Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

T.C. İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ

JOURNAL OF SCIENCE AND ENGINEERING

ISSN: 1307-3818

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bujse 

2007 yılından itibaren yayınlanmakta olan İstanbul Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi (BUJSE), fen, mühendislik ve mimarlık alanlarını kapsayan disiplinler arası ve hakemli bir dergidir. İlgili alanlardaki güncel bilimsel gelişmeleri konu edinen özgün çalışmaları bilim insanlarına ve okuyucularına ulaştırmayı amaçlamaktadır. Ulusal ve uluslararası teknolojik gelişmelere katkı sunmayı hedefleyen derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Doç. Dr. Atınç YILMAZ

İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

0212 444 19 97

atincyilmaz@beykent.edu.tr

İstanbul Beykent Üniversitesi, Ayazağa Yerleşkesi, Maslak-İstanbul