Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tarih: 02 Ocak 2023

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıtlarına İlişkin Duyuru

Lisansüstü Eğitim Enstitümüzün 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için kayıt tarihleri 2 Ocak - 10 Şubat 2023 olarak belirlenmiştir.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME:

Tezsiz yüksek lisans ve uzaktan öğretim programlarında adayların başvuru sıraları göz önüne alınarak adaylara kayıt çağrısı yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların ilanı enstitü web sayfasından yapılacaktır. Ayrıca kayıt hakkı kazanan adaylara mail ile bilgilendirme sağlanacaktır. Web sitesindeki duyurular ve aday tarafından ön başvuruda sunulan mail adresine gönderilen maillerin takibi adayın sorumluluğunda olacaktır. Bilgilendirmeler esnasında kayıt olmak için gerekli tarih aralığı belirtilecektir. Söz konusu tarih aralıklarında kayıt olmayan adayların yerine diğer adaylar kayıt için davet edilecektir. Tezli yüksek lisans programlarında adayların alım kayıt, kabul ve değerlendirme şartları göz önünde bulundurularak sıralama yapılmaktadır. Sıralamaya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci ilan edilmektedir.

Başvuru sırasında eğitim görmek istediğiniz yerleşke tercihinizi (Taksim-Ayazağa-Büyükçekmece) mutlaka belirtiniz. Yeterli sayıda talep olması durumunda yerleşkelerde sınıf açılma durumu değerlendirilecektir.

Mülakat yapılan tezli yüksek lisans programlarında; ALES puanının %70’i, lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat/bilimsel değerlendirmenin %10’u,

Mülakat yapılmayan tezli yüksek lisans programlarında; ALES puanının %70’i, not ortalamasının %30’unun hesaplanarak sıralama yapılmaktadır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı programında; ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %30’u ve lisans not ortalamasının %20’u üzerinden hesaplama yapılmaktadır. 

Tekstil ve Moda Tasarımı programında; Lisans not ortalamasının %80’inin ve mülakat sonucunun %20’sinin üzerinden hesaplama yapılmaktadır. 

Doktora programlarında; ALES puanının %60’ının, Yabancı Dil Puanının %20’sinin, Yüksek lisans not ortalamasının %10’unun ve Mülakat notunun %10'unun hesap edilerek toplanmasıyla oluşacak sıralamaya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci ilanı yapılmaktadır.

Lisansüstü Programlarının Başvuru Süreçleri

 • Lisansüstü Programlara Ön Başvuru yapmak için tıklayınız.
 • Lisansüstü Programların Sonuç Açıklama Takvimi için tıklayınız.

Kayıt/Kabul, Değerlendirme Esasları ve Kayıt İçin Gerekli Evraklar

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kayıt/kabul ve değerlendirme esasları hakkındaki bilgiler için aşağıdaki bilgileri inceleyiniz.

 • Doktora/Sanatta yeterlik programlarının kayıt/kabul, kontenjan ve değerlendirme esasları için tıklayınız.
 • Tezli Yüksek Lisans programlarının kayıt/kabul, kontenjan ve değerlendirme esasları için tıklayınız.
 • Tezsiz Yüksek Lisans programlarının kayıt/kabul, kontenjan ve değerlendirme esasları için tıklayınız.
 • Yüksek Lisans programlarına kayıt esnasında gereken evraklar için tıklayınız.
 • Doktora/Sanatta yeterlik programlarına kayıt esnasında gereken evraklar için tıklayınız.
 • Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt evrakları için tıklayınız.

Lisansüstü Programlarının Ücret Bilgileri

 • Doktora/Sanatta Yeterlik programlarının ücretleri için tıklayınız.
 • Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans programlarının ücretleri için tıklayınız.
 • Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans programlarının ücretleri için tıklayınız.
 • Lisansüstü programlarının ücret iade esasları için tıklayınız.
 • Lisansüstü programlarda uygulanan burs esasları için tıklayınız.

Ek Bilgilendirmeler

 • Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetmelik ve Yönergeler için tıklayınız.
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni için tıklayınız.
 • Örgün öğretim yapılan yerleşkeler için tıklayınız.
 • Yüksek Lisans Programları hakkındaki ayrıntılı bilgiler için tıklayınız.
 • Uzaktan Öğretim Programları hakkındaki ayrıntılı bilgiler için tıklayınız.
 • Doktora Programları hakkındaki ayrıntılı bilgiler için tıklayınız.
 • Yabancı Öğrencilerin değerlendirme esasları için tıklayınız.

İletişim ve Destek
Tel: 444 1997
Mail: lisansustukayit@beykent.edu.tr