Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
210021302144810 - Sanatta Yeterlik Semineri 3+0+0 Zorunlu 7,5
210000000000702 - Ses ve Müzik Tasarımı 3+0+0 Seçmeli 7,5
210000000000706 - Görüntü Estetiği 3+0+0 Seçmeli 7,5
210000000000708 - Sinema ve Televizyona Eleştirel Bakış 3+0+0 Seçmeli 7,5
210000000004811 - Sanatta Yeterlik Danışman İzleme I 0+2+0 Seçmeli 30
210000000004812 - Sanatta Yeterlik Danışman İzleme II 0+2+0 Seçmeli 30
210000000004813 - Sanatta Yeterlik Danışman İzleme III 0+2+0 Seçmeli 30
210000000004814 - Sanatta Yeterlik Danışman İzleme IV 0+2+0 Seçmeli 30
210000000004815 - Sanatta Yeterlik Danışman İzleme V 0+2+0 Seçmeli 30
210000000004816 - Sanatta Yeterlik Danışman İzleme VI 0+2+0 Seçmeli 30
210000000004817 - Sanatta Yeterlik Çalışması Savunması 0+0+0 Seçmeli 0
213022000000703 - Film Eleştirisi ve Çözümleme Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 7,5
213022603200715 - Türk Sinemasında Estetik 3+0+0 Seçmeli 7,5
213032000000701 - Sinema ve Diğer Sanatlar İlişkisi 3+0+0 Seçmeli 7,5
213032002140705 - Sinematografik Tasarım 3+0+0 Seçmeli 7,5
213032002200707 - Dramatik Yapı Kurma Sorunları 3+0+0 Seçmeli 7,5
226000000000699 - Doktora Tez 0+0+0 Seçmeli 120
Toplam AKTS 367,5