Yüksek Lisans | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Programlarına Kayıt İşlemleri

Değerli Öğrencimiz,

Evraklarınızın aslını kayıt esnasında getirmeniz durumunda tarafımızdan fotokopisi alınarak aslı görüldü kaşesi vurulup aslı size geri verilecektir. Evrakların aslı olmadığı takdirde noter suretinin teslim edilmesi gerekmektedir. Noter sureti ve aslı olmayan evrakların sadece Fotokopisi ile yada başka Kurum ve Kuruluşlarca aslı gibidir yapılmış evraklarla kayıt yapılamamaktadır.

Yüksek Lisans Tezli Programa Kesin Kayıt İçin Gerekli Olan Belgeler

 1. Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 2. Not Dökümü (Belgenin aslı veya noter onaylı sureti)
 3. ALES veya muadili uluslararası sınavlardan olan GRE veya GMAT sınavlarından herhangi birinin sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı. (Geçmiş kayıt dönemine ait ALES,GRE,GMAT)
 4. Kayıt olunan programda dil şartı var ise YDS veya eşdeğerliliği kabul edilmiş olan uluslararası sınav sonuç belgesi. (Geçmiş kayıt dönemine ait yabancı dil belgesi)
 5. Vesikalık Resim (6 adet 4,5x6cm)
 6. TC Kimlik Numarası yazılı Nüfus Cüzdanı
 7. Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belge
 8. Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 9. Mali kaydını tamamlandığına dair ödeme dekontu.

Yüksek Lisans Tezsiz Programa Kesin Kayıt İçin Gerekli Olan Belgeler

 1. Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 2. Not Dökümü (Belgenin aslı veya noter onaylı sureti)
 3. Vesikalık Resim (6 adet 4,5x6cm)
 4. TC Kimlik Numarası yazılı Nüfus Cüzdanı
 5. Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belge
 6. Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 7. Mali kaydını tamamlandığına dair ödeme dekontu.

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgi ve Başvuru
Yerleşke:Taksim Yerleşkesi
Adres:Sıraselviler Cad. Beyoğlu, İstanbul
Telefon:(0212) 444 1997
Mail : lisansustukayit@beykent.edu.tr