SSS
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Sıkça Sorulan Sorular

 • 1-Uzaktan öğretim yöntemi ile eğitim verilen yüksek lisans programları nelerdir?

       Cevap :
       -
İşletme

       -Bankacılık ve Finans

       -Yönetim Bilişim Sistemleri

       -Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği

       -İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim

 • 2-Uzaktan öğretim programlarına nereden başvuru yapabilirim?

       Cevap : Akademik takvime göre başvurular başladığında başvuru ve kayıt kısmından online başvuru yapabilirsiniz.

 • 3-Uzaktan öğretim ile ilgili başvuru yaptıktan sonra süreç nasıl işler ve kaç günde size dönüş sağlanır?

       Cevap : Ön başvuru yapıldıktan sonra başvurular, ilgili kayıt ekibi tarafından incelenir ve olumlu bulunması halinde hem arama hem de mail yolu ile geri dönüş sağlanır.

 • 4-Kayıt süreci tamamlandıktan sonra ne yapmam gerekir?

       Cevap : Akademik kaydınız bittikten sonra ödeme işlemleri için muhasebe biriminden ödemeyi yapıp kayıt işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

 • 5-Kayıt işlemlerim tamamlandıktan sonra ders seçmeme gerek var mı? İlk dönemde kaç ders alabilirim?

       Cevap : Ders seçimleri enstitümüz öğrenci işleri tarafından 1. ve 2. dönemde otomatik olarak atanacaktır. Kaldığınız ders olması durumunda 3.dönemde ise ders seçimleri ile ilgili enstitü öğrenci işlerinden destek alabilirsiniz. İlk dönemde toplam 5 ders alma hakkınız bulunmaktadır.

 • 6-Uzaktan öğretim bölümlerinde kaç dönem eğitim hakkım bulunmaktadır? Eğitim süresini uzatabilir miyim?

       Cevap : Uzaktan eğitim bölümlerinde eğitim süresi 3 dönemdir. YÖK’ün ilgili yönetmelik maddesi gereğince eğitim süresinin uzatılması mümkün değildir.

 • 7-Uzaktan öğretim programlarında toplamda kaç ders almam gerekir?

       Cevap : İlk dönem 5 ders, ikinci dönem 5 ders (60 Akts olmak üzere) toplamda 10 ders almanız gerekir ve üçüncü dönemde de hazırladığınız projenin enstitü kurulundan geçtiği takdirde mezuniyet işlemleri başlatılmaktadır.

 • 8-Uzaktan öğretim bölüm öğrencisiyim. 3.dönemde projemi teslim ettim, mezuniyet işlemlerim ne zaman e devlete yansır?

       Cevap : Mezuniyet işlemlerinin tamamlanması resmi olarak 2 ay’dır. Herhangi bir düzeltme aldığınızda öğrenci mailinize geri dönüş sağlanacaktır.

 • 9-Uzaktan öğretim bölüm öğrencisiyim. Mezuniyet belgem e-devlete yansıdı. Geçici mezuniyet belgesi alabilir miyim?

       Cevap : Üniversitemizde geçici mezuniyet belgesi verilmemektedir. E-devlet üzerinden mezuniyet belgenizi oluşturabilirsiniz. Bu belge tüm resmi işlemlerde geçerlidir.

 • 10-Uzaktan öğretim bölüm öğrencisiyim. Dersleri hangi platform üzerinden takip edip izleyebilirim?

       Cevap : Derslerinizi pusula.beykent.edu.tr internet adresinden izleyebilirsiniz.

 • 11-Pusula sistemine nasıl giriş sağlayabilirim?

       Cevap : Pusula sistemlerine girişte kullanıcı adınız öğrenci numaranız olup şifrenizi öğrenci işlerinden temin edebilirsiniz.

 • 12-Uzaktan öğretim bölüm öğrencisiyim. 1.dönemde kaldığım ders ya da dersleri 2.dönemde alabilir miyim? Dersi aldığım takdirde herhangi bir ücret öder miyim?

       Cevap : Uzaktan eğitimde 1.dönemde kaldığınız dersleri 2.dönemde hiçbir ücret ödemeden alabilirsiniz. Başarısız olduğunuz derslerin 3.döneme kalması halinde ders başı ücret ödemeniz gerekmektedir.

 • 13-Uzaktan öğretim bölüm öğrencisiyim. Tezli bölüme geçiş yapabilir miyim? Nasıl başvuru yapabilirim? Geçiş şartları nelerdir?

       Cevap : Tezli bölüme geçiş yapabilmek için ALES’in ilgili puan türünden en az 55 puan almanız gerekmektedir. ALES sonuç belgeniz ve ıslak imzalı bir dilekçe ile enstitümüze başvuruda bulunabilirsiniz. Dilekçeniz yönetim kuruluna sunulur, onaylanması ve yeterli kontenjan olması halinde geçiş işlemleri tamamlanır. Başvurunuzu en geç ikinci dönemin sonuna kadar yapmanız gerekmektedir.

 • 14-Uzaktan öğretim bölüm öğrencisiyim. Derslerden başarılı olamadığım için ilişiğim kesildi. Aldığım dersleri tekrardan almama gerek var mı?

       Cevap : Daha önceden eğitim gördüğünüz üniversitelerden alınacak olan transkript ve ders içeriği belgesi ile beraber muafiyet dilekçesi yazabilirsiniz. Dilekçeniz yönetim kurulu tarafından değerlendirilecek olup yönetim kurulunca uygun bulunması halinde ilgili yönetmeliğin belirlediği oranda ders muafiyet işlemleri gerçekleşmektedir.

 • 15-Uzaktan öğretim bölüm öğrencisiyim. Mezun olduğumda diplomamda ‘’Uzaktan Eğitim’’ ibaresi yer almakta mıdır?

       Cevap : Evet, mezun olduğunuz takdirde diplomanızda ‘’Uzaktan Eğitim’’ ibaresi yer almaktadır.

 • 16-Uzaktan öğretim bölümlerine kayıt olduğumda vize, final ve bütünleme sınavları nasıl yapılmaktadır?

       Cevap : Uzaktan öğretim bölümlerine kayıtlı öğrencilerimizin tüm sınavları yüz yüze olarak Taksim yerleşkesinde gerçekleşmektedir.

 • 17-Final sınavından başarısız oldum ya da final sınavına giremedim. Bütünleme sınavına girebilir miyim? Bütünleme sınavına girebilmem için herhangi bir başvuru yapmama gerek var mıdır?

       Cevap : Final sınavından başarısız olan ya da sınava giremeyen tüm öğrencilerimiz herhangi bir başvuruya gerek kalmadan bütünleme sınavlarına katılım sağlayabilmektedir. Bütünleme sınavından aldığınız not final sınav notunuzun yerine geçmektedir.

 • 18-Benzerlik oranı için enstitüde kullanılan sınır değerler nedir?

       Cevap : Projeler için üst sınır %25, tezler için ise %20 olarak belirlenmiştir. Bir kaynaktan en fazla %5 oranında benzerlik olması gerekmektedir.

 • 19-Uzaktan öğretim programı öğrencisiyim. Kaydımı dondurabilir miyim?

       Cevap : Hastalık, tabii afetler, yurt dışı öğrenim, askerlik tecilinin kaldırılarak askere alınma gibi önceden bilinmeyen nedenlerle ve öğrencinin isteği üzerine enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin bir defada en çok bir yarıyıl için kaydı dondurulur. Ancak, bu süre tüm öğretim süresi için bir yarıyılı aşamaz. Askerlik halinde ise askerlik hizmeti süresi kadardır.

Öğrenci kayıt dondurma talebini; kayıt dondurma nedenine göre sağlık kurulu raporu, askerlik belgesi, mülki amirden alınacak afet belgesi, yurt dışında öğrenim göreceğine dair belgeleri içeren ekler ile birlikte yazılı olarak doğrudan ilgili enstitü müdürlüğüne iletir.

Öğrencinin kayıt dondurma talebi ilgili enstitü yönetim kurulunca incelenir ve karara bağlanır. İlgili yönetim kurulu kararında öğrencinin kesin kayıt dondurma süresi belirtilir.

 • 20-Enstitüye talebimi bildiren bir dilekçe yazdım. Dilekçem ne zaman sonuçlanır?

       Cevap : Enstitü öğrenci işleri olarak gelen her dilekçeye en kısa sürede geri dönüş yapmaya çalışıyoruz. Ancak resmi olarak dilekçelere cevap verilme süresi 15 gündür.

 • 21-Uzaktan öğretim programları için kesin kayıt evraklarını öğrenebilir miyim?

       Cevap :

1. Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)

2. Not Dökümü (Belgenin aslı veya noter onaylı sureti)

3. Vesikalık Resim (6 adet 4,5x6cm)

4. TC Kimlik Numarası yazılı Nüfus Cüzdanı

5. Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belge

6. Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.

 

 

 • 1-Tezsiz yüksek lisans programlarda hangi bölümler bulunmaktadır?

  Cevap :

 • Bilgisayar Mühendisliği

 • Finans

 • Pazarlama

 • Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi

 • İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim

 • İşletme Yönetimi

 • İşletme Yönetimi (İngilizce)

 • Yönetim Organizasyon

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

 • İktisat

 • Mimari Tasarım

 • Sosyoloji

 • Uluslararası İlişkiler 

 • 2-Tezsiz yüksek lisans programlarına nereden başvuru yapabilirim?

  Cevap : Akademik takvime göre başvurular başladığında başvuru ve kayıt kısmından online başvuru yapabilirsiniz.

 • 3-Tezsiz programlara başvuru yaptıktan sonra süreç nasıl işler ve kaç günde geri dönüş sağlanır?

  Cevap : Ön başvuru yapıldıktan sonra başvurular, ilgili kayıt ekibi tarafından incelenir ve olumlu bulunması halinde hem arama hem de mail yolu ile geri dönüş sağlanır.

 • 4-Kayıt süreci tamamlandıktan sonra ne yapmam gerekir?

  Cevap : Akademik kaydınız bittikten sonra ödeme işlemleri için muhasebe biriminden ödemeyi yapıp kayıt işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

 • 5-Kayıt işlemlerim tamamlandıktan sonra ders seçmeme gerek var mı? İlk dönemde kaç ders alabilirim?

  Cevap : Ders seçimleri enstitümüz öğrenci işleri tarafından 1. ve 2. dönemde otomatik olarak atanacaktır. 3.dönemde ise ders seçimleri ile ilgili enstitü öğrenci işlerinden destek alabilirsiniz. İlk dönemde toplam 5 ders alma hakkınız bulunmaktadır.

 • 6-Tezsiz programlarda kaç dönem eğitim hakkım bulunmaktadır? Eğitim süresini uzatabilir miyim?

  Cevap : Tezsiz programlarda eğitim süresi 3 dönemdir. YÖK’ün ilgili yönetmelik maddesi gereğince eğitim süresinin uzatılması mümkün değildir.

 • 7-Tezsiz programlarda toplamda kaç ders almam gerekir?

  Cevap : İlk dönem 5 ders, ikinci dönem 5 ders (60 Akts olmak üzere) toplamda 10 ders almanız gerekir ve üçüncü dönemde de proje hazırlayıp projeniz enstitü kurulundan geçtiği takdirde mezuniyet işlemleri başlatılmaktadır.

 • 8-Tezsiz program öğrencisiyim. 3.dönemde projemi teslim ettim mezuniyet işlemlerim ne zaman e devlete yansır?

  Cevap : Mezuniyet işlemlerinin tamamlanması resmi olarak 2 ay’dır. Herhangi bir düzeltme aldığınızda öğrenci mailinize geri dönüş sağlanacaktır.

 • 9-Tezsiz program öğrencisiyim. Mezuniyet belgem e-devlete yansıdı. Geçici mezuniyet belgesi alabilir miyim?

  Cevap : Üniversitemizde geçici mezuniyet belgesi verilmemektedir. E-devlet üzerinden mezuniyet belgenizi oluşturabilirsiniz. Bu belge tüm resmi işlemlerde geçerlidir.

 • 10-Tezsiz program öğrencisiyim. 1.dönemde kaldığım ders ya da dersleri 2.dönemde alabilir miyim? Dersi aldığım takdirde herhangi bir ücret öder miyim?

  Cevap : Tezsiz programda 1. dönemde kaldığınız dersleri 2. ve 3. dönem alabilirsiniz. Kaldığınız 1 dersin ücretini ödemezsiniz fakat birden fazla dersten kaldıysanız (2 veya 3 dersten) 1 dersin haricindeki derslerin ücretini ödersiniz. 

 • 11-Tezsiz program öğrencisiyim. Tezli bölüme geçiş yapabilir miyim? Nasıl başvuru yapabilirim? Geçiş şartları nelerdir?

  Cevap : Tezli bölüme geçiş yapabilmek için ALES’in ilgili puan türünden en az 55 puan almanız gerekmektedir. ALES sonuç belgeniz ve ıslak imzalı bir dilekçe ile enstitümüze başvuruda bulunabilirsiniz. Dilekçeniz yönetim kuruluna sunulur, onaylanması ve yeterli kontenjan olması halinde geçiş işlemleri tamamlanır. Başvurunuzu en geç 3.dönemin sonuna kadar gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

 • 12-Tezsiz program öğrencisiyim. Derslerden başarılı olamadığım için ilişiğim kesildi. Aldığım dersleri tekrardan almama gerek var mı?

  Cevap : Daha önceden eğitim gördüğünüz üniversitelerden alınacak olan transkript ve ders içeriği ile beraber muafiyet dilekçesi yazabilirsiniz. Dilekçeniz yönetim kurulu tarafından değerlendirilecek olup yönetim kurulunca uygun bulunması halinde ilgili yönetmeliğin belirlediği oranda ders muafiyet işlemleri gerçekleşmektedir.

 • 13-Final sınavından başarısız oldum ya da final sınavına giremedim. Bütünleme sınavına girebilir miyim? Bütünleme sınavına girebilmem için herhangi bir başvuru yapmama gerek var mıdır?

  Cevap : Final sınavından başarısız olan ya da sınava giremeyen tüm öğrencilerimiz herhangi bir başvuruya gerek kalmadan bütünleme sınavlarına katılım sağlayabilmektedir. Bütünleme sınavından aldığınız not final sınav notunuzun yerine geçmektedir.

 • 14-Benzerlik oranı için enstitüde kullanılan sınır değerler nedir?

  Cevap : Projeler için üst sınır %25, tezler için ise %20 olarak belirlenmiştir. Bir kaynaktan en fazla %5 oranında benzerlik olması gerekmektedir.

 • 15-Tezsiz program öğrencisiyim. Kaydımı dondurabilir miyim?

  Cevap : Hastalık, tabii afetler, yurt dışı öğrenim, askerlik tecilinin kaldırılarak askere alınma gibi önceden bilinmeyen nedenler ile mücbir sebeplerler ve öğrencinin isteği üzerine enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin bir defada en çok bir yarıyıl için kaydı dondurulur. Ancak, bu süre tüm öğretim süresi için bir yarıyılı aşamaz. Askerlik halinde ise askerlik hizmeti süresi kadardır.

  Öğrenci kayıt dondurma talebini; kayıt dondurma nedenine göre sağlık kurulu raporu, askerlik belgesi, mülki amirden alınacak afet belgesi, yurt dışında öğrenim göreceğine dair belgeleri içeren ekler ile birlikte yazılı olarak doğrudan ilgili enstitü müdürlüğüne iletir.

  Öğrencinin kayıt dondurma talebi ilgili enstitü yönetim kurulunca incelenir ve karara bağlanır. İlgili yönetim kurulu kararında öğrencinin kesin kayıt dondurma süresi belirtilir.

 • 16-Enstitüye talebimi bildiren bir dilekçe yazdım. Dilekçem ne zaman sonuçlanır?

  Cevap : Enstitü öğrenci işleri olarak gelen her dilekçeye en kısa sürede geri dönüş yapmaya çalışılmaktadır. Ancak resmi olarak dilekçelere cevap verilme süresi 15 gündür.

 • 17-Tezsiz programlar için kesin kayıt evraklarını öğrenebilir miyim?

  Cevap :

  1. Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)

  2. Not Dökümü (Belgenin aslı veya noter onaylı sureti)

  3. Vesikalık Resim (6 adet 4,5x6cm)

  4. TC Kimlik Numarası yazılı Nüfus Cüzdanı

  5. Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belge

  6. Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.

 • 18-Tezsiz program dersleri nerede ve hangi saatlerde yapılmaktadır?        Cevap : Dersler hafta içi 19.00-22.00 ve cumartesi günü 10.00-18.00 aralığında Taksim yerleşkesinde yapılmaktadır. Programlara bağlı olarak haftada 2 ya da 3 gün ders yapılmaktadır.

 • 1-Tezli yüksek lisans ile ilgili hangi programlar bulunmaktadır?

  Cevap : https://lisansustu.beykent.edu.tr/yuksek-lisans sekmesinden tezli bölümlerimize ulaşabilirsiniz.

 • 2-Tezli yüksek lisans programlarına nereden başvuru yapabilirim?

  Cevap : Akademik takvime göre başvurular başladığında başvuru ve kayıt kısmından online başvuru yapabilirsiniz.

 • 3-Tezli programlara başvuru yaptıktan sonra süreç nasıl işler ve kaç günde geri dönüş sağlanır?

  Cevap : Ön başvuru yapıldıktan sonra başvurular, ilgili kayıt ekibi tarafından incelenir ve olumlu bulunması halinde hem arama hem de mail yolu ile geri dönüş sağlanır.

 • 4-Kayıt süreci tamamlandıktan sonra ne yapmam gerekir?

  Cevap : Akademik kaydınız bittikten sonra ödeme işlemleri için muhasebe biriminden ödemeyi yapıp kayıt işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

 • 5-Kayıt işlemlerim tamamlandıktan sonra ders seçmeme gerek var mı? İlk dönemde kaç ders alabilirim?

  Cevap : Ders seçimleri enstitümüz öğrenci işleri tarafından 1. dönemde otomatik olarak atanacaktır. 2.dönemde ise ders seçimleri ile ilgili enstitü öğrenci işlerinden destek alabilirsiniz. İlk dönemde programa ait açılan dersler atanmaktadır.

 • 6-Tezli programlarda kaç dönem eğitim hakkım bulunmaktadır? Eğitim süresini uzatabilir miyim?

  Cevap : Tezli bölümlerde eğitim süresi 6 dönem olup 3 yılı kapsamaktadır. YÖK’ün ilgili yönetmelik maddesi gereğince eğitim süresinin uzatılması mümkün değildir.

 • 7-Tezli programlarda toplamda kaç ders almam gerekir?

  Cevap : İlk dönem ile ikinci dönem 7 ders ve seminer dersi olmak üzere toplamda 8 ders (90 Akts) almanız gerekmektedir.

 • 8-Tezimin son halini teslim ettim mezuniyet işlemlerim ne zaman e devlete yansır?

  Cevap : Mezuniyet işlemlerinin tamamlanması resmi olarak 2 ay’dır. Herhangi bir düzeltme aldığınızda öğrenci mailinize geri dönüş sağlanacaktır.

 • 9-Mezuniyet belgem e-devlete yansıdı. Geçici mezuniyet belgesi alabilir miyim?

  Cevap : Üniversitemizde geçici mezuniyet belgesi verilmemektedir. E-devlet üzerinden mezuniyet belgenizi oluşturabilirsiniz. Bu belge tüm resmi işlemlerde geçerlidir.

 • 10- 1.dönemde kaldığım ders ya da dersleri 2.dönemde alabilir miyim? Dersi aldığım takdirde herhangi bir ücret öder miyim?

  Cevap : Tezli programlarda başarısız olduğunuz bir dersi ücretsiz alma hakkınız bulunmakta olup diğer dersler için ders başına ücret ödeyip alabilirsiniz.

 • 11-Derslerden başarılı olamadığım için ilişiğim kesildi. Aldığım dersleri tekrardan almama gerek var mı?

  Cevap : Daha önceden eğitim gördüğünüz üniversitelerden alınacak olan transkript ve ders içeriği ile beraber muafiyet dilekçesi yazabilirsiniz. Dilekçeniz yönetim kurulu tarafından değerlendirilecek olup yönetim kurulunca uygun bulunması halinde ilgili yönetmeliğin belirlediği oranda ders muafiyet işlemleri gerçekleşmektedir.

 • 12-Tezli programlara kayıt olduğumda vize, final ve bütünleme sınavları nasıl yapılmaktadır?

  Cevap : Tezli programa kayıtlı öğrencilerimizin tüm sınavları yüz yüze olarak eğitim gördüğü yerleşkelerde gerçekleşmektedir.

 • 13-Final sınavından başarısız oldum ya da final sınavına giremedim. Bütünleme sınavına girebilir miyim? Bütünleme sınavına girebilmem için herhangi bir başvuru yapmama gerek var mıdır?

  Cevap : Final sınavından başarısız olan ya da sınava giremeyen tüm öğrencilerimiz herhangi bir başvuruya gerek kalmadan bütünleme sınavlarına katılım sağlayabilmektedir. Bütünleme sınavından aldığınız not final sınav notunuzun yerine geçmektedir.

 • 14-Tezimi en erken ne zaman teslim edip savunmaya girebilirim?

  Cevap : Yüksek lisans tezleri en erken tez yılının ikinci döneminde enstitümüze teslim edilebilir.

  Tezler enstitümüze teslim edildikten sonra en geç 1 ay içerisinde jüri önünde savunulmalıdır. Tüm savunmalar Taksim yerleşkemizde gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimizin tüm jüri üyeleri ile önceden görüşüp savunma tarihini kendileri belirlemeleri gerekmektedir. Savunma gün ve saatini enstitümüze en az bir hafta öncesinden haber verilmesi durumunda uygun bir sınıf enstitü tarafından öğrencilerimize temin edilecektir. 

 • 15-Benzerlik oranı için enstitüde kullanılan sınır değerler nedir?

  Cevap : Projeler için üst sınır %25, tezler için ise %20 olarak belirlenmiştir. Bir kaynaktan en fazla %5 oranında benzerlik olması gerekmektedir.

 • 16-Kaydımı dondurabilir miyim?

  Cevap : Hastalık, tabii afetler, yurt dışı öğrenim, askerlik tecilinin kaldırılarak askere alınma gibi önceden bilinmeyen nedenlerle ve öğrencinin isteği üzerine enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin bir defada en çok bir yarıyıl için kaydı dondurulur. Ancak, bu süre tüm öğretim süresi için bir yarıyılı aşamaz. Askerlik halinde ise askerlik hizmeti süresi kadardır.

  Öğrenci kayıt dondurma talebini; kayıt dondurma nedenine göre sağlık kurulu raporu, askerlik belgesi, mülki amirden alınacak afet belgesi, yurt dışında öğrenim göreceğine dair belgeleri içeren ekler ile birlikte yazılı olarak doğrudan ilgili enstitü müdürlüğüne iletir.

  Öğrencinin kayıt dondurma talebi ilgili enstitü yönetim kurulunca incelenir ve karara bağlanır. İlgili yönetim kurulu kararında öğrencinin kesin kayıt dondurma süresi belirtilir.

 • 17-İlk 4 dönemde tüm derslerden başarılı olamadığım takdirde 5.dönemde ders alabilir miyim?

  Cevap : Hayır, dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya azami süreler içerisinde başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 • 18-Derslere devam koşulu ve başarı notunu öğrenebilir miyim?

  Cevap : Her yarıyıl, yarıyıl sonu sınav haftası hariç on dört haftadır. Öğrencilerin aldıkları ders, uygulama ve proje çalışmalarının tümüne devam etme zorunlulukları vardır.

  Dersin devam şartını yerine getiremeyen öğrenciler dönem sonu ve bütünleme sınavına giremezler.

  Dersin devam şartını sağlayan ancak başarısız olan öğrencilerin, bir sonraki yıl bu derse devam zorunluluğu yoktur.

  Dönem içi yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin toplamının genel başarıya etkisi %50, dönem sonu sınavı ağırlığı % 50 olarak hesaplanır.

  Bütünleme sınavına girmiş olan öğrencinin bütünleme sınavından aldığı puan, dönem sonu sınavı puanı yerine geçer.

 • 19-Danışman atanması hakkında bilgi alabilir miyim?

  Cevap : Öğrencilerimiz danışman hocalarını 1.dönemde seçebilirler. Danışman atamaları için öncelikle obs sistemleri üzerinden öğrencilerin bağlı oldukları fakülteyi seçerek 3 danışman hoca tercihinde bulunabilirler. Öğrencilerimiz tercihte bulunduktan sonra ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından atama işlemleri yapılmaktadır.

 • 20-Burslar hakkında bilgi alabilir miyim? Burs kazandığımı nasıl öğrenebilirim?

  Cevap : Tezli Yüksek Lisans programlarında ALES puanının %70’inin ve Lisans Not ortalamasının %30’unun hesap edilerek toplanmasıyla oluşacak sıraya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanının %15’i kadar öğrenciye %100 burs verilecektir. Burs kazanan öğrencilerimizin listesi duyurular kısmından ilan edilecek olup arama yoluyla da bilgi verilecektir.

 • 21-Enstitüye talebimi bildiren bir dilekçe yazdım. Dilekçem ne zaman sonuçlanır?

  Cevap : Enstitü öğrenci işleri olarak gelen her dilekçeye en kısa sürede geri dönüş yapmaya çalışıyoruz. Ancak resmi olarak dilekçelere cevap verilme süresi 15 gündür.

 • 22-Tezli yüksek lisans programları için kesin kayıt evraklarını öğrenebilir miyim?  Cevap :
 • 1. Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • 2. Not Dökümü (Belgenin aslı veya noter onaylı sureti)

 • 3. ALES veya muadili uluslararası sınavlardan olan GRE veya GMAT sınavlarından herhangi birinin sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı. (Geçmiş kayıt dönemine ait ALES,GRE,GMAT)

 • 4. Kayıt olunan programda dil şartı var ise YDS veya eşdeğerliliği kabul edilmiş olan uluslararası sınav sonuç belgesi. (Geçmiş kayıt dönemine ait yabancı dil belgesi)

 • 5. Vesikalık Resim (6 adet 4,5x6cm)

 • 6. TC Kimlik Numarası yazılı Nüfus Cüzdanı

 • 7. Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belge

 • 8. Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.