Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Akademik Kadro

Cevat GERNİ
Prof. Dr. Cevat GERNİ
cevatgerni@beykent.edu.tr
Ali KURT
Dr. Öğr. Üyesi Ali KURT
alikurt@beykent.edu.tr
Celal GÜLŞEN
Dr. Öğr. Üyesi Celal GÜLŞEN
celalgulsen@beykent.edu.tr
Mehtap ERDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Mehtap ERDOĞAN
mehtaperdogan@beykent.edu.tr
Vedat Zeki YENEN
Dr. Öğr. Üyesi Vedat Zeki YENEN
zekiyenen@beykent.edu.tr
İbrahim UZPEDER
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim UZPEDER
ibrahimuzpeder@beykent.edu.tr