Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tarih: 04 Mayıs 2020

Tezli Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Öğrencilerimizin Dikkatine,

Tezli Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Öğrencilerimizin Dikkatine, 
 
Tüm bilim dalları için etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay tez içerisinde belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Bu sebeple, tez çalışmasında anket, röportaj veya mülakat gibi yöntemlerden birisini seçecek olan öğrencilerimizin enstitü sayfasındaki formlar bölümünde yer alan anket/araştırma dilekçesini ve bilgilendirilmiş gönüllü onam formunu doldurup danışman öğretim üyesi ile birlikte imzalaması ve enstitümüze teslim etmesi gerekmektedir.
 
Önemle duyurulur.
Enstitü Yönetimi