Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Bölüm Mesajı

Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı (Msc)

Araştırma Konuları: Mimarlık, çağdaş bilim ve felsefe alanlarının kesişiminde ortaya çıkan konular; doğal/yapay çevreler, evrim teorileri, mimarlık genetik işbirliği, insan mekan ilişkilerinde açığa çıkan sorunlar;  bölgesel-yerel değerlerin  ve ekolojik dengenin korunması, enerji kaynaklarının sağlıklı kullanımı, sürdürülebilir plan ve projelendirme kuram ve kavramları  

Kazanımlar: Mimarlık anabilim dalı çerçevesinde yer alan konularda bilimsel araştırmayı yürütür, sorunları tanımlar,  çözüm önerileri geliştirir, mimari proje hazırlar, araştırma ve proje raporu hazırlar, sunar, savunur ve özgün makale hazırlar. Master Planlama ve Mimari  Projelerde araştırma konularında mevcut, çağdaş yazılı ve görsel kaynaklara ulaşır, etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar, grup ve bireysel araştırma etiğini, disiplinini ve kültürünü edinir

Kimler Yararlanabilir:  Mimarlar, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarları , İnşaat Mühendisleri , Gemi İnşaat Mühendisleri.Farklı bölümlerden mezun olanlar için uygun bilimsel hazırlık programları yürütülür.

 

Başvuru Koşulları: ALES sınavında sayısal puan türünde en az 55 puan ve üstü almak gereklidir. ALES belgesi olmayan adaylar özel öğrenci statüsünde kabul edilir.

  

Mimari Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programı(Msc)

Araştırma Konuları: Mimari Tasarımda  Biyoloji ve Dijital Teknikler, Diyagramatik ve Topoğrafik  Stratejiler, Çevresel İklimsel Etkenler rolü, Geometrik Sistemler-Topolojik Yaklaşımlar, Genetik Algoritmalar, Sürdürülebilir-Erişilebilir Tasarım İlkeleri, Yeşil Mimarlık Stratejileri    

Kazanımlar: Mimari Tasarımda çağdaş tasarım yöntemlerini kullanır, geometrik sistemleri aktif biçimde kullanır, sürdürülebilir tasarım ve yeşil mimarlık ilkelerini mimari tasarımda uygular, Gün ışığı, rüzgar ve yeraltı kaynaklarından yararlanan bina ve cephe tasarımları geliştirir. Mimari tasarım araştırma konularında mevcut, çağdaş yazılı ve görsel kaynaklara ulaşır, etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar, grup ve bireysel araştırma etiğini, disiplinini ve kültürünü edinir.

Kimler Yararlanabilir:  Mimarlar, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarları , İnşaat Mühendisleri , Gemi İnşaat Mühendisleri. Farklı bölümlerden mezun olanlar için uygun bilimsel hazırlık programları yürütülür.

 

Başvuru Koşulları: 21.11.2012 tarihli ve 2012/22 sayılı senato kararına göre ALES şartı aranmaz.