Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Ders İçerikleri

481048205200501 Ağ Güvenliği ve Veri Koruma

Veri güvenliği kavramı, klasik çift yönlü kriptografi, temel şifreleme sistemleri (Knapsack Sistemi, RSA, DES vs.), transposition şifrelemesi, güvenli veri aktarımı. sayısal imza ve uygulaması, blgisayar ağlarında güvenlik mekanizmalari, Kriptografi teknikleri, güvenlik duvarları ve protokolleri, güvenlik mekanizmaları.

 

481048205200509 İleri Bilgisayar Grafikleri

Bilgisayar grafiği temel bileşenleri, grafiksel formatlar, 3-boyutlu görüntüleme, eğri ve yüzey tasarımı, gölgeleme, deformasyon, fractal gösteri teknikleri, hareket grafiklenmesi ve dijital animasyon, animasyon teknikleri, renk quantizasyonu, konuyla ilgili akademik gelişmeler ve araştırmalar.

 

481046105200519 Ayrık Matematikte İleri Konular

Küme teorisi, Mantıksal önermeler, Matematiksel ispat yöntemleri, Bağıntılar ve fonksiyonlar,Boole cebri ve mantıksal fonksiyonlar, Asimtotik notasyonlar, Toplamlar, Graf Teorisi, basit ve yönlü graflar, graflarda bağlılık, Euler ve hamilton grafları, Sonlu durumlu makina, akseptörler ve katar tanıma,dönüştürücüler, turing makinalar, Yineleme (reccurence) bağıntıları ve çözümler, homojen ve homojen olmayan yineleme bağıntıları

 

481048205200546 Örüntü Tanıma

Örüntü tanıma uygulamaları, Özelllik çıkarımı, Zaman sıklık dönüşümleri, Gabor dönüşümü, Mesafe sınıflandırıcıları, Kumeleme yöntemleri, Maksimum Beklenti, Olasılık ve Bayes Teorisi, Temel Bileşenler yöntemi, Destek vektör makineleri, Yapay Sinir ağları, Yoğunluk tahmini, Boosting yontemleri

 

481048205200542 Modern Görsel Programlama

Görsel programlama temel ilkeleri, görsel programlama dilleri, görsel kavramlar ile ilgili çalışmalar, geliştirme ortamları. Görsel programlama yazılım geliştirme teknikleri, teknoloji uygulamaları. Kullanıcı arayüzü temel ilkeleri ve görsel programlama çalışmalarındaki önemi

 

481046205200554 Uygulamalı Veri Madenciliği

İşlemsel veri tabanları ve mimarileri, veri ambarları, veri tabanlarından veri ambarına dönüştürme işlemleri ve veri temizliği, normalzasayon, veri martları, veri madenciliğinin temelleri, veri depolama, veri depolama mimarisi ve evreleri, veri ambarları ve mimarisi, veri madenciliğinde ilişkilendirme, sınıflandırma, tahmin ve kümeleme, veri madenciliği teknikleri, karar ağaçları, genetik algoritmalar, yapay sinir ağları ve ilgili uygulamalar, veri madenciliği hazır programları aracılığı ile uygulama, akademik literatürdeki yeni algoritmaların incelenmesi.

 

481048205200564 Bilgisayarla Görü’de İleri Konular

Yoğunluk yüzeyleri ve gradyanlar, Lineer operatörler ve görüntü yumuşatma, Ayrıt saptama, Köşe saptama (Harris köşe saptama algoritması), Çevrit saptama, Görüntünün oluşumu, görüntüler arasında ilişki kurma, Görüntüdeki nesneleri tanılama ve izleme, video verilerinden olay ve davranış yakalama.

 

481048205200538 Makina Öğrenimi

Öğrenme teorileri, denetimli öğrenme, parametrik, non-parametrik ve tanımlayıcı öğrenme, bayesyen öğrenme, karar ağcı, regresyon, yapay sinir ağları, vektör makinaları, denetimsiz öğrenme, kümeleme ve boyut azaltma algoritmaları. Veri madenciliği, ses ve görüntü tanıma, bioinformatik üzerine uygulamalar

 

461034000000530Oyun Teorisi         

Nim ve kombinatorik oyunlar, Dallanmış oyunlar ve strateji şekilleri, Karışık stratejiler ve dengelenmesi, Minimax ve maximax çözümler, Tam bilinen oyun dallanmaları, Yararlı strateji kurgulamaları, Nash dengesi ve çözümlemeler.

 

481048205200540 Modelleme ve Simülasyon

Simülasyon metodolojisi ve model kurma. Rastsal sayı üretme. Bilgisayar tabanlı simülasyon modellerinin tasarımlanması, testi ve geçerliliğinin sağlanması ile ilgili temel konular. Markov süreci ve Monte Carlo Simülasyonu. Simülasyon dilinde modelleme. Simülasyon çıktılarının istatiksel analizi. Simülasyonun tahmin ve alternatiflerin karşılaştırılması amacıyla kullanılması.

 

461000000000623 Fizikte Matematiksel Yöntemler

Vektörler, Matris ve tensörler, Gradyan, Diverjans, Curl, Gauss ve Stokes kuramları, Kartezyen ve eğrisel koordinatlar ile koordinat dönüşümleri, Kontur entegrali, Özdeğer problemleri, Rotasyon operatörleri, Fourier analizi, Fourier ve Laplace dönüşümleri, Kompleks analiz, Rezidü kuramı, Legendre, Hermite, Bessel fonksiyonları.