Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
226022003103701 - Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Semineri 3+0+0 Zorunlu 18
314022600004800 - İktisat Doktora Semineri 3+0+0 Zorunlu 7,5
226000000000599 - Yüksek Lisans Tez 1+1+1 Seçmeli 60
226000000003702 - Yüksek Lisans Tez Çalışması I 0+2+0 Seçmeli 30
226000000003703 - Yüksek Lisans Tez Çalışması II 0+2+0 Seçmeli 30
226000000003704 - Yüksek Lisans Tez Savunması 0+0+0 Seçmeli 0
226000000004801 - Doktora Yeterlilik 0+0+0 Seçmeli 30
226000000004802 - Doktora Tez Önerisi Hazırlama 0+1+0 Seçmeli 30
226000000004803 - Doktora Çalışması: İzleme I 0+1+0 Seçmeli 30
226000000004804 - Doktora Çalışması: İzleme II 0+2+0 Seçmeli 30
226000000004805 - Doktora Çalışması: İzleme III 0+2+0 Seçmeli 30
226000000004806 - Doktora Çalışması: İzleme IV 0+2+0 Seçmeli 30
226000000004807 - Doktora Çalışması: İzleme V 0+2+0 Seçmeli 30
226000000004808 - Doktora Tez Savunması 0+0+0 Seçmeli 0
314022600003700 - İktisat Yüksek Lisans Projesi 0+2+0 Seçmeli 30
314022603133504 - İktisadi Doktrinler 3+0+0 Seçmeli 6
314031300003301 - Uluslararası Ekonomik Kurumlar ve Ekonomi Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
314031300004607 - Politik İktisat 3+0+0 Seçmeli 7,5
314031302263511 - Politik Ekonomi Kuramları 3+0+0 Seçmeli 6
314031302264604 - İktisadi Konjonktür Teorileri 3+0+0 Seçmeli 7,5
314031303124602 - İleri Makro Ekonomi 3+0+0 Seçmeli 7,5
314031303124603 - İktisadi Büyüme ve Kalkınma 3+0+0 Seçmeli 7,5
314031303434606 - İleri Uluslararası İktisat 3+0+0 Seçmeli 7,5
314031303453301 - Uluslararası İktisat Teorisi 3+0+0 Seçmeli 6
314034300003305 - Para Teorisi ve Politikası 3+0+0 Seçmeli 6
314034303444608 - Parasal İktisat 3+0+0 Seçmeli 7,5
314034503444601 - İleri Mikro Ekonomi 3+0+0 Seçmeli 7,5
314046104623505 - Matematiksel İktisat 3+0+0 Seçmeli 6
314046104824608 - Zaman Serileri Analizi 3+0+0 Seçmeli 7,5
314046204823501 - Çağdaş Makro İktisadi Analiz 3+0+0 Seçmeli 6
314046204823502 - Çağdaş Mikro İktisadi Analiz 3+0+0 Seçmeli 6
314046204823503 - Ekonometrik Analiz 3+0+0 Seçmeli 6
314046204824609 - Panel Veri Analizi 3+0+0 Seçmeli 7,5
314048204624605 - İleri Ekonometri 3+0+0 Seçmeli 7,5
320031200000509 - İletişim Sosyolojisi 2+0+0 Seçmeli 6
340031002263202 - Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
461031400003419 - Oyun Teorisi 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 532,5