Bölüm Mesajı
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Bölüm Mesajı

 

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ile ilgili olarak  genel bilgiler aşağıdaki alt başlıklar halinde toplanabilir.
Araştırma Konuları: Yöneylem Araştırması; Simülasyon Modelleri; Üretim ve Hizmet Sistemleri Tasarımı; Üretim Planlama ve Envanter Kontrolü; Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik ; Karar Analizi; Teknoloji Yönetimi

Kazanımlar: Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları, endüstri mühendisliği genel metot ve kuramlarının yanı sıra tedarik zinciri planlaması ve lojistik yönetimi gibi günümüz iş dünyasında öne çıkan alanlarda uzmanlık sahibi olarak; imalat, ulaştırma, havacılık, sağlık, bankacılık gibi gerek kamu ve gerekse özel sektörün her dalında iş bulabilirler. Ayrıca; akademik çalışmalarını sürdürebilecekleri uygun Doktora programlarına da kayıt olabilirler.

Kimler Yararlanabilir: Herhangi bir alandan Lisans mezunu olanlar yararlanabilir. Farklı alanlardan mezun olanlar için gerekli durumlarda bilimsel hazırlık programı yürütülebilir.

Başvuru Koşulları: ALES sınavında sayısal puan türünde en az 55 puan ve üstü almak gereklidir.