Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tarih: 20 Mayıs 2024

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıtlarına İlişkin Duyuru

Lisansüstü Eğitim Enstitümüzün 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için kayıt tarihleri 20.05.2024 – 18.10.2024 olarak belirlenmiştir.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME:

Tezsiz yüksek lisans ve uzaktan öğretim programlarında adayların başvuru sıraları göz önüne alınarak adaylara kayıt çağrısı yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların ilanı enstitü web sayfasından yapılacaktır. Ayrıca kayıt hakkı kazanan adaylara mail ile bilgilendirme sağlanacaktır. Web sitesindeki duyurular ve aday tarafından ön başvuruda sunulan mail adresine gönderilen maillerin takibi adayın sorumluluğunda olacaktır. Bilgilendirmeler esnasında kayıt olmak için gerekli tarih aralığı belirtilecektir. Söz konusu tarih aralıklarında kayıt olmayan adayların yerine diğer adaylar kayıt için davet edilecektir. Tezli yüksek lisans programlarında adayların alım kayıt, kabul ve değerlendirme şartları göz önünde bulundurularak sıralama yapılmaktadır. Sıralamaya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci ilan edilmektedir.

Mülakat yapılan tezli yüksek lisans programlarında; ALES puanının %70’i, lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat/bilimsel değerlendirmenin %10’u,

Mülakat yapılmayan tezli yüksek lisans programlarında; ALES puanının %70’i, not ortalamasının %30’unun hesaplanarak sıralama yapılmaktadır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı programında; ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %30’u ve lisans not ortalamasının %20’u üzerinden hesaplama yapılmaktadır. 

Tekstil ve Moda Tasarımı programında; Lisans not ortalamasının %80’inin ve mülakat sonucunun %20’sinin üzerinden hesaplama yapılmaktadır. 

Doktora programlarında; ALES puanının %60’ının, Yabancı Dil Puanının %20’sinin, Yüksek lisans not ortalamasının %10’unun ve Mülakat notunun %10'unun hesap edilerek toplanmasıyla oluşacak sıralamaya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci ilanı yapılmaktadır.

Lisansüstü Programlarının Ön başvuru ve Sonuç Açıklama Takvimi Hakkında

 • Lisansüstü Programlara Ön Başvuru yapmak için tıklayınız.
 • Lisansüstü Programların Sonuç Açıklama Takvimi için tıklayınız.

 

İstanbul Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kayıt/kabul ve değerlendirme esasları hakkındaki bilgiler için aşağıdaki bilgileri inceleyiniz.

 • Doktora/Sanatta yeterlik, Tezli ve Tezsiz programlarının kayıt/kabul ve değerlendirme esasları için tıklayınız.
 • Yabancı Öğrencilerin değerlendirme esasları için tıklayınız.
 • Yabancı Öğrencilerin yüksek lisans – doktora programlarına kaydı sırasında gereken evraklar için tıklayınız.
 • Yüksek Lisans programlarına kayıt esnasında gereken evraklar için tıklayınız.
 • Doktora/Sanatta yeterlik programlarına kayıt esnasında gereken evraklar için tıklayınız.

Lisansüstü Programlarının Ücret Bilgileri

 • Doktora/Sanatta Yeterlik programlarının ücretleri için tıklayınız.
 • Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans programlarının ücretleri için tıklayınız.
 • Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans programlarının ücretleri için tıklayınız.
 • Lisansüstü programlarının ücret iade esasları için tıklayınız.
 • Lisansüstü programlarının yabancı öğrenciler için ücret iade esasları için tıklayınız.
 • Lisansüstü programlarda uygulanan burs esasları için tıklayınız.

Ek Bilgilendirmeler

 • İstanbul Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetmelik ve Yönergeler için tıklayınız.
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni için tıklayınız.
 • Örgün öğretim yapılan yerleşkeler için tıklayınız.
 • Yüksek Lisans Programları hakkındaki ayrıntılı bilgiler için tıklayınız.
 • Uzaktan Öğretim Programları hakkındaki ayrıntılı bilgiler için tıklayınız.
 • Doktora Programları hakkındaki ayrıntılı bilgiler için tıklayınız.

 

İletişim ve Destek
Tel: 444 1997
Mail: lisansustukayit@beykent.edu.tr