Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tarih: 08 Ocak 2021

Lisansüstü Bütünleme Sınavlarının Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar

1- Sadece ilgili dönemde alınan derslerin bütünleme sınavına girilebilir.
2- Dönem sonu sınavına girme koşulunu sağlayan ancak dönem sonu sınavına herhangi bir sebeple girmeyen veya dönem sonu sınavına girerek başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.
3- Bütünleme sınavına girmek için başvuruya gerek yoktur, ders notu yüksek lisans programlarında CC, doktora ve sanatta yeterlik programlarında CB altı olarak açıklanan öğrenciler ilgili dersin bütünleme sınavına girebilirler.
4- Bütünleme sınavından alınan puan, dönem sonu sınavı puanı yerine geçer. Bütünleme sınavına giren öğrencinin başarı notu, dersin değerlendirilmesindeki harf-not aralıkları aynen kullanılarak hesaplanır ve transkriptine işlenir.
5- Bütünleme sınavı açılmış öğrencinin sınava katılmaması halinde dönem sonu sınav puanı geçerli kalır.
6- Hangi gerekçe ile olursa olsun dönem sonu sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz. Mazereti olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler.
7- Hangi gerekçe ile olursa olsun bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.