Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İşletme Yönetimi ABD (MBA)

İşletme Yönetimi Anabilim Dalı altında İşletme Yönetimi, Yönetim Organizasyon, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Finans ve Pazarlama bölümleri yer almaktadır. Soldaki menüden bilgi almak istediğiniz programa tıklayabilirsiniz. 

Ortak Dersler

Ögrenciler, kendi program dersleri dışında "Ortak Dersler" listesinden Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetimince uygun ve gerekli görülen en az 15 kredi veya 30 AKTS (5 ders) almak zorundadırlar.


Program Dersleri

Ögrenciler kendilerine verilen ortak dersler dışında, yüksek lisans programlarının geri kalan kredilerini diğer ortak dersler içerisinden ve/veya aşağıdaki “Program Dersleri” listesinden herhangi biri ya da birkaçına katılarak Anabilim Dalı Başkanlığının onayı ile tamamlayabilirler.

Yüksek Lisans Tezli Programa Kesin Kayıt İçin Gerekli Olan Belgeler

1- Lisans Mezuniyet Belgesi (Aslı veya noter onaylı sureti)

2- Not Dökümü (Aslı veya noter onaylı sureti)

3- ALES Sonuç Belgesi (Ösym şifresi gerekmektedir)

4- Vesikalık Resim (5 adet 4,5x6cm)

5- TC Kimlik Numarası yazılı Nüfus Cüzdanı

6- Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belge

7- Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; YÖK Denklik Belgesi

Yüksek Lisans Tezsiz Programa Kesin Kayıt İçin Gerekli Olan Belgeler

1- Lisans Mezuniyet Belgesi (Aslı veya noter onaylı sureti)

2- Not Dökümü (Aslı veya noter onaylı sureti)

3- Vesikalık Resim (5 adet 4,5x6cm)

4- TC Kimlik Numarası yazılı Nüfus Cüzdanı

5- Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belge

6- Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; YÖK Denklik Belgesi

İşletme Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Turgut Özkan