Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
461046204823501 - Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
581000000000503 - Rölöve ve Restorasyon Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
581000000000511 - Sürdürülebilir Mimari 3+0+0 Seçmeli 6
581000000000517 - Kentleşme ve Göç 3+0+0 Seçmeli 6
581000000000564 - Kentleşme ve Konut Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
581000000000569 - Mimarlık Planlama ve Tasarım Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
581000000000620 - Mimari Eleştirisi 3+0+0 Seçmeli 6
581022600003752 - Yüksek Lisans Tez Çalışması I 0+2+0 Seçmeli 30
581022600003753 - Yüksek Lisans Tez Çalışması II 0+2+0 Seçmeli 30
581022600003754 - Yüksek Lisans Tez Savunması 0+0+0 Seçmeli 0
581158100000523 - Mekan Tasarımında Güncel Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 6
582058104810505 - Yeşil ve Sürdürülebilir Yapma Çevreler 3+0+0 Seçmeli 6
582058104810510 - Bina Bilgi Modelleme 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 120
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
581022600003751 - Mimarlık Yüksek Lisans Semineri 3+0+0 Zorunlu 18
581000000000519 - Yapı Malzemeleri ve Bileşenleri 3+0+0 Seçmeli 6
581000000000571 - Çevre Dostu Binalar 3+0+0 Seçmeli 6
581000000000572 - Performansa Dayalı Mimari Tasarım 3+0+0 Seçmeli 6
581000000003516 - Mimarlıkta Sürdürülebilir Kalkınma 3+0+0 Seçmeli 6
581000000003518 - Konut Tasarımında Çağdaş Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 48