Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Ders Planı ve Yapısı

1.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
481022600004800 - Bilgisayar Mühendisliği Doktora Semineri 3+0+0 Zorunlu 18
481022600004801 - Doktora Yeterlilik 0+0+0 Seçmeli 30
481022600004802 - Doktora Tez Önerisi Hazırlama 0+1+0 Seçmeli 15
481022600004803 - Doktora Çalışması: İzleme I 0+1+0 Seçmeli 15
481022600004804 - Doktora Çalışması: İzleme II 0+2+0 Seçmeli 30
481022600004805 - Doktora Çalışması: İzleme III 0+2+0 Seçmeli 30
481022600004806 - Doktora Çalışması: İzleme IV 0+2+0 Seçmeli 30
481022600004807 - Doktora Çalışması: İzleme V 0+2+0 Seçmeli 30
481022600004808 - Doktora Tez Savunması 0+0+0 Seçmeli 0
481046102264601 - Bulanık Mantık 3+0+0 Seçmeli 6
481046104624602 - Büyük Veri Analitiği 3+0+0 Seçmeli 6
481048205200562 - Yazılım Test ve Proje Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
481048205200601 - İleri Bilgisayar Grafikleri 3+0+0 Seçmeli 6
481048205204564 - Bilgisayarla Görü de İleri Konular 3+0+0 Seçmeli 6
481048205204604 - Hesaplama Teorisi 3+0+0 Seçmeli 6
481048205204605 - Örüntü Tanıma 3+0+0 Seçmeli 6
523048102144603 - İleri Gömülü Sistem Tasarımı 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 246
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
461046204823501 - Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3+0+0 Zorunlu 6
481022600003751 - Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Semineri 3+0+0 Zorunlu 18
481048205200606 - Mobil Uygulama Tasarımı ve Geliştirilmesi 3+0+0 Seçmeli 6
481048205203514 - İleri İnsan Bilgisayar Etkileşimi 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 36