Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
340022600004800 - İşletme Yönetimi Doktora Semineri 3+0+0 Zorunlu 7,5
226000000004801 - Doktora Yeterlilik 0+0+0 Seçmeli 30
226000000004802 - Doktora Tez Önerisi Hazırlama 0+1+0 Seçmeli 30
226000000004803 - Doktora Çalışması: İzleme I 0+1+0 Seçmeli 30
226000000004804 - Doktora Çalışması: İzleme II 0+2+0 Seçmeli 30
226000000004805 - Doktora Çalışması: İzleme III 0+2+0 Seçmeli 30
226000000004806 - Doktora Çalışması: İzleme IV 0+2+0 Seçmeli 30
226000000004807 - Doktora Çalışması: İzleme V 0+2+0 Seçmeli 30
226000000004808 - Doktora Tez Savunması 0+0+0 Seçmeli 0
226034500000601 - İleri Araştırma Yöntemleri II 3+0+0 Seçmeli 7,5
226034500000604 - Üretim Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 7,5
226046204820600 - İleri Araştırma Yöntemleri I 3+0+0 Seçmeli 7,5
345000000000605 - Stratejik Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar ve Küresel Stratejiler 3+0+0 Seçmeli 7,5
345000000000606 - Yönetim ve Örgüt Teorisinde Çağdaş Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 7,5
345000000000607 - Küresel Girişimcilik, İşbirliği ve Ortaklık Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 7,5
345000000000609 - Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 7,5
345000000000610 - Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler 3+0+0 Seçmeli 7,5
345031100000605 - Çağdaş Liderlik Teorisi ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 7,5
345034200000612 - İleri Pazarlama Stratejileri 3+0+0 Seçmeli 7,5
345034200000613 - Tedarik Zinciri Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 7,5
345034300000611 - İleri Finansal Yönetim Stratejileri 3+0+0 Seçmeli 7,5
345054000000505 - Üretim Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 313,5