Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Bilgisayar Mühendisliği Tezli/ TezsizYüksek Lisans Programı (Msc)

Araştırma Konuları: Yazılım Geliştirme Metodolojileri/ Veri Madenciliği / Bilgisayar Grafikleri / Bilgisayar Ağları ve Güvenliği / Bilgisayarla Görü

Kazanımlar: Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları, büyük-orta ölçekli kamu kurumları, bankalar, tele kom şirketleri ve özel şirketlerin bilgi işlem birimlerinde; sistemlerinin tasarım ve işletilmesinden sorumlu sistem sorumlusu, veri tabanı yöneticisi, ağ yöneticisi, Yazılım ekiplerinde takım lideri gibi işlerde ya da kazandığı yetkinlikler ile kendi işlerini şekillendiren birer girişimci olarak çalışabilirler. Ayrıca akademik çalışmalarını sürdürebilecekleri uygun Doktora programlarına da kayıt olabilirler.

Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Kimler Yararlanabilir: Bu yüksek lisans programlarına tüm Mühendislik Bölümü mezunları, Matematik ve Bilgisayar, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi ve Uzay Bilimleri benzeri tüm Fen-Matematik Bilim ve Öğretmenlik Lisans Programları; Kara, Hava, Deniz Harp Okulları Lisans Programı mezunları, Polis Akademisi Lisans Programları mezunları. Farklı bölümlerden mezun olanlar için uygun bilimsel hazırlık programları yürütülür.

Başvuru Koşulları: ALES sınavında sayısal puan türünde en az 55 puan ve üstü almak gereklidir. ALES belgesi olmayan adaylar özel öğrenci statüsünde kabul edilir.

Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kimler Yararlanabilir: Bu yüksek lisans programlarına tüm Mühendislik Bölümü mezunları, Matematik ve Bilgisayar, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi ve Uzay Bilimleri benzeri tüm Fen-Matematik Bilim ve Öğretmenlik Lisans Programları; Kara, Hava, Deniz Harp Okulları Lisans Programı mezunları, Polis Akademisi Lisans Programları mezunları. Farklı bölümlerden mezun olanlar için uygun bilimsel hazırlık programları yürütülür.

Başvuru Koşulları: 21.11.2012 tarihli ve 2012/22 sayılı senato kararına göre ALES şartı aranmaz.