Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Akademik Kadro

Abdurrahman YILMAZ
Doç. Dr. Abdurrahman YILMAZ
abdurrahmanyilmaz@beykent.edu.tr
Nihan BOZOK
Doç. Dr. Nihan BOZOK
nihanbozok@beykent.edu.tr
Burak KESGİN
Dr. Öğr. Üyesi Burak KESGİN
burakkesgin@beykent.edu.tr
Burcu Tekaüt ÇAL
Dr.Öğr.Üyesi Burcu Tekaüt ÇAL
burcutekaut@beykent.edu.tr
Gül Selin ERBEN
Doç. Dr. Gül Selin ERBEN
gulselinerben@beykent.edu.tr
Pınar KARABABA
Dr. Öğr. Üyesi Pınar KARABABA
pinarkarababa@beykent.edu.tr