Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
313022600004800 - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Semineri 3+0+0 Zorunlu 7,5
226000000004801 - Doktora Yeterlilik 0+0+0 Seçmeli 30
226000000004802 - Doktora Tez Önerisi Hazırlama 0+1+0 Seçmeli 30
226000000004803 - Doktora Çalışması: İzleme I 0+1+0 Seçmeli 30
226000000004804 - Doktora Çalışması: İzleme II 0+2+0 Seçmeli 30
226000000004805 - Doktora Çalışması: İzleme III 0+2+0 Seçmeli 30
226000000004806 - Doktora Çalışması: İzleme IV 0+2+0 Seçmeli 30
226000000004807 - Doktora Çalışması: İzleme V 0+2+0 Seçmeli 30
226000000004808 - Doktora Tez Savunması 0+0+0 Seçmeli 0
313000000000601 - Siyaset Kuramı 3+0+0 Seçmeli 7,5
313000000000602 - İktisadi ve Siyasal Küreselleşme 3+0+0 Seçmeli 7,5
313000000000603 - Avrupa Bütünleşmesi 3+0+0 Seçmeli 7,5
313000000000604 - Strateji ve Diplomasi 3+0+0 Seçmeli 7,5
313000000000606 - Klasik ve Modern Uluslararası İlişkiler Kuramları 3+0+0 Seçmeli 7,5
313000000000607 - Uluslararası Güvenlik 3+0+0 Seçmeli 7,5
313000000000608 - Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözümü 3+0+0 Seçmeli 7,5
313000000000609 - Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 3+0+0 Seçmeli 7,5
313022600000600 - Kavramsal ve Olgusal Okuma ve Araştırma 3+0+0 Seçmeli 7,5
313086300004601 - Avrupa Birliği’nin Güvenlik ve Savunma Politikaları 3+0+0 Seçmeli 7,5
Toplam AKTS 292,5