Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Ders İçerikleri

481048205200501 Ağ Güvenliği ve Veri Koruma

Veri güvenliği kavramı, klasik çift yönlü kriptografi, temel şifreleme sistemleri (Knapsack Sistemi, RSA, DES vs.), transposition şifrelemesi, güvenli veri aktarımı. sayısal imza ve uygulaması, blgisayar ağlarında güvenlik mekanizmalari, Kriptografi teknikleri, güvenlik duvarları ve protokolleri, güvenlik mekanizmaları.

580000000000568 Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Hipotez testleri, Regresyon analizleri, çok değişkenli regresyon, probit analizi, ayırma analizi, çok değişkenli varyans analizi, temel bileşenler analizi, açıklayıcı faktör analizi, kümeleme analizi, hiyararşik kümeleme analizi, çok boyutlu ölçekleme analizi ve karşılıklılık analizi.

481046105200519 Ayrık Matematikte İleri Konular

Küme teorisi, Mantıksal önermeler, Matematiksel ispat yöntemleri, Bağıntılar ve fonksiyonlar,Boole cebri ve mantıksal fonksiyonlar, Asimtotik notasyonlar, Toplamlar, Graf Teorisi, basit ve yönlü graflar, graflarda bağlılık, Euler ve hamilton grafları, Sonlu durumlu makina, akseptörler ve katar tanıma,dönüştürücüler, turing makinalar, Yineleme (reccurence) bağıntıları ve çözümler, homojen ve homojen olmayan yineleme bağıntıları

481048205230509 Bilgisayar Mimarileri ve Ağlar

Bilgisayar mimarilerinin sınıflaması, işlemcilerin sınıflaması, RISC ve CISC mimariler, bellek sistemleri, RAID sistemler, cep (cache) bellek, sanal bellek yapısı, komut yürütme evreleri, pipeline yapılar, veri ve yapısal bağımlılık, kesme işlemleri, süperskaler işlemciler, basarım ölçütleri, paralel bilgisayarlar, dağıtık bilgisayar sistemleri, süper bilgisayar mimarisi.

481048205230510 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular I

Bilgisayar mühendisliği veya bilgisayar bilimleri konusunda güncel, kurumsal çözümler sağlayan veya yeni araştırmalar içeren özel konular. Yazılım, donanım, kuramsal temeller, bilgisayar ağları veya İnternet mühendisliği üzerine olabilir.

481048205230511 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular II

Bilgisayar mühendisliği veya bilgisayar bilimleri konusunda güncel, kurumsal çözümler sağlayan veya yeni araştırmalar içeren özel konular. Yazılım, donanım, kuramsal temeller, bilgisayar ağları veya İnternet mühendisliği üzerine olabilir.

481048205200564 Bilgisayarla Görü’de İleri Konular

Yoğunluk yüzeyleri ve gradyanlar, Lineer operatörler ve görüntü yumuşatma, Ayrıt saptama, Köşe saptama (Harris köşe saptama algoritması), Çevrit saptama, Görüntünün oluşumu, görüntüler arasında ilişki kurma, Görüntüdeki nesneleri tanılama ve izleme, video verilerinden olay ve davranış yakalama.

481048205200603 Bilimsel Hesaplama Yöntemleri

Vektörler, Matris ve tensörler, Gradyan, Diverjans, Curl, Gauss ve Stokes kuramları, Kartezyen ve eğrisel koordinatlar ile koordinat dönüşümleri, Kontur entegrali, Özdeğer problemleri, Rotasyon operatörleri, Fourier analizi, Fourier ve Laplace dönüşümleri, Kompleks analiz, Rezidü kuramı, Legendre, Hermite, Bessel fonksiyonları ve MATLAB uygulamaları

481048205200604 Hesaplama Teorisi

Alfabe, dilbilgisi, dillerin sonlu betimlemeleri, düzgün diller ve düzgün ifadeler, çıktı içeren sonlu durum otomatları, belirlenimci ve belirlenimci olmayan sonlu durum otomatları, düzgün dilbilgisi, bağlamdan bağımsız dilbilgisi, çözümleme, son giren ilk çıkar otomatlar, Turing makineleri.

481048205200509 İleri Bilgisayar Grafikleri

Bilgisayar grafiği temel bileşenleri, grafiksel formatlar, 3-boyutlu görüntüleme, eğri ve yüzey tasarımı, gölgeleme, deformasyon, fractal gösteri teknikleri, hareket grafiklenmesi ve dijital animasyon, animasyon teknikleri, renk quantizasyonu, konuyla ilgili akademik gelişmeler ve araştırmalar.

481048205200549 İleri Veritabanı Mimarileri

Veritabanı sistemleri gelisim evreleri, veritabanı modelleri, veri tanımlama dilleri, veri organizasyonu ve modeller, veritabanı yönetim sistemleri mimarisi, veri erişimi, veri işlenmesi ve sorgulama dilleri, (SQL, QBE), mantiksal veritabani tasarimi ve normalizasyon, bütünlestirme ve güvenlik konuları, veri tabanı konusunda akademik gelişmeler ve araştırmalar.

481048205200538 Makina Öğrenimi

Öğrenme teorileri, denetimli öğrenme, parametrik, non-parametrik ve tanımlayıcı öğrenme, bayesyen öğrenme, karar ağcı, regresyon, yapay sinir ağları, vektör makinaları, denetimsiz öğrenme, kümeleme ve boyut azaltma algoritmaları. Veri madenciliği, ses ve görüntü tanıma, bioinformatik üzerine uygulamalar

481048205200546 Örüntü Tanıma

Örüntü tanıma uygulamaları, Özelllik çıkarımı, Zaman sıklık dönüşümleri, Gabor dönüşümü, Mesafe sınıflandırıcıları, Kumeleme yöntemleri, Maksimum Beklenti, Olasılık ve Bayes Teorisi, Temel Bileşenler yöntemi, Destek vektör makineleri, Yapay Sinir ağları, Yoğunluk tahmini, Boosting yontemleri

481048205200542 Modern Görsel Programlama

Görsel programlama temel ilkeleri, görsel programlama dilleri, görsel kavramlar ile ilgili çalışmalar, geliştirme ortamları. Görsel programlama yazılım geliştirme teknikleri, teknoloji uygulamaları. Kullanıcı arayüzü temel ilkeleri ve görsel programlama çalışmalarındaki önemi

481046205200554 Uygulamalı Veri Madenciliği

İşlemsel veri tabanları ve mimarileri, veri ambarları, veri tabanlarından veri ambarına dönüştürme işlemleri ve veri temizliği, normalzasayon, veri martları, veri madenciliğinin temelleri, veri depolama, veri depolama mimarisi ve evreleri, veri ambarları ve mimarisi, veri madenciliğinde ilişkilendirme, sınıflandırma, tahmin ve kümeleme, veri madenciliği teknikleri, karar ağaçları, genetik algoritmalar, yapay sinir ağları ve ilgili uygulamalar, veri madenciliği hazır programları aracılığı ile uygulama, akademik literatürdeki yeni algoritmaların incelenmesi.

461048100000546 Yazılım Tasarımı ve Geliştirilmesi

Yazılım modelleme yaklaşımları, yazılım geliştirme süreçleri, isterlerin çözümlenmesi, kullanıcı senaryoları, nesneye yönelik çözümleme, yazılım modelleme dilleri, UML ile tasarım teknikleri, tasarım kalıpları, yazılım mühendisliği araçları, yazılım proje planlama ve takibi, yazılım süreç yönetimi, sistem mimari tasarımı ve nesne tasarımı,  yazılım test yöntemleri, kullanıcı arayüzü tasarımı.

481048205200606 Mobil Uygulama Tasarımı ve Geliştirilmesi

Mobil cihazlar ve işletim sistemleri, mobil web sitesi tasarımın temelleri, mobil uygulama geliştirme ortamları, proje yönetimi, mobil uygulamaların paketlenmesi ve dağıtımı, mobil uygulama marketleri, mobil uygulamalarda güvenlik, Android SDK, JDK, Android IDE, Eclipse, SQLite

481048205200544 Nesne Tabanlı Programlama

Genel programlama konularının tekrarı, sınıf-nesne tanımlaması, nesne tabanlı programlamanın temel özellikleri, kapsülleme, veri saklanması, is-a ilişkisi ve miras, has-a ilişkisi ve komposizyon, soyut fonksiyon ve sınıflar, çok biçimlilik (polymorphism), interfaces, şablonlar (templates), streamler ve dosya sistemleri.