Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tarih: 01 Aralık 2023

Tez Konularının YÖK Tez Merkezine Girişi Hakkında

Tarih ve Sayı: 01.12.2023 tarih ve E.129515 sayılı, Lisansüstü  Tezlerin  Elektronik  Ortamda  Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönergesi” doğrultusunda öğrencilerimizin tez konularını YÖK ulusal tez merkezine  “Tez Üst Veri Giriş formlarını” doldurarak giriş yapmaları gerekmektedir.  Tez konularının girişi için https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden üyelik yapılması ve ivedi olarak tez konularının hazırlanmakta olan tez olarak kaydedilmesi gerekmektedir.

Bilgilendirme için tıklayınız.

İstanbul Beykent Üniversitesi Yönetimi