Teslim Edemeyen Öğrencinin,Dönemi Başarısız Olarak Kabul Edilecektir)
RESMİ TATİLLER
1 Ocak 2019 Yılbaşı
23 Nisan 2019 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2019 Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
03 Haziran 2019 (Arife ½ Gün)
04 - 06 Haziran 2019
Ramazan Bayramı
15 Temmuz 2019 Demokrasi Bayramı
10 Ağustos 2019 (Arife ½ Gün)
11 - 14 Ağustos 2019
Kurban Bayramı
30 Ağustos 2019 Zafer Bayramı
28 Ekim 2019 (½ Gün) Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim 2019

GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
12 Haziran 2017- 30 Eylül 2017 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
12 Haziran 2017- 30 Eylül 2017 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans İçin Kesin Kayıt Tarihleri
12 Haziran 2017- 30 Eylül 2017 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri (1.Dönem Öğrencilerine Otomatik Atanacaktır)
07 Ekim 2017 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
16 Ekim 2017 Yüksek Lisans Derslerinin Başlangıç Tarihi
16 Ekim 2017 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerinin Başlangıç Tarihi
3 Kasım 2017 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih (Tezli Yüksek Lisans Programlan İçin)
3 Kasım 2017 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
3 Kasım 2017 Bölümlerarası Geçiş için Son Tarih
3 Kasım 2017 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
3 Kasım 2017 Tezli/Tezsiz Programlar Arası Geçiş için Son Tarih (Tezli Program için Geçerli ALES Puanı Gerekecektir)
18 Aralık 2017 - 24 Aralık 2017 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri
24 Aralık 2017 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
29 Aralık 2017 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
12 Ocak 2018 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları için Son Tarih(En az 3.Dönem ve sonrası, 2017-2018 Güz Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
19 Ocak 2018 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
19 Ocak 2018 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih(En az 4.Dönem ve sonrası, 2017-2018 Güz Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
19 Ocak 2018 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih(En az 3.Dönem ve sonrası, 2017-2018 Güz Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
21 Ocak 2018 Yüksek Lisans Derslerinin Son Günü
21 Ocak 2018 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerinin Son Günü
22 Ocak 2018 - 04 Şubat 2018 Final Sınav Tarihleri
03 Şubat 2018 -04 Şubat 2018 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Final Sınav Tarihleri
9 Şubat 2018 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
GÜZ DÖNEMİ DOKTORA
12 Haziran 2017 - 15 Eylül 2017 Ön Kayıt Tarihleri
21 Ağustos 2017 - 30 Eylül 2017 Kesin Kayıt Tarihleri
03 Temmuz 2017 - 07 Ekim 2017 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri Tarihleri
07 Ekim 2017 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
16 Ekim 2017 Doktora Derslerinin Başlangıç Tarihi
3 Kasım 2017 Ders Ekle-Çıkar İşlemi İçin Son Tarih
3 Kasım 2017 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
3 Kasım 2017 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
24 Aralık 2017 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
29 Aralık 2017 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
Aralık 2017 Güz Dönemi Doktora Yeterlilik Sınavı (Sınav Gün ve Saati Enstitümüzün WEB sayfasında ilan Edilecektir)
29 Aralık 2017 Temmuz-Aralık Dönemi Tez İzleme Komitesi Raporunun Enstitüye Tesliminin Son Tarihi (Raporu Teslim Edemeyen Öğrencinin,Dönemi Başarısız Olarak Kabul Edilecektir)
19 Ocak 2018 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
21 Ocak 2018 Doktora Derslerinin Son Günü
22 Ocak 2018 - 04 Şubat 2018 Final Sınav Tarihleri
9 Şubat 2018 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
BAHAR DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
08 Ocak 2018 - 16 Şubat 2018 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
08 Ocak 2018 - 16 Şubat 2018 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans İçin Kesin Kayıt Tarihleri
08 Ocak 2018 - 16 Şubat 2018 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri(1.Dönem Öğrencilerine Otomatik Atanacaktır)
11 Şubat 2018 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
19 Şubat 2018 Yüksek Lisans Derslerinin Başlangıç Tarihi
19 Şubat 2018 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerinin Başlangıç Tarihi
09 Mart 2018 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih (Tezli Yüksek Lisans Programlan İçin)
09 Mart 2018 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
09 Mart 2018 Bölümlerarası Geçiş için Son Tarih
09 Mart 2018 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
09 Mart 2018 Tezli/Tezsiz Programlar Arası Geçiş için Son Tarih(Tezli Program için Geçerli ALES Puanı Gerekecektir)
16 Nisan 2018 - 22 Nisan 2018 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri
22 Nisan 2018 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
27 Nisan 2018 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
18 Mayıs 2018 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları için Son Tarih (En az 3.Dönem ve sonrası, 2017-2018 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
20 Mayıs 2018 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
25 Mayıs 2018 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (En az 4.Dönem ve sonrası 2017-2018 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
25 Mayıs 2018 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (En az 3.Dönem ve sonrası, 2017-2018 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
27 Mayıs 2018 Yüksek Lisans Derslerinin Son Günü
27 Mayıs 2018 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerinin Son Günü
28 Mayıs 2018 - 10 Haziran 2018 Final Sınav Tarihleri
09 Haziran 2018 - 10 Haziran 2018 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Final Sınav Tarihleri
15 Haziran 2018 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
BAHAR DÖNEMİ DOKTORA
08 Ocak 2018 - 16 Şubat 2018 Ön Kayıt Tarihleri
22 Ocak 2018 - 16 Şubat 2018 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
08 Ocak 2018 - 16 Şubat 2018 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri Tarihleri
11 Şubat 2018 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
19 Şubat 2018 Doktora Derslerinin Başlangıç Tarihi
09 Mart 2018 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih
09 Mart 2018 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
09 Mart 2018 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
22 Nisan 2018 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
27 Nisan 2018 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
20 Mayıs 2018 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişlerin İçin Kapatılacaktır)
27 Mayıs 2018 Doktora Derslerinin Son Günü
28 Mayıs 2018 - 10 Haziran 2018 Final Sınav Tarihleri
Haziran 2018 Bahar Dönemi Doktora Yeterlilik Sınavı (Sınav Gün ve Saati Enstitümüzün WEB sayfasında ilan Edilecektir)
18 Haziran 2018 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
RESMİ TATİLLER
24 Haziran 2017 (Arife ½ Gün) 25 - 27 Haziran 2017 Ramazan Bayramı
30 Ağustos 2017 Zafer Bayramı
31 Ağustos 2017 (Arife ½ Gün) 01 - 04 Eylül 2017 Kurban Bayramı
28 Ekim 2017 (½ Gün) 29 Ekim 2017 Cumhuriyet Bayramı
1 Ocak 2018 Yılbaşı
23 Nisan 2018 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2018 Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2018 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
14 Haziran 2018 (Arife ½ Gün) 15 - 17 Haziran 2018 Ramazan Bayramı
15 Temmuz 2018 Demokrasi Bayramı
20 Ağustos 2018 (Arife ½ Gün) 21 - 24 Ağustos 2018 Kurban Bayramı
30 Ağustos 2018 Zafer Bayramı

GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
12 Haziran 2017- 30 Eylül 2017 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
12 Haziran 2017- 30 Eylül 2017 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri (1.Dönem Öğrencilerine Otomatik Atanacaktır)
07 Ekim 2017 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
16 Ekim 2017 Yüksek Lisans Derslerinin Başlangıç Tarihi
3 Kasım 2017 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih (Tezli Yüksek Lisans Programlan İçin)
3 Kasım 2017 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
3 Kasım 2017 Bölümlerarası Geçiş için Son Tarih
3 Kasım 2017 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
3 Kasım 2017 Tezli/Tezsiz Programlar Arası Geçiş için Son Tarih (Tezli Program için Geçerli ALES Puanı Gerekecektir)
24 Aralık 2017 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
29 Aralık 2017 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
12 Ocak 2018 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları için Son Tarih(En az 3.Dönem ve sonrası, 2017-2018 Güz Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
19 Ocak 2018 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
19 Ocak 2018 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih(En az 4.Dönem ve sonrası, 2017-2018 Güz Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
19 Ocak 2018 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih(En az 3.Dönem ve sonrası, 2017-2018 Güz Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
21 Ocak 2018 Yüksek Lisans Derslerinin Son Günü
22 Ocak 2018 - 04 Şubat 2018 Final Sınav Tarihleri
9 Şubat 2018 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
GÜZ DÖNEMİ DOKTORA
12 Haziran 2017 - 15 Eylül 2017 Ön Kayıt Tarihleri
21 Ağustos 2017 - 30 Eylül 2017 Kesin Kayıt Tarihleri
03 Temmuz 2017 - 07 Ekim 2017 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri Tarihleri
07 Ekim 2017 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
16 Ekim 2017 Doktora Derslerinin Başlangıç Tarihi
3 Kasım 2017 Ders Ekle-Çıkar İşlemi İçin Son Tarih
3 Kasım 2017 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
3 Kasım 2017 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
24 Aralık 2017 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
29 Aralık 2017 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
Aralık 2017 Güz Dönemi Doktora Yeterlilik Sınavı (Sınav Gün ve Saati Enstitümüzün WEB sayfasında ilan Edilecektir)
29 Aralık 2017 Temmuz-Aralık Dönemi Tez İzleme Komitesi Raporunun Enstitüye Tesliminin Son Tarihi (Raporu Teslim Edemeyen Öğrencinin,Dönemi Başarısız Olarak Kabul Edilecektir)
19 Ocak 2018 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
21 Ocak 2018 Doktora Derslerinin Son Günü
22 Ocak 2018 - 04 Şubat 2018 Final Sınav Tarihleri
9 Şubat 2018 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
BAHAR DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
08 Ocak 2018 - 16 Şubat 2018 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
08 Ocak 2018 - 16 Şubat 2018 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri(1.Dönem Öğrencilerine Otomatik Atanacaktır)
11 Şubat 2018 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
19 Şubat 2018 Yüksek Lisans Derslerinin Başlangıç Tarihi
09 Mart 2018 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih (Tezli Yüksek Lisans Programlan İçin)
09 Mart 2018 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
09 Mart 2018 Bölümlerarası Geçiş için Son Tarih
09 Mart 2018 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
09 Mart 2018 Tezli/Tezsiz Programlar Arası Geçiş için Son Tarih(Tezli Program için Geçerli ALES Puanı Gerekecektir)
22 Nisan 2018 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
27 Nisan 2018 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
18 Mayıs 2018 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları için Son Tarih (En az 3.Dönem ve sonrası, 2017-2018 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
20 Mayıs 2018 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
25 Mayıs 2018 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (En az 4.Dönem ve sonrası 2017-2018 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
25 Mayıs 2018 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (En az 3.Dönem ve sonrası, 2017-2018 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
27 Mayıs 2018 Yüksek Lisans Derslerinin Son Günü
28 Mayıs 2018 - 10 Haziran 2018 Final Sınav Tarihleri
15 Haziran 2018 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
BAHAR DÖNEMİ DOKTORA
08 Ocak 2018 - 16 Şubat 2018 Ön Kayıt Tarihleri
22 Ocak 2018 - 16 Şubat 2018 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
08 Ocak 2018 - 16 Şubat 2018 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri Tarihleri
11 Şubat 2018 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
19 Şubat 2018 Doktora Derslerinin Başlangıç Tarihi
09 Mart 2018 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih
09 Mart 2018 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
09 Mart 2018 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
22 Nisan 2018 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
27 Nisan 2018 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
20 Mayıs 2018 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişlerin İçin Kapatılacaktır)
27 Mayıs 2018 Doktora Derslerinin Son Günü
28 Mayıs 2018 - 10 Haziran 2018 Final Sınav Tarihleri
Haziran 2018 Bahar Dönemi Doktora Yeterlilik Sınavı (Sınav Gün ve Saati Enstitümüzün WEB sayfasında ilan Edilecektir)
18 Haziran 2018 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
RESMİ TATİLLER
24 Haziran 2017 (Arife ½ Gün) 25 - 27 Haziran 2017 Ramazan Bayramı
30 Ağustos 2017 Zafer Bayramı
31 Ağustos 2017 (Arife ½ Gün) 01 - 04 Eylül 2017 Kurban Bayramı
28 Ekim 2017 (½ Gün) 29 Ekim 2017 Cumhuriyet Bayramı
1 Ocak 2018 Yılbaşı
23 Nisan 2018 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2018 Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2018 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
14 Haziran 2018 (Arife ½ Gün) 15 - 17 Haziran 2018 Ramazan Bayramı
15 Temmuz 2018 Demokrasi Bayramı
20 Ağustos 2018 (Arife ½ Gün) 21 - 24 Ağustos 2018 Kurban Bayramı
30 Ağustos 2018 Zafer Bayramı

GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
20 Haziran - 07 Ekim 2016 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
20 Haziran - 07 Ekim 2016 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans İçin Kesin Kayıt Tarihleri
11 Temmuz - 07 Ekim 2016 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri (1.Dönem Öğrencilerine Otomatik Atanacaktır)
02 Eylül 2016 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları için Son Tarih (2015-2016 Güz Dönemi Girişli Öğrenciler)
09 Eylül 2016 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (2015-2016 Güz Döneminde Tez Yılı Başlayanlar)
09 Eylül 2016 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (2015-2016 Güz Dönemi Girişli Öğrenciler)
30 Eylül 2016 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
17 Ekim 2016 Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
17 Ekim 2016 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
4 Kasım 2016 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
4 Kasım 2016 Bölümlerarası Geçiş için Son Tarih
4 Kasım 2016 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
4 Kasım 2016 Tezli/Tezsiz Programlar Arası Geçiş için Son Tarih (Tezli Program için Geçerli ALES Puanı Gerekecektir)
19 Aralık 2016 - 25 Aralık 2016 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri
25 Aralık 2016 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
20 Ocak 2017 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
29 Ocak 2017 Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
29 Ocak 2017 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
30 Ocak 2017 - 12 Şubat 2017 Final Sınav Tarihleri
11 Şubat -12 Şubat 2017 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Final Sınav Tarihleri
19 Şubat 2017 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
GÜZ DÖNEMİ DOKTORA
27 Haziran 2016 - 30 Eylül 2016 Ön Kayıt Tarihleri
22 Ağustos 2016 - 10 Ekim 2016 Kesin Kayıt Tarihleri
18 Temmuz - 10 Ekim 2016 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri Tarihleri
4 Kasım 2016 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
17 Ekim 2016 Doktora Derslerin Başlangıç Tarihi
4 Kasım 2016 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
4 Kasım 2016 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
28 Ekim 2016 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih
25 Aralık 2016 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
20 Ocak 2017 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
29 Ocak 2017 Doktora Derslerin Son Günü
30 Ocak 2017 - 12 Şubat 2017 Final Sınav Tarihleri
19 Şubat 2017 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
BAHAR DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
09 Ocak 2017 - 17 Şubat 2017 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
09 Ocak 2017 - 17 Şubat 2017 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans İçin Kesin Kayıt Tarihleri
09 Ocak 2017 - 17 Şubat 2017 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri(1.Dönem Öğrencilerine Otomatik Atanacaktır)
17 Şubat 2017 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
27 Şubat 2017 Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
27 Şubat 2017 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
17 Mart 2017 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
17 Mart 2017 Bölümlerarası Geçiş için Son Tarih
17 Mart 2017 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
17 Mart 2017 Tezli/Tezsiz Programlar Arası Geçiş için Son Tarih(Tezli Program için Geçerli ALES Puanı Gerekecektir)
31 Mart 2017 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları için Son Tarih (2015-2016 Bahar Dönemi Girişli Öğrenciler)
7 Nisan 2017 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (2015-2016 Bahar Döneminde Tez Yılı Başlayanlar)
7 Nisan 2017 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (2015-2016 Bahar Dönemi Girişli Öğrenciler)
24 Nisan 2017 - 30 Nisan 2017 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri
7 Mayıs 2017 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
4 Haziran 2017 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişlerin İçin Kapatılacaktır)
11 Haziran 2017 Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
11 Haziran 2017 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
12 Haziran 2017 - 01 Temmuz 2017 Final Sınav Tarihleri
01 Temmuz 2017 - 02 Temmuz 2017 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Final Sınav Tarihleri
9 Temmuz 2017 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
30 Haziran 2017 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları için Son Tarih (En az 3.Dönem ve sonrası, 2016-2017 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
14 Temmuz 2017 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (En az 4.Dönem ve sonrası 2016-2017 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
14 Temmuz 2017 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (En az 3.Dönem ve sonrası, 2016-2017 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
BAHAR DÖNEMİ DOKTORA
09 Ocak 2017 - 20 Şubat 2017 Ön Kayıt Tarihleri
23 Ocak 2017 - 20 Şubat 2017 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
09 Ocak - 17 Şubat 2017 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri Tarihleri
17 Şubat 2017 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
27 Şubat 2017 Doktora Derslerin Başlangıç Tarihi
17 Mart 2017 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
17 Mart 2017 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
17 Mart 2017 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih
07 Mayıs 2017 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
4 Haziran 2017 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişlerin İçin Kapatılacaktır)
11 Haziran 2017 Doktora Derslerin Son Günü
12 Haziran 2017 - 01 Temmuz 2017 Final Sınav Tarihleri
9 Temmuz 2017 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
RESMİ TATİLLER
11 Eylül 2015 (Arife ½ Gün) 12 -15 Eylül 2016 Kurban bayramı
28 Ekim 2016 (½ Gün) 29 Ekim 2016 Cumartesi Cumhuriyet Bayramı
01 Ocak Pazar Yılbaşı
23 Nisan 2017 Pazar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Pazartesi Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Cuma Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
24 Haziran 2017 (Arife ½ Gün) 25-27 Temmuz 2017 Ramazan Bayramı
30 Ağustos 2017 Zafer Bayramı
31 Ağustos 2017 (Arife ½ Gün) 01-04 Eylül 2017 Kurban bayramı

GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
20 Haziran - 07 Ekim 2016 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
20 Haziran - 07 Ekim 2016 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans İçin Kesin Kayıt Tarihleri
11 Temmuz - 07 Ekim 2016 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri (1.Dönem Öğrencilerine Otomatik Atanacaktır)
02 Eylül 2016 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları için Son Tarih (2015-2016 Güz Dönemi Girişli Öğrenciler)
09 Eylül 2016 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (2015-2016 Güz Döneminde Tez Yılı Başlayanlar)
09 Eylül 2016 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (2015-2016 Güz Dönemi Girişli Öğrenciler)
30 Eylül 2016 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
17 Ekim 2016 Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
17 Ekim 2016 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
4 Kasım 2016 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
4 Kasım 2016 Bölümlerarası Geçiş için Son Tarih
4 Kasım 2016 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
4 Kasım 2016 Tezli/Tezsiz Programlar Arası Geçiş için Son Tarih (Tezli Program için Geçerli ALES Puanı Gerekecektir)
19 Aralık 2016 - 25 Aralık 2016 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri
25 Aralık 2016 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
20 Ocak 2017 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
29 Ocak 2017 Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
29 Ocak 2017 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
30 Ocak 2017 - 12 Şubat 2017 Final Sınav Tarihleri
11 Şubat -12 Şubat 2017 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Final Sınav Tarihleri
19 Şubat 2017 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
GÜZ DÖNEMİ DOKTORA
27 Haziran 2016 - 30 Eylül 2016 Ön Kayıt Tarihleri
22 Ağustos 2016 - 10 Ekim 2016 Kesin Kayıt Tarihleri
18 Temmuz - 10 Ekim 2016 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri Tarihleri
4 Kasım 2016 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
17 Ekim 2016 Doktora Derslerin Başlangıç Tarihi
4 Kasım 2016 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
4 Kasım 2016 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
28 Ekim 2016 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih
25 Aralık 2016 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
20 Ocak 2017 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
29 Ocak 2017 Doktora Derslerin Son Günü
30 Ocak 2017 - 12 Şubat 2017 Final Sınav Tarihleri
19 Şubat 2017 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
BAHAR DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
09 Ocak 2017 - 17 Şubat 2017 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
09 Ocak 2017 - 17 Şubat 2017 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans İçin Kesin Kayıt Tarihleri
09 Ocak 2017 - 17 Şubat 2017 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri(1.Dönem Öğrencilerine Otomatik Atanacaktır)
17 Şubat 2017 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
27 Şubat 2017 Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
27 Şubat 2017 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
17 Mart 2017 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
17 Mart 2017 Bölümlerarası Geçiş için Son Tarih
17 Mart 2017 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
17 Mart 2017 Tezli/Tezsiz Programlar Arası Geçiş için Son Tarih(Tezli Program için Geçerli ALES Puanı Gerekecektir)
31 Mart 2017 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları için Son Tarih (2015-2016 Bahar Dönemi Girişli Öğrenciler)
7 Nisan 2017 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (2015-2016 Bahar Döneminde Tez Yılı Başlayanlar)
7 Nisan 2017 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (2015-2016 Bahar Dönemi Girişli Öğrenciler)
24 Nisan 2017 - 30 Nisan 2017 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri
7 Mayıs 2017 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
4 Haziran 2017 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişlerin İçin Kapatılacaktır)
11 Haziran 2017 Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
11 Haziran 2017 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
12 Haziran 2017 - 01 Temmuz 2017 Final Sınav Tarihleri
01 Temmuz 2017 - 02 Temmuz 2017 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Final Sınav Tarihleri
9 Temmuz 2017 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
30 Haziran 2017 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları için Son Tarih (En az 3.Dönem ve sonrası, 2016-2017 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
14 Temmuz 2017 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (En az 4.Dönem ve sonrası 2016-2017 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
14 Temmuz 2017 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (En az 3.Dönem ve sonrası, 2016-2017 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
BAHAR DÖNEMİ DOKTORA
09 Ocak 2017 - 20 Şubat 2017 Ön Kayıt Tarihleri
23 Ocak 2017 - 20 Şubat 2017 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
09 Ocak - 17 Şubat 2017 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri Tarihleri
17 Şubat 2017 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
27 Şubat 2017 Doktora Derslerin Başlangıç Tarihi
17 Mart 2017 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
17 Mart 2017 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
17 Mart 2017 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih
07 Mayıs 2017 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
4 Haziran 2017 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişlerin İçin Kapatılacaktır)
11 Haziran 2017 Doktora Derslerin Son Günü
12 Haziran 2017 - 01 Temmuz 2017 Final Sınav Tarihleri
9 Temmuz 2017 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
RESMİ TATİLLER
11 Eylül 2015 (Arife ½ Gün) 12 -15 Eylül 2016 Kurban bayramı
28 Ekim 2016 (½ Gün) 29 Ekim 2016 Cumartesi Cumhuriyet Bayramı
01 Ocak Pazar Yılbaşı
23 Nisan 2017 Pazar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Pazartesi Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Cuma Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
24 Haziran 2017 (Arife ½ Gün) 25-27 Temmuz 2017 Ramazan Bayramı
30 Ağustos 2017 Zafer Bayramı
31 Ağustos 2017 (Arife ½ Gün) 01-04 Eylül 2017 Kurban bayramı

GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
01 Haziran - 05 Ekim 2015 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
01 Haziran - 05 Ekim 2015 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans İçin Kesin Kayıt Tarihleri
06 Temmuz -05 Ekim 2015 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri (1.Dönem Öğrencilerine Otomatik Atanacaktır)
11 Eylül 2015 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları için Son Tarih (2014-2015 Güz Dönemi Girişli Öğrenciler)
11 Eylül 2015 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (2014-2015 Güz Döneminde Tez Yılı Başlayanlar)
18 Eylül 2015 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (2014-2015 Güz Dönemi Girişli Öğrenciler)
5 Ekim 2015 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
12 Ekim 2015 Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
12 Ekim 2015 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
23 Ekim 2015 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
30 Ekim 2015 Bölümlerarası Geçiş için Son Tarih
1 Kasım 2015 Tezli/Tezsiz Programlar Arası Geçiş için Son Tarih (Tezli Program için Geçerli ALES Puanı Gerekecektir)
28 Kasım - 6 Aralık 2015 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri
27 Aralık 2015 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
8 Ocak 2016 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
17 Ocak 2016 Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
17 Ocak 2016 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
18 Ocak - 31 Ocak 2016 Final Sınav Tarihleri
30-31 Ocak 2016 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Final Sınav Tarihleri
5 Şubat 2016 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
08 Şubat - 14 Şubat 2016 Bütünleme Sınav Tarihleri
14 Şubat 2016 Uzaktan Eğitim Bütünleme Sınav Tarihleri
19 Şubat 2016 Bütünleme Sınav Sonuçlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
GÜZ DÖNEMİ DOKTORA
01 Haziran - 21 Ağustos 2015 Ön Kayıt Tarihleri
01 Haziran - 05 Ekim 2015 Kesin Kayıt Tarihleri
06 Temmuz -05 Ekim 2015 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri Tarihleri
5 Ekim 2015 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
12 Ekim 2015 Doktora Derslerin Başlangıç Tarihi
23 Ekim 2015 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
30 Ekim 2015 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih
27 Aralık 2015 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
8 Ocak 2016 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
17 Ocak 2016 Doktora Derslerin Son Günü
18 Ocak - 31 Ocak 2016 Final Sınav Tarihleri
5 Şubat 2016 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
08 Şubat - 14 Şubat 2016 Bütünleme Sınav Tarihleri
19 Şubat 2016 Bütünleme Sınav Sonuçlarının Sisteme Girilmesi İçin son Tarih
BAHAR DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
11 Ocak - 27 Şubat 2016 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
11 Ocak -27 Şubat 2016 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans İçin Kesin Kayıt Tarihleri
08 Şubat -27 Şubat 2016 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri(1.Dönem Öğrencilerine Otomatik Atanacaktır)
26 Şubat 2016 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
29 Şubat 2016 Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
29 Şubat 2016 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
11 Mart 2016 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
18 Mart 2016 Bölümlerarası Geçiş için Son Tarih
25 Mart 2016 Tezli/Tezsiz Programlar Arası Geçiş için Son Tarih(Tezli Program için Geçerli ALES Puanı Gerekecektir)
15 Nisan 2016 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları için Son Tarih (2014-2015 Bahar Dönemi Girişli Öğrenciler)
15 Nisan 2016 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (2014-2015 Bahar Döneminde Tez Yılı Başlayanlar)
22 Nisan 2016 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (2014-2015 Bahar Dönemi Girişli Öğrenciler)
24 Nisan - 30 Nisan 2016 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri
15 Mayıs 2016 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
27 Mayıs 2016 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
5 Haziran 2016 Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
5 Haziran 2016 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
06 Haziran - 19 Haziran 2016 Final Sınav Tarihleri
18 - 19 Haziran 2016 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Final Sınav Tarihleri
24 Haziran 2016 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
27 Haziran - 03 Temmuz 2016 Bütünleme Sınav Tarihleri
3 Temmuz 2016 Uzaktan Eğitim Bütünleme Sınav Tarihleri
8 Temmuz 2016 Bütünleme Sınav Sonuçlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
BAHAR DÖNEMİ DOKTORA
11 Ocak - 27 Şubat 2016 Ön Kayıt Tarihleri
11 Ocak - 27 Şubat 2016 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
08 Şubat -27 Şubat 2016 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri Tarihleri
26 Şubat 2016 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
29 Şubat 2016 Doktora Derslerin Başlangıç Tarihi
11 Mart 2016 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
18 Mart 2016 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih
15 Mayıs 2016 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
27 Mayıs 2016 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
5 Haziran 2016 Doktora Derslerin Son Günü
06 Haziran - 19 Haziran 2016 Final Sınav Tarihleri
24 Haziran 2016 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
27 Haziran - 03 Temmuz 2016 Bütünleme Sınav Tarihleri
8 Temmuz 2016 Bütünleme Sınav Sonuçlarının Sisteme Girilmesi İçin son Tarih
RESMİ TATİLLER
16 Temmuz 2015 (Arife ½ Gün) 17 - 19 Temmuz 2015 Ramazan Bayramı
30 Ağustos 2015 Zafer Bayramı
23 Eylül 2015 (Arife ½ Gün) 24 - 27 Eylül 2015 Kurban Bayramı
28 Ekim 2015 (½ Gün) 29 Ekim 2015 Cumhuriyet Bayramı
01 Ocak 2016 Yılbaşı
23 Nisan 2016 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2016 Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2016 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
04 Temmuz 2016 (Arife ½ Gün) 05 - 07 Temmuz 2016 Ramazan Bayramı
30 Ağustos 2016 Zafer Bayramı
11 Eylül 2016 (Arife ½ Gün) 12 - 15 Eylül 2016 Kurban Bayramı

GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
01 Haziran - 05 Ekim 2015 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
01 Haziran - 05 Ekim 2015 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans İçin Kesin Kayıt Tarihleri
06 Temmuz -05 Ekim 2015 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri (1.Dönem Öğrencilerine Otomatik Atanacaktır)
11 Eylül 2015 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları için Son Tarih (2014-2015 Güz Dönemi Girişli Öğrenciler)
11 Eylül 2015 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (2014-2015 Güz Döneminde Tez Yılı Başlayanlar)
18 Eylül 2015 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (2014-2015 Güz Dönemi Girişli Öğrenciler)
5 Ekim 2015 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
12 Ekim 2015 Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
12 Ekim 2015 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
23 Ekim 2015 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
30 Ekim 2015 Bölümlerarası Geçiş için Son Tarih
1 Kasım 2015 Tezli/Tezsiz Programlar Arası Geçiş için Son Tarih (Tezli Program için Geçerli ALES Puanı Gerekecektir)
28 Kasım - 6 Aralık 2015 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri
27 Aralık 2015 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
8 Ocak 2016 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
17 Ocak 2016 Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
17 Ocak 2016 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
18 Ocak - 31 Ocak 2016 Final Sınav Tarihleri
30-31 Ocak 2016 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Final Sınav Tarihleri
5 Şubat 2016 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
08 Şubat - 14 Şubat 2016 Bütünleme Sınav Tarihleri
14 Şubat 2016 Uzaktan Eğitim Bütünleme Sınav Tarihleri
19 Şubat 2016 Bütünleme Sınav Sonuçlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
GÜZ DÖNEMİ DOKTORA
01 Haziran - 21 Ağustos 2015 Ön Kayıt Tarihleri
01 Haziran - 05 Ekim 2015 Kesin Kayıt Tarihleri
06 Temmuz -05 Ekim 2015 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri Tarihleri
5 Ekim 2015 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
12 Ekim 2015 Doktora Derslerin Başlangıç Tarihi
23 Ekim 2015 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
30 Ekim 2015 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih
27 Aralık 2015 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
8 Ocak 2016 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
17 Ocak 2016 Doktora Derslerin Son Günü
18 Ocak - 31 Ocak 2016 Final Sınav Tarihleri
5 Şubat 2016 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
08 Şubat - 14 Şubat 2016 Bütünleme Sınav Tarihleri
19 Şubat 2016 Bütünleme Sınav Sonuçlarının Sisteme Girilmesi İçin son Tarih
BAHAR DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
11 Ocak - 27 Şubat 2016 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
11 Ocak -27 Şubat 2016 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans İçin Kesin Kayıt Tarihleri
08 Şubat -27 Şubat 2016 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri(1.Dönem Öğrencilerine Otomatik Atanacaktır)
26 Şubat 2016 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
29 Şubat 2016 Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
29 Şubat 2016 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
11 Mart 2016 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
18 Mart 2016 Bölümlerarası Geçiş için Son Tarih
25 Mart 2016 Tezli/Tezsiz Programlar Arası Geçiş için Son Tarih(Tezli Program için Geçerli ALES Puanı Gerekecektir)
15 Nisan 2016 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları için Son Tarih (2014-2015 Bahar Dönemi Girişli Öğrenciler)
15 Nisan 2016 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (2014-2015 Bahar Döneminde Tez Yılı Başlayanlar)
22 Nisan 2016 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (2014-2015 Bahar Dönemi Girişli Öğrenciler)
24 Nisan - 30 Nisan 2016 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri
15 Mayıs 2016 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
27 Mayıs 2016 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
5 Haziran 2016 Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
5 Haziran 2016 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
06 Haziran - 19 Haziran 2016 Final Sınav Tarihleri
18 - 19 Haziran 2016 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Final Sınav Tarihleri
24 Haziran 2016 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
27 Haziran - 03 Temmuz 2016 Bütünleme Sınav Tarihleri
3 Temmuz 2016 Uzaktan Eğitim Bütünleme Sınav Tarihleri
8 Temmuz 2016 Bütünleme Sınav Sonuçlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
BAHAR DÖNEMİ DOKTORA
11 Ocak - 27 Şubat 2016 Ön Kayıt Tarihleri
11 Ocak - 27 Şubat 2016 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
08 Şubat -27 Şubat 2016 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri Tarihleri
26 Şubat 2016 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
29 Şubat 2016 Doktora Derslerin Başlangıç Tarihi
11 Mart 2016 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
18 Mart 2016 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih
15 Mayıs 2016 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
27 Mayıs 2016 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
5 Haziran 2016 Doktora Derslerin Son Günü
06 Haziran - 19 Haziran 2016 Final Sınav Tarihleri
24 Haziran 2016 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
27 Haziran - 03 Temmuz 2016 Bütünleme Sınav Tarihleri
8 Temmuz 2016 Bütünleme Sınav Sonuçlarının Sisteme Girilmesi İçin son Tarih
RESMİ TATİLLER
16 Temmuz 2015 (Arife ½ Gün) 17 - 19 Temmuz 2015 Ramazan Bayramı
30 Ağustos 2015 Zafer Bayramı
23 Eylül 2015 (Arife ½ Gün) 24 - 27 Eylül 2015 Kurban Bayramı
28 Ekim 2015 (½ Gün) 29 Ekim 2015 Cumhuriyet Bayramı
01 Ocak 2016 Yılbaşı
23 Nisan 2016 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2016 Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2016 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
04 Temmuz 2016 (Arife ½ Gün) 05 - 07 Temmuz 2016 Ramazan Bayramı
30 Ağustos 2016 Zafer Bayramı
11 Eylül 2016 (Arife ½ Gün) 12 - 15 Eylül 2016 Kurban Bayramı

GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
26 Mayıs - 03 Ekim 2014 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
26 Mayıs - 03 Ekim 2014 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans İçin Kesin Kayıt Tarihleri
01 Temmuz -03 Ekim 2014 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri (1.Dönem Öğrencilerine Otomatik Atanacaktır)
01 Temmuz -03 Ekim 2014 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri (1.Dönem Öğrencilerine Otomatik Atanacaktır)
12 Eylül 2014 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Proje Aşamasında Kalan Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları için Son Tarih
19 Eylül 2014 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Proje Aşamasında Kalan Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih
10 Ekim 2014 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
13 Ekim 2014 Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
13 Ekim 2014 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
20 Ekim 2014 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
24 Ekim 2014 Bölümlerarası Geçiş için Son Tarih
7 Kasım 2014 Tezli/Tezsiz Programlar Arası Geçiş için Son Tarih (Tezli Program için Geçerli ALES Puanı Gerekecektir)
29 Kasım - 07 Aralık 2014 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri
7 Aralık 2014 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
14 Aralık 2014 Ara Sınav Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
18 Ocak 2015 Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
18 Ocak 2015 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerinin Son Günü
19 Ocak - 01 Şubat 2015 Final Sınav Tarihleri
24 - 25 Ocak 2015 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Final Sınav Tarihleri
8 Şubat 2015 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
16 Şubat - 22 Şubat 2015 Bütünleme Sınav Tarihleri
21 Şubat 2015 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Bütünleme Sınav Tarihleri
28 Şubat 2015 Bütünleme Sınav Sonuçlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
28 Şubat 2015 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Uzmanlık Proje Dersi Yeterlilik Sınavı
GÜZ DÖNEMİ DOKTORA
26 Mayıs - 22 Ağustos 2014 Ön Kayıt Tarihleri
01 Eylül - 03 Ekim 2014 Kesin Kayıt Tarihleri
01 Temmuz -03 Ekim 2014 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri Tarihleri
10 Ekim 2014 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
13 Ekim 2014 Doktora Derslerin Başlangıç Tarihi
20 Ekim 2014 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
1 Kasım 2014 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih
7 Aralık 2014 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
14 Aralık 2014 Ara Sınav Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
18 Ocak 2015 Doktora Derslerin Son Günü
19 Ocak - 01 Şubat 2015 Final Sınav Tarihleri
8 Şubat 2015 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
16 Şubat - 22 Şubat 2015 Bütünleme Sınav Tarihleri
28 Şubat 2015 Bütünleme Sınav Sonuçlarının Sisteme Girilmesi İçin son Tarih
BAHAR DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
05 Ocak - 27 Şubat 2015 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
05 Ocak - 27 Şubat 2015 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans İçin Kesin Kayıt Tarihleri
02 Şubat -27 Şubat 2015 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri(1.Dönem Öğrencilerine Otomatik Atanacaktır)
02 Şubat -27 Şubat 2015 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri (1.Dönem Öğrencilerine Otomatik Atanacaktır)
27 Şubat 2015 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
2 Mart 2015 Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
2 Mart 2015 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
9 Mart 2015 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
13 Mart 2015 Bölümlerarası Geçiş için Son Tarih
27 Mart 2015 Tezli/Tezsiz Programlar Arası Geçiş için Son Tarih(Tezli Program için Geçerli ALES Puanı Gerekecektir)
17 Nisan 2015 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Proje Aşamasında Kalan Öğrencilerin Danışman Onaylarını Alması için Son Tarih
18 - 26 Nisan 2015 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri
24 Nisan 2015 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Proje Aşamasında Kalan Öğrenciler için Projelerinin Teslim Edilmesi için Son Tarih
26 Nisan 2015 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
3 Mayıs 2015 Ara Sınav Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
7 Haziran 2015 Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
7 Haziran 2015 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerinin Son Günü
08 - 21 Haziran 2015 Final Sınav Tarihleri
13 - 14 Haziran 2015 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Final Sınav Tarihleri
28 Haziran 2015 Final Notlarının Sisteme Girilmesi için Son Tarih
06 - 12 Temmuz 2015 Bütünleme Sınav Tarihleri
11 Temmuz 2015 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Bütünleme Sınav Tarihleri
16 Temmuz 2015 Bütünleme Sınav Sonuçlarının Sisteme Girilmesi için Son Tarih
25 Temmuz 2015 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Uzmanlık Proje Dersi Yeterlilik Sınavı
BAHAR DÖNEMİ DOKTORA
05 Ocak - 30 Ocak 2015 Ön Kayıt Tarihleri
02 Şubat -27 Şubat 2015 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için Kesin Kayıt Tarihleri
02 Şubat -27 Şubat 2015 Mevcut Öğrenciler için Mali Kayıt Yenileme işlemleri Tarihleri
27 Şubat 2015 intibak ve Muafiyet Talepleri için Son Başvuru Tarihi
2 Mart 2015 Doktora Derslerin Başlangıç Tarihi
9 Mart 2015 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
21 Mart 2015 Ders Ekle-Çıkar işlemi için Son Tarih
26 Nisan 2015 Ara Sınavların Tamamlanması için Son Tarih
3 Mayıs 2015 Ara Sınav Notlarının Sisteme Girilmesi için Son Tarih
7 Haziran 2015 Doktora Derslerin Son Günü
08 - 21 Haziran 2015 Final Sınav Tarihleri
28 Haziran 2015 Final Notlarının Sisteme Girilmesi için Son Tarih
06 - 12 Temmuz 2015 Bütünleme Sınav Tarihleri
16 Temmuz 2015 Bütünleme Sınav Sonuçlarının Sisteme Girilmesi için son Tarih
RESMİ TATİLLER
27 Temmuz 2014 (Arife ½ Gün) 28 - 30 Temmuz 2014 Ramazan Bayramı
30 Ağustos 2014 Zafer Bayramı
03 Ekim 2014 (Arife ½ Gün) 04 - 07 Ekim 2014 Kurban Bayramı
29 Ekim 2014 Cumhuriyet Bayramı
01 Ocak 2015 Yılbaşı
23 Nisan 2015 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2015 Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2015 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
16 Temmuz 2015 (Arife ½ Gün) 17 - 19 Temmuz 2015 Ramazan Bayramı
30 Ağustos 2015 Zafer Bayramı

YÜKSEK LİSANS
Çalışma Programı Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı
Kesin Kayıt Tarihleri 06 Mayıs -05 Ekim 2013 06 Ocak - 01 Mart 2014
Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı 08 Temmuz-12 Ekim 2013 10 Şubat - 01 Mart 2014
Derslerin Başlangıcı 21 Ekim 2013 10 Mart 2014
Derslerin Son Günü 26 Ocak 2014 15 Haziran 2014
Final Sınavları 27 Ocak - 09 Şubat 2014 16 - 29 Haziran 2014
Bütünleme Sınavları 22 Şubat 2014 12 Temmuz 2014
YÜKSEK LİSANS UZAKTAN EĞİTİM
Çalışma Programı Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı
Ön ve Kesin Kayıt Tarihleri 06 Mayıs -05 Ekim 2013 06 Ocak - 01 Mart 2014
Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı 08 Temmuz-12 Ekim 2013 10 Şubat - 01 Mart 2014
Derslerin Başlangıcı 21 Ekim 2013 10 Mart 2014
Ara Sınavlar 09 Aralık-16 Aralık 2013 28 Nisan - 05 Mayıs 2014
Ödevler 11 Kasım 2013 - 06 Ocak 2014 07 Nisan - 26 Mayıs 2014
Derslerin Son Günü 26 Ocak 2014 15 Haziran 2014
Final Sınavları 01 Şubat - 02 Şubat 2014 21 Haziran - 22 Haziran 2014
Bütünleme Sınavları 22 Şubat 2014 12 Temmuz 2014
Uzmanlık Proje Dersi Yeterlilik Sınavı 01 Mart 2014 19 Temmuz 2014
DOKTORA - SANATTA YETERLİK
Çalışma Programı Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı
Ön Kayıt Tarihleri 06 Mayıs -23 Ağustos 2013 06 Ocak -27 Ocak 2014
Kesin Kayıt Tarihleri 02 Eylül-12 Ekim 2013 03 Şubat - 01Mart 2014
Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı 08 Temmuz-12 Ekim 2013 10 Şubat - 01 Mart 2014
Derslerin Başlangıcı 21 Ekim 2013 10 Mart 2014
Derslerin Son Günü 26 Ocak 2014 15 Haziran 2014
Final Sınavları 27 Ocak - 09 Şubat 2014 16 - 29 Haziran 2014
Bütünleme Sınavları 22 Şubat 2014 12 Temmuz 2014

YÜKSEK LİSANS
Çalışma Programı Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı
Kesin Kayıt Tarihleri 06 Mayıs - 05 Ekim 2013 06 Ocak - 01 Mart 2014
Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı 08 Temmuz - 12 Ekim 2013 10 Şubat - 01 Mart 2014
Derslerin Başlangıcı 21 Ekim 2013 10 Mart 2014
Derslerin Son Günü 26 Ocak 2014 15 Haziran 2014
Final Sınavları 27 Ocak - 02 Şubat 2014 16 - 22 Haziran 2014
Bütünleme Sınavları 15 Şubat 2014 05 Temmuz 2014
DOKTORA
Çalışma Programı Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı
Ön Kayıt Tarihleri 06 Mayıs - 23 Ağustos 2013 06 Ocak - 27 Ocak 2014
Kesin Kayıt Tarihleri 02 Eylül - 12 Ekim 2013 03 Şubat - 01 Mart 2014
Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı 08 Temmuz - 12 Ekim 2013 10 Şubat - 01 Mart 2014
Derslerin Başlangıcı 21 Ekim 2013 10 Mart 2014
Derslerin Son Günü 26 Ocak 2014 15 Haziran 2014
Final Sınavları 27 Ocak - 02 Şubat 2014 16 - 22 Haziran 2014
Bütünleme Sınavları 15 Şubat 2014 05 Temmuz 2014

YÜKSEK LİSANS (SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ)
Çalışma Programı Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı
Kesin Kayıt Tarihleri 25 Haziran -15 Ekim 2012 14 Ocak - 25 Şubat 2013
Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı 18 Ağustos-13 Ekim 2012 04 Şubat - 02 Mart 2013
Derslerin Başlangıcı 15 Ekim 2012 04 Mart 2013
Derslerin Son Günü 18 Ocak 2013 11 Haziran 2013
Final Sınavları 26 Ocak - 03 Şubat 2013 15 - 23 Haziran 2013
Bütünleme Sınavları 16 Şubat 2013 06 Temmuz 2013
DOKTORA  -SANATTA YETERLİK (SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ)
Çalışma Programı Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı
Ön Kayıt Tarihleri 25 Haziran -31 Ağustos 2012 07 Ocak -26 Ocak 2013
Kesin Kayıt Tarihleri 03 Eylül-15 Ekim 2012 28 Ocak - 22 Şubat 2013
Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı 01 - 15 Ekim 2012 04 Şubat - 02 Mart 2013
Derslerin Başlangıcı 15 Ekim 2012 04 Mart 2013
Derslerin Son Günü 18 Ocak 2013 11 Haziran 2013
Final Sınavları 26 Ocak - 3 Şubat 2013 15 - 23 Haziran 2013
Bütünleme Sınavları 16 Şubat 2013 06 Temmuz 2013
YÜKSEK LİSANS - DOKTORA (FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ)
Çalışma Programı Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı
Kesin Kayıt Tarihleri 25 Haziran - 15 Ekim 2012 07 Ocak - 25 Şubat 2013
Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı 01 - 13 Ekim 2012 04 Şubat - 2 Mart 2013
Derslerin Başlangıcı 15 Ekim 2012 04 Mart 2013
Derslerin Son Günü 18 Ocak 2013 11 Haziran 2013
Final Sınavları 26 Ocak - 03 Şubat 2013 15 - 23 Haziran 2013
Bütünleme Sınavları 16 Şubat 2013 06 Temmuz 2013
YÜKSEK LİSANS (UZAKTAN EĞİTİM)
Çalışma Programı Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı
Ön ve Kesin Kayıt Tarihleri 25 Haziran -15 Ekim 2012 14 Ocak - 25 Şubat 2013
Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı 18 Ağustos - 13 Ekim 2012 04 Şubat - 02 Mart 2013
Derslerin Başlangıcı 15 Ekim 2012 04 Mart 2013
Ara Sınavlar 17 - 26 Kasım 2012 04 - 13 Mayıs 2013
Ödevler 27 Kasım - 28 Aralık 2012 04 Mayıs - 07 Haziran 2013
Derslerin Son Günü 18 Ocak 2013 11 Haziran 2013
Final Sınavları 26 - 27 Ocak 2013 15 - 16 Haziran 2013
Bütünleme Sınavları 02 - 03 Şubat 2013 29 - 30 Haziran 2013
Uzmanlık Proje Dersi Yeterlilik Sınavı 16 Şubat 2013 13 Temmuz 2013

YÜKSEK LİSANS (SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ)
Çalışma Programı Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı
Kesin Kayıt Tarihleri 20 Haziran - 17 Ekim 2011 15 Ocak - 24 Şubat 2012
Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı 15 Ağustos - 17 Ekim 2011 06 Şubat - 02 Mart 2012
Derslerin Başlangıcı 17 Ekim 2011 05 Mart 2012
Derslerin Son Günü 20 Ocak 2012 12 Haziran 2012
Final Sınavları 27 Ocak - 06 Şubat 2012 15 - 25 Haziran 2012
DOKTORA - SANATTA YETERLİK (SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ)
Çalışma Programı Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı
Ön Kayıt Tarihleri 20 Haziran - 02 Eylül 2011 09 Ocak - 27 Ocak 2012
Kesin Kayıt Tarihleri 05 Eylül - 17 Ekim 2011 30 Ocak - 24 Şubat 2012
Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı 05 - 17 Ekim 2011 06 Şubat - 02 Mart 2012
Derslerin Başlangıcı 17 Ekim 2011 05 Mart 2012
Derslerin Son Günü 20 Ocak 2012 12 Haziran 2012
Final Sınavları 27 Ocak - 06 Şubat 2012 15 - 25 Haziran 2012
YÜKSEK LİSANS - DOKTORA (FEN- BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ)
Çalışma Programı Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı
Ön Kayıt ve Kesin Kayıt 04 Temmuz - 17 Ekim 2011 09 Ocak- 24 Şubat 2012
Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı 05 - 17 Ekim 2011 06 Şubat 2012 - 02 Mart 2012
Derslerin Başlangıcı 17 Ekim 2011 05 Mart 2012
Derslerin Son Günü 20 Ocak 2012 12 Haziran 2012
Final Sınavları 27 Ocak 2012- 06 Şubat 2012 15 - 21 Haziran 2012
YÜKSEK LİSANS (UZAKTAN EĞİTİM)
Çalışma Programı Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı
Ön Kayıt Tarihleri 05 - 23 Eylül 2011 23 Ocak - 10 Şubat 2012
Kesin Kayıt Tarihleri 26 Eylül - 17 Ekim 2011 13 Şubat - 05 Mart 2012
Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı 03 - 17 Ekim 2011 20 Şubat - 05 Mart 2012
Derslerin Başlangıcı 17 Ekim 2011 05 Mart 2012
Derslerin Son Günü 20 Ocak 2012 08 Haziran 2012
Final Sınavları 04 - 05 Şubat 2012 23 - 24 Haziran 2012

YÜKSEK LİSANS - DOKTORA
Çalışma Programı Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı
Ön Kayıt Tarihleri 09-31 Ağustos 2010 03 Ocak-21 Ocak 2011
Kesin Kayıt Tarihleri 01 Eylül-24 Eylül 2010 24 Ocak-21 Şubat 2011
Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı 01 Eylül-24 Eylül 2010 21 Şubat-28 Şubat 2011
Derslerin Başlangıcı 11 Ekim 2010 07 Mart 2011
Derslerin Son Günü 26 Ocak 2011 13 Haziran 2011
Final Sınavları 04 Şubat-14 Şubat 2011 17 Haziran-27 Haziran 2011
YÜKSEK LİSANS (UZAKTAN EĞİTİM)
Çalışma Programı Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı
Ön Kayıt Tarihleri 31 Ağustos-13 Eylül 2010 24 Ocak-07 Şubat 2011
Kesin Kayıt Tarihleri 14 Eylül-22 Ekim 2010 08 Şubat-11 Mart 2011
Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı 27 Eylül-22 Ekim 2010 28 Şubat-11 Mart 2011
Derslerin Başlangıcı 25 Ekim 2010 14 Mart 2011
Derslerin Son Günü 09 Şubat 2011 21 Haziran 2011
Final Sınavları 12 Şubat-13 Şubat 2011 02 Temmuz-03 Temmuz 2011
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SİNEMA-TV SANATTA YETERLİK PROGRAMI
Çalışma Programı Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı
Kesin Kayıt Tarihleri 05-06 Kasım 2010 24 Ocak-21 Şubat 2011
Derslerin Başlangıcı 08 Kasım 2010 14 Mart 2011
Derslerin Son Günü 21 Şubat 2011 20 Haziran 2011
Final Sınavları 28 Şubat-05 Mart 2011 27 Haziran-02 Temmuz 2011

YÜKSEK LİSANS - DOKTORA
Çalışma Programı Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı
Ön Kayıt Tarihleri 17 Ağustos - 11 Eylül 2009 04 Ocak - 29 Ocak 2010
Kesin Kayıt Tarihleri 14 Eylül - 09 Ekim 2009 01 - 19 Şubat 2010
Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı 14 Eylül - 09 Ekim 2009 15 Şubat - 26 Şubat 2010
Derslerin Başlangıcı 12 Ekim 2009 01 Mart 2010
Derslerin Son Günü 26 Ocak 2010 08 Haziran 2010
Final Sınavları 01 Şubat- 08 Şubat 2010 14 Haziran - 21 Haziran 2010
YÜKSEK LİSANS (UZAKTAN EĞİTİM)
Çalışma Programı Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı
Ön Kayıt Tarihleri 31 Ağustos - 25 Eylül 2009 25 Ocak - 19 Şubat 2010
Kesin Kayıt Tarihleri 28 Eylül - 23 Ekim 2009 22 Şubat - 12 Mart 2010
Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı 28 Eylül - 23 Ekim 2009 01 Mart - 12 Mart 2010
Derslerin Başlangıcı 26 Ekim 2009 15 Mart 2010
Derslerin Son Günü 09 Şubat 2010 22 Haziran 2010
Final Sınavları 15 - 22 Şubat 2010 28 Haziran - 05 Temmuz 2010