Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

T.C BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ

JOURNAL OF SCIENCE AND ENGINEERING

ISSN: 1307-3818

 

http://dergipark.gov.tr/bujse

2007 yılından itibaren yayınlanmakta olan Fen Bilimleri Enstitüsü dergimiz 2017 Güz sayısı için Türkçe ve İngilizce bilimsel makaleleri kabul etmektedir.

KURALLAR

1. Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi /Journal of Science and Engineering (BUJSE) ISSN 1307-3818 , 2007 yılında kuruldu. Dergi yılda iki kez olmak üzere (altı ayda bir) Güz ve Bahar dönemlerinde yayımlanır. Ulusal hakemli bir dergidir. Yayımlanmak üzere gönderilen bütün makaleler editör, yayın kurulu ve hakemlerce değerlendirilir.

2. Dergimizde İngilizce / Türkçe yazılmış araştırma makaleleri türünde bilimsel çalışmalar yayımlanır.
3.Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM Dergi Park üzerinden ortak veri alanına kayıtlıdır.

4. Makale başvuruları http://dergipark.gov.tr/bujse dergi adresimizden yazar kaydı ile yapılmaktadır.

5. Gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yayın kurulu makalelerin yayımlanması konusunda kabul-red kararını verir. Yazıları değerlendiren hakemlerin isimleri makale yazarlarına bildirilmez. Yazıların hakemlerin önerileri çerçevesinde geliştirmesi genel esastır.

6. Yazarların makalelerinde, hakemlerin değerlendirmelerinde dikkate alacağı kriterler;

  1. Makalenin Fen ve Mühendislik Bilimlerinde araştırma ve uygulama alanına katkısı,
  2. Fen ve Mühendislik alanındaki araştırmanın makalenin ana eksenine katkısı, hipotez ve metodu, analiz tekniği yeterliliği,
  3. Makalede model, şekil, tablo vb görsel anlatımların özgün ve anlaşılabilir olması,
  4. Makalede içeriğe uygun Türkçe ve İngilizce başlık olması ve anahtar kelimelerin makale içeriğini yansıtması,
  5. Makalenin Türkçe ve İngilizce olmak üzere 250 kelimeyi geçmeyecek özetlerinin olması.

7. Bilimsel açıdan yetersiz görülen çalışmalar gerekçesi açıklanmadan reddedilir.

8. Yayımlanması istenen eserlerin başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir dergide yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.

9. Eserlerle ilgili sorumluluk yazarlara aittir. Gerekli hallerde Etik Kurul Raporu istenebilir.

10. Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler benzerlik kontrol programları ile taranır. Sonuç raporu yayın kurulunda değerlendirilir.

11. Dergimizde yayımlanmak üzere kabul edilen eserler “mizanpaj yönergesi”ne göre düzenlenmelidir.

İletişim ve Danışma Bilgileri;

Dr. Öğr. Üyesi Hasan AKBAYRAK

Tel: 0(212) 444 1997

hakbayrak@beykent.edu.tr

Taksim Yerleşkesi, Sıraselviler, Beyoğlu-İstanbul