Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
311022600003701 - Psikoloji Yüksek Lisans Semineri 3+0+0 Zorunlu 18
226000000003702 - Yüksek Lisans Tez Çalışması I 0+2+0 Seçmeli 30
226000000003703 - Yüksek Lisans Tez Çalışması II 0+2+0 Seçmeli 30
226000000003704 - Yüksek Lisans Tez Savunması 0+0+0 Seçmeli 0
311000000000801 - Klinik Görüşme ve Semiyoloji 3+0+0 Seçmeli 6
311000000000802 - Psikoterapi Kuramları 3+0+0 Seçmeli 6
311000000000803 - Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
311000000000804 - Öğrenme ve Davranışın Fizyolojik ve Biyolojik Temelleri 3+0+0 Seçmeli 6
311000000003205 - Klinik Psikolojide Seçme Konular 3+0+0 Seçmeli 6
311000002263103 - Projektif Testlere Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
311031000003201 - Psikodinamik Yaklaşım 3+0+0 Seçmeli 6
311031000003202 - Psikoterapi Yaklaşımları 3+0+0 Seçmeli 6
311038002263209 - Meslek ve Araştırma Etiği 3+0+0 Seçmeli 6
311072500000805 - Yetişkin Psikopatolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
311072500000806 - Yetişkin Psikolojik Değerlendirme 3+0+0 Seçmeli 6
311072500000807 - Psikolojide Araştırma Teknikleri ve Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
311072500003107 - Nöropsikoloji 3+0+0 Seçmeli 6
311072602263105 - Nöropsikolojik Testler: Uygulama ve Değerlendirme 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 162