Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Doktora / Sanatta Yeterlik Programlarına Kayıt İşlemleri

 

Evrakların aslını kayıt esnasında getirdiğiniz takdirde tarafımızdan fotokopisi alınarak aslı görüldü kaşesi vurulup aslı size geri verilecektir. Evrağın aslı olmadığı takdirde noter suretinin teslim edilmesi gerekmektedir. Noter sureti ve aslı olmayan evrakların sadece Fotokopisi ile yada başka Kurum ve Kuruluşlarca aslı gibidir yapılmış evraklarla kayıt yapılamamaktadır.

Kayıt işlemleri iki aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak evraklarınızı Öğrenci İşleri Bürosuna beyan edip sisteme öğrenci kaydınız açılacak sonrasında size verilecek evraklarla muhasebe departmanına yönlendirileceksiniz. Muhasebe departmanı mali kaydınızı açtıktan sonra işlemleriniz sona erecektir.

 

Doktora / Sanatta Yeterlik Programına Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  1. Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
  2. Lisans ve Yüksek Lisans Not Dökümü (Belgenin aslı veya noter onaylı sureti)
  3. Vesikalık Resim (6 adet 4,5x6cm)
  4. ALES veya muadili uluslararası sınavlardan olan GRE veya GMAT sınavlarından herhangi birinin sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı. 
  5. YDS veya eşdeğerliliği kabul edilmiş olan uluslararası sınav sonuç belgesi.
  6. Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
  7. TC Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı.
  8. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgi ve Başvuru
Yerleşke:Taksim Yerleşkesi
Adres:Sıraselviler Cad. Beyoğlu, İstanbul
Telefon:(0212) 444 1997
Mail : lisansustukayit@beykent.edu.tr