Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tarih: 16 Ekim 2019

Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlikte Dersler Başladı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Programında dersler başladı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Vekil Dekanımız Prof. Hamdi Ünal’ın kurdele kesimiyle başlayan dönemin ilk dersini Prof. Dr. Nazan Alioğlu verdi. Prof. Dr. Alioğlu’nun Estetik dersinin ardından, Prof. Dr. Ahmet Özol Yaratıcı Sanat ve Tasarım Projesi, Doç. Dr. Şen Yüksel, Görsel Kültür ve Algı, Prof. Dr. Emre Tandırlı ise Çağdaş Sanat Teknoloji ve Tasarım dersi verdi.

Zengin ve Çeşitliliğe Dayalı Araştırma Alanları

Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı, günümüz sanat ve tasarım disiplinlerinin tümünü içinde barındıran oldukça zengin ve çeşitliliğe dayalı araştırma alanlarını içermektedir.

Özellikle farklı sanat ve tasarım alanları arasındaki disiplinler arası etkileşim ve uygulamalar, programın temel araştırma konuları arasında yer almaktadır. Bu alanlar genel olarak, Dijital Tasarım (Animasyon, Hareketli Grafikler, Film ve Görsel Etki Tasarımı), Grafik Tasarım (Masaüstü Yayıncılık, Ambalaj Tasarımı, Geleneksel Baskı Teknikleri vb), Görsel İletişim Tasarımı (Semiotik, Göstergebilim, Yeni Medya Uygulamaları), Ürün Tasarımı, Etkileşim Tasarımı (Web ve Mobil Uygulama Tasarımları, Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Tasarımı, Oyun ve Arayüz Tasarımı) Görsel Sanatlar (Resim, Enstalasyon, Karışık Teknikler, Mekânsal Tasarımlar) gibi konuları kapsamaktadır.

Özellikle dijital ağırlıkta eserlerin üretildiği programda öğrencilere bu imkânı sağlayan son teknoloji yazılım ve donanımlar kullanılmaktadır. Öğrencilerin ders içi ve dışı sanatsal ve tasarım odaklı etkinliklerde aktif olarak görev alması mümkündür. Ulusal ve uluslararası çapta düzenlenen seminer, atölye, sergiler aracılığıyla öğrenciler araştırma ve çalışmalarını paylaşma imkânı bulmaktadırlar.

Temel Program Kazanımları

  • Sanat ve tasarım alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere ileri düzeyde hâkimiyet, pratik uygulama becerisi ve bu bilgi ve deneyimleri öğretebilmek.
  • Disiplinler arası etkileşim ile farklı alanlardan daha önce sentezlenmemiş teori ve pratik çalışmaları özgün araştırmalar ve eserler olarak ortaya koyabilmek.
  • Sanat ve tasarımın çok kültürlü yapısına uygun evrensel düzeyde anlaşılır ve etkisi olan eserler üretebilmek.
  • Sanat ve tasarımda özgün düşünce ve özgürlükçü anlayışın izinde, sadece sonuca değil yaratıcılık ve üretim sürecine de değer veren bütünleşik bir anlayışa sahip olabilmek
  • Sanat ve tasarımın bugün ve yarınını oluşturan temellerin geçmişteki izlerini dogmatik olmayan kaynaklara göre kavrayabilme ve yorumlayabilmek.
  • Sanat ve tasarım ürünlerinin, ulusal ve evrensel boyutta toplum üzerindeki etkilerini tarihsel, endüstriyel ve teknolojik bağlamda tespit edebilmek.
  • Sanat ve tasarım alanındaki küreselleşme etkisi altında tek tipleşmeye karşı, yerel ve kültürel farklılıkları destekleyecek bilinç ve uygulama deneyimlerine sahip olmak.
  • Sanat ve tasarım alanında yeni teknolojilerin eser üretimine olan etkilerini sorgulayabilmek, eleştirebilmek ve uygulayabilmek için yeterli donanım ve deneyime sahip olmak.
  • Gelecekte sanat ve tasarımın değerini, insan odaklı ve sürdürülebilir sanat ve tasarım uygulamaları üzerinden vurgulayabilmek.
  • Özellikle eğitimin dijital ve çevrimiçi ortamlara göre yeniden kurgulandığı bu dönemde bireysel ve toplumsal bazda dünyada yaşanan bu değişim ve dönüşüme hâkim olmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Özellikle diğer anabilim dallarıyla kıyaslandığında nispeten yeni olan bu programdaki temel amaç alana hem teori hem de pratik yönlerden hâkim, bu bilgi ve deneyimlerini sonraki kuşaklara aktarmaya istekli akademisyenler yetiştirmektir.

Program mezunları, ileri düzey tasarım ve sanat üretimi konusunda derinlemesine yaptıkları araştırmalar ile yerel ve küresel çapta eserlere imza atabilirler.