Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Akademik Kadro

Ayşe UĞUR TÜTENGİL
Prof. Dr. Ayşe UĞUR TÜTENGİL
aysetutengil@beykent.edu.tr
Nihal ARIOĞLU
Prof. Dr. Nihal ARIOĞLU
nihalarioglu@beykent.edu.tr
Şengül ÖYMEN GÜR
Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
senguloymen@beykent.edu.tr
Gamze KAYMAK HEİNZ
Doç. Dr. Gamze KAYMAK HEİNZ
gamzekaymak@beykent.edu.tr
Pınar ÖKTEM ERKARTAL
Doç. Dr. Pınar ÖKTEM ERKARTAL
pinaroktem@beykent.edu.tr
Aslı Pınar BİKET
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Pınar BİKET
pinarbiket@beykent.edu.tr
Ayçe DÖŞEMECİLER
Dr. Öğr. Üyesi Ayçe DÖŞEMECİLER
aycedosemeciler@beykent.edu.tr
Bilgen DÜNDAR
Dr. Öğr. Üyesi Bilgen DÜNDAR
bilgendundar@beykent.edu.tr
Ürün BİÇER
Dr. Öğr. Üyesi Ürün BİÇER
urunbicer@beykent.edu.tr