Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

T.C. İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

ISSN: 1307-5063

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bujss

İstanbul Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, İstanbul Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yayınlanan ulusal, bilimsel ve hakemli bir dergidir. İstanbul Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsüne uygun olarak hazırlanmakta olup, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayınlanmaktadır. İstanbul Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (BÜSBD); ekonomi, bankacılık, işletme, maliye, psikoloji, siyaset bilimi, sosyal kültürel antropoloji, sosyoloji, tarih, uluslararası ilişkiler ve kültür çalışmaları, iletişim, karşılaştırmalı edebiyat, dil ve edebiyat vb. sosyal bilimler kapsamında yer alan tüm alanlardaki özgün ve bilimsel çalışmaları yayımlayan hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. BÜSBD kapsamında makale değerlendirme sürecinin hiç bir aşamasında yazarlardan ücret talep edilmemektedir.

* TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterleri uyarınca "Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." maddesi çerçevesinde etik kurul onayı alınması gerekmektedir.

** Etik kurul onay belgesi, çalışma sisteme yüklenirken ek dosya olarak yüklenmelidir. Ayrıca, makalenin son sayfasında ve yöntem kısmında izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) belirtilerek etik kurallara uyulduğu ifade edilmelidir.

İletişim ve Danışma Bilgileri;

Prof. Dr. Volkan ÖNGEL

İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

volkanongel@beykent.edu.tr 

0212 444 19 97

İstanbul Beykent Üniversitesi, Ayazağa Yerleşkesi, Maslak-İstanbul