Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İç Mimarlık ABD

 

Genel Tanım

Kuruluş

Lisansüstü eğitime 2012 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak başlanmıştır.

Kazanılan Derece

İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programına başvuru ve kabul için adayların, bir lisans diplomasına sahip olmaları, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından herhangi bir puan türü türünde ez az 55 standart puan almaları gerekir. Sıralama, her adayın en yüksek ALES puan türü esas alınarak ALES puanının %100 oranında değerlendirilmesiyle yapılır. Sıralama notları arasında eşitlik olması halinde, lisans mezuniyeti ortalaması daha yüksek olan aday üst sırada yer alır. 

Bu yüksek lisans programına İç Mimarlar, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ,Mimarlar, Peyzaj Mimarları, Endüstri Ürünleri Tasarımcıları, Gemi İnşaat Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri, Şehir ve Bölge Planlama, Sanat Tasarım Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Tasarımı Bölümü, Sanat Yönetimi, Resim, Grafik Tasarımı, İletişim ve Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları, Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenleri mezunları başvurabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması durumunda, Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 19. Maddesi gereğince önceki yükseköğretim kurumundan başarılmış dersler için notlu kredi transferi uygulaması yapılır. Dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders planındaki kategori karşılığı belirtilerek orjinal adı, kodu ve kredisi ile notlu olarak öğrencinin transkriptine aktarılır. Öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders planında getirmiş olduğu toplam AKTS kredisi karşılığı ders, program gerekliliklerinin %70’ini geçmeyecek şekilde muaf edilir.